Her er aftalen om ny overenskomst i DR

Ledelse og tillidsfolk i DR er netop blevet enige om ny overenskomst for over 800 DJ-medlemmer. DJ-formand er tilfreds, selv om lønnen stiger mindre end forventet

Tillidsfolk og ledelse i DR har for kort tid siden indgået en aftale om ny overenskomst. I går måtte de holde ”sovepause” efter 32 timers forhandlinger for lukkede døre, men i dag er aftalen altså faldet på plads.

Aftalen vil betyde, at lønnen samlet stiger med 4,07 procent over tre år.

Overenskomsten dækker 800 DJ-medlemmer og en større gruppe freelancere og er en af de største på medieområdet. Samtidig har parterne aftalt at udskyde den konflikt, som ellers skulle bryde ud i næste uge. Ledelsen varslede en lockout, som blev svaret med et strejkevarsel fra medarbejderne.

Nu er konflikten udskudt. Og hvis aftalen bliver godkendt af medarbejderne, er konflikten afblæst.

DJ-formand Tine Johansen er tilfreds med aftalen.

”Det er et forholdsvist smalt forlig. Når vi alligevel synes, det er et godt forlig, så er det, fordi vi er kommet igennem med to hovedkrav: At der kommer en stigning i startlønnen, ved at grundlønnen hæves, og at freelancerne får en større lønstigning end de fastansatte,” siger Tine Johansen.

Hun påpeger, at freelancerne halter bagefter de fastansatte. Derfor vil DJ generelt gerne hæve freelancernes honorarer.

”Vi har haft fokus på at få freelancerne op. Der skulle meget nødigt udvikle sig en bevægelse, hvor det bedre kan betale sig at have freelancetilknyttede end fastansatte. Det er i alles interesse, at freelancerne honoreres ordentligt,” siger hun.

Kæmpede for mere i løn

Aftalen betyder, at grundlønnen stiger 2,1 procent i 2020, 0,4 procent i 2021 og 0,4 procent i 2022. Den 1. juni 2021 udløses desuden 1 procents lønstigning, som fordeles af ledelsen som personlige tillæg. Resten af lønstigningen bruges på at hæve freelancernes honorarer.

Samlet hæves lønnen altså med 4,07 procent for de fastansatte og 4,65 procent for freelancere.

Før forhandlingerne gjorde fællestillidsmand i DR Henrik Friis Vilmar det klart, at medarbejdernes repræsentanter ville kæmpe for en lønstigning på mindst 8,1 procent.

Er 4,07 procent godt nok i forhold til det, I gik efter?

”Det er det selvfølgelig ikke. Vores forventning var, at medarbejderne skulle følge det offentlige arbejdsmarked og lønudviklingen der. Det er vi ikke landet på,” siger Tine Johansen.

Hvorfor har I så ikke bare smidt papirerne og afbrudt forhandlingerne?

”Der er blevet arbejdet seriøst med de krav, som er udvekslet over bordet. Vores delegation har arbejdet seriøst med alle krav. Økonomien lever ikke op til vores forventninger, men vi synes alligevel, det er et rimeligt forlig.”

Andre forbund indgik en handel

De andre fagforbund har også landet aftaler med DR den seneste uge. De andre forbund har fået lønstigninger for 4,65 procent over tre år.

Hvorfor endte DJ med et lavere resultat end de andre?

”Hvis jeg tager udgangspunkt i AC’s aftale (Akademikernes Centralorganisation, red.), så har de afgivet nogle frihedsrettigheder for at nå det beløb. Det er en handel, man har indgået. DJ’s aftale er et smalt økonomisk forlig,” siger Tine Johansen.

Hun peger desuden på, at DJ får det meste af lønstigningen i det første år, hvilket giver en akkumuleret lidt større lønpulje, end hvis man spreder lønstigningen over tre år.

Sabbat blev ikke ændret

I slut april forklarede DR-toppens forhandlingsleder, Nanna Abildstrøm, at ledelsen havde tre overskrifter på sin kravliste.

”For det første en ansvarlig udvikling i lønomkostninger, for det andet fleksibilitet og høj effektiv arbejdstid og for det tredje enkle vilkår,” fortalte hun.

Det handlede blandt andet om DR-medarbejdernes sabbatordning, som sikrer dem otte ugers lønnet orlov hvert sjette år.

”Medarbejderne i DR er generelt meget fleksible, det ser vi blandt andet nu i forbindelse med corona, men fleksibiliteten er ofte ganske dyr pga. overenskomsternes arbejdstidsregler om opgørelsesperioder og overtid. Samtidig har vi særlige ordninger, der begunstiger nogle medarbejdere, fx sabbatten, som er ufleksible og hindrer høj effektiv arbejdstid,” skrev Nanna Abildstrøm i en mail.

Men sabbatordningen bliver der ikke rørt ved i aftalen.

”Det er simpelthen ikke lykkedes at finde en model, som var rimelig. Derfor er sabbatten, som vi kender den, bevaret i aftalen. Sabbatten repræsenterer en stor værdi for DJ’s medlemmer i DR,” siger Tine Johansen.

Ledelsen: Håber at undgå konflikt

Ledelsen er også tilfreds med aftalen.

”Jeg er selvsagt utroligt glad for, at vi nu også har et forlig med DJ. Det har været svære og lange forhandlinger, men det er jo naturligt, når der for begge parter er vigtige ting på spil. Trods uenighederne undervejs har hele forløbet efter min opfattelse været præget af oprigtig forhandlingsvilje fra begge sider og et ønske om at nå til en fælles aftale og undgå en konflikt til stor gene for rigtig mange danskere,” skriver økonomidirektør Nikolas Lyhne-Knudsen i en mail til Journalisten.

”Vores centrale målsætning var et økonomisk forsvarligt forlig, der kan finansieres, uden at vi er nødt til at gennemføre afskedigelser. Det er vi lykkes med, og det er jeg meget glad for,” fortsætter han.

Ledelsen var gerne kommet af med sabbatordningen.

”Det har vi trods lange forhandlinger ikke kunnet nå til enighed om. I stedet har vi indgået et forlig med relativt få elementer og en mindre økonomisk ramme end på AC-området. Jeg er alt i alt godt tilfreds, og jeg vil gerne anerkende det ansvar, som også DJ har taget på sig for at lande dette forlig,” siger Nikolas Lyhne-Knudsen.

Nej betyder konflikt

Næste skridt er, at aftalen skal til godkendelse i DJ’s hovedbestyrelse. Hvis hovedbestyrelsen i næste uge stemmer ja til aftalen, skal den til urafstemning hos alle berørte medlemmer.

Konfliktvarslerne i DR er udsat til efter urafstemningen.

Hvad sker der, hvis medarbejderne eller HB stemmer nej. Kan man så undgå storkonflikt i DR?

”Nej, det vil man ikke kunne. Hvis man stemmer nej, er det jo at underkende det resultat, der ligger,” siger Tine Johansen.

Opdateret klokken 15.35 med kommentar fra DR’s ledelse.
Rettet 12/6 klokken 6.50. Sabbat optjenes i DR hvert sjette og ikke hvert fjerde år.

 

0 Kommentarer

Læs også

DR-top og tillidsfolk ikke enige – efter 32 timers forhandlinger

10. JUNI 2020