Brian Iskov fik hjernerystelse og ingen sygedagpenge, da han styrtede på sin cykel

”Det føltes mere stressende at være i systemet end at stresse over ikke at have nogen penge.” Sådan siger freelancer Brian Iskov, der ikke kunne få udbetalt sygedagpenge, da han fik hjernerystelse. Ifølge socialrådgiver er sygedagpengeloven utidssvarende og bør ændres

I marts væltede 43-årige Brian Iskov på sin cykel. Det udløste en hjernerystelse, der forhindrede ham i at arbejde i to måneder.

Brian Iskov er freelancer og arbejder blandt andet som oversætter, filmjournalist og forfatter. Han arbejder både som selvstændig og som lønmodtager og er det, man kalder en kombinatør.

Da han ville søge sygedagpenge, vurderede en medarbejder på Borgerservice, at han mest var lønmodtager. Men kommunen vurderede, at han ikke levede op til kravene for at få sygedagpenge som lønmodtager, selv om han samlet set havde arbejdet timer nok. Kort sagt stod han med et problem.

Hvad er kravene for at få sygedagpenge

Du skal forestille dig, at du for eksempel er freelancer og bliver syg. I nogle perioder arbejder du som lønmodtager, i andre som selvstændig. Du er det, der hedder kombinatør.

Når du henvender dig til kommunen, vil størrelsen af dine sygedagpenge blive beregnet ud fra, hvad du har tjent som enten selvstændig eller lønmodtager.

Det er kommunen, der bestemmer, om de regner dig som selvstændig eller som lønmodtager. Det betyder, at du aldrig som kombinatør vil kunne inddrage alle de penge, du har tjent, som grundlag for dine sygedagpenge. Dine timer forsvinder med andre ord ud i det blå.

Reglerne er relativt forvirrende.

Men summa summarum er, at du kan ende i en situation, hvor kommunen mener, du er lønmodtager, selv om du har tjent flest penge som selvstændig. Eller omvendt. Kort sagt kan du falde ned i et hul, hvor loven ikke rummer, at du arbejder på to måder.

”Jeg blev vred, og det fik mig til at gribe til handling og tage fat i forbundet. Jeg blev lidt forarget over, at de bare kan smide det væk. For jeg ved jo, at jeg har arbejdet nok, men jeg kunne ikke få dem til at forstå det,” siger han.

Brian Iskov er ikke den eneste, der er blevet ramt af loven om sygedagpenge, som ikke tager højde for, at nogle både arbejder som lønmodtagere og som selvstændige. Helt konkret er loven indrettet sådan, at man kun kan regne den ene slags beskæftigelse med.

Ifølge Susanne Koch Larsen, der er socialrådgiver og hjælper medlemmer af Dansk Journalistforbund, som har problemer med at få udbetalt sygedagpenge, ved forbundet ikke, præcis hvor mange der er blevet ramt af problemer med sygedagpenge.

Men der er et problem, fastslår hun.

”I virkeligheden er de ingenting, for de hører hverken til under den ene eller den anden kategori og er derfor svære at placere. Ifølge Sygedagpengeloven kan man kun være lønmodtager eller selvstændig, kombinationen findes ikke,” siger hun.

Mere stressende at være i systemet

Brian Iskovs sag er endnu ikke afsluttet og løber på fjerde måned. Det har taget hårdt på hans ressourcer både økonomisk og følelsesmæssigt. Han har været nødt til at skrue ned for alle udgifter, og tilliden til systemet har fået et knæk.

Alene at få samlet dokumentation for, at han havde arbejdet meget, tog hårdt på ham. Her skulle han samle alle sine lønsedler fra det sidste halve år og skrive et skøn på, hvor mange løntimer han havde brugt på hver enkelt.

”Det var altså imens, jeg havde post commotio-syndrom, at jeg skulle regne alle de her timeantal ud og researche efter arbejde, der var lavet for lang tid siden. Det skulle jeg på et tidspunkt, hvor jeg slet ikke kunne eller måtte bruge skærm eller koncentrere mig om noget,” siger han.

Og da han i juni fik en lungebetændelse, der afholdt ham fra at arbejde i tre uger, valgte han at lade være med at søge sygedagpenge.

”Det føltes mere stressende at være i systemet end at stresse over ikke at have nogen penge. Selv om pengene bare siver ud af min konto, er det andet værre,” siger han.

Utidssvarende regler

Socialrådgiver Susanne Koch Larsen arbejder selv på seks sager om problemer med sygedagpenge, og potentielt set kan alle 3.000 freelancemedlemmer af DJ blive ramt, hvis de har en forkert fordeling af lønmodtager- og selvstændigt arbejde.

En af dem, der er også er blevet ramt, er Karin Svennevig, som Journalisten skrev om fredag. Hun kunne få cirka 5.000 kroner i måneden på sygedagpenge, da hun fik kræft.

Ifølge Susanne Koch Larsen er reglerne for, hvordan man kan regne timer ud som kombinatør, ikke tidssvarende. Det er det, der blandt andet har ramt Brian Iskov.

Reglerne er enormt kringlede. Du skal forestille dig, at du selv arbejder som freelancer.

Det sidste halve år skal du i fem måneder have haft 40 timers arbejde hver måned. Du kan eksempelvis ikke have arbejdet 80 timer én måned og nul den næste og så sige, at du har arbejdet 40 timer i gennemsnit. Timerne skal ligge i de enkelte måneder.

Det er noget rod, mener Susanne Koch Larsen.

”Problemet er, at man ikke altid kan placere de 40 timer månedligt, fordi freelancere jo nogle gange får hele deres betaling to måneder efter, at de reelt har udført arbejdet,” siger Susanne Koch Larsen.

Det er blandt andet tilfældet for Brian Iskov. Han har arbejdet dobbelt så mange timer, som han skal for at få sygedagpenge. Men det ligger fordelt forkert. Hans arbejde er fordelt ud over fire måneder, ikke fem, som loven kræver.

Ifølge Susanne Koch Larsen kan lovgivningen have klare konsekvenser for de ramte.

”Medlemmerne er jo syge, nogle med alvorlige sygdomme, og det at skulle bruge ressourcer i et sygdomsforløb på hele tiden at besvare spørgsmål samt frembringe forskellige dokumenter til mig, det har de slet ikke overskud til,” siger hun.

”Nogle gange tager det så meget af deres ressourcer, at de taber modet til at kæmpe. I nogle sager fik de slet ikke sygedagpenge, så økonomisk og socialt kan det betyde en del.”

Råber på ændring af loven

Susanne Koch Larsen mener, at loven skal ændres.

”Ja, det synes jeg absolut. Der er ikke i sygedagpengeloven områder, der tager højde for beskæftigelse som freelancer.”

Brian Iskov er enig med Susanne Koch Larsen. Han synes generelt, at der er mangel på forståelse for freelancere.

”Det savner jeg, at nogen gør noget ved på politisk plan,” siger han og tilføjer: ”Der er noget umenneskeligt og ydmygende over, at reglerne er så rigide, at det nærmest er umuligt, eller i hvert fald umuligt for en kombinatør at få udbetalt sygedagpenge.”

Kunne du så ikke bare arbejde i et anderledes job?

”Skulle jeg taget et 9-17 job? Det har jeg aldrig haft. Så det har jeg ikke specielt meget lyst til, jeg er jo freelancer, fordi det er det, jeg gerne vil være. Der bliver jo også flere og flere både freelancere og kombinatører. Systemet virker forældet, synes jeg.”

8 Kommentarer

Lene Rimestad
20. AUGUST 2019
Det er det samme med efterløn, mener jeg. Hvis du ikke kan godtgøre, at du tjener x antal kroner i x antal måneder inde efterlønnen, er du ikke berettiget til den. Et familiemedlem måtte efter 25 år som selvstændig søge et fast arbejde de sidste to år inden efterløn for af være sikker på at kunne opnå efterløn. Trods pæne regnskaber med netop med meget variabel månedlig indkomst. Håbløst forældet.
Helle Broberg Nielsen
20. AUGUST 2019
Hvorfor ikke nedsætte en effektivt arbejde arbejdsgruppe med knivskarpe juridiske hoveder fra de relevante fagforeninger og præsentere en decideret tekst til en lovændring? Hvordan det så skal løftes videre i det politiske system, må vise sig. Men et sådan udspil vil være sværere at afvise end den evindelige opfordring til "at nogen må gøre noget". Og nok en smartere måde at anvende ressourcerne på, end at skulle sagsbehandle denne type sager indtil Kingdom Come
Paul Metelmann
19. AUGUST 2019
Desværre er det en gammel problematik, som jeg første gang stødte ind i, da jeg var ansat i Dansk Musiker Forbund i midten af halvfemserne. Allerede dengang var musikere fanget mellem de forskellige roller og blev ofte af de sociale instanser placeret som selvstændige eller lønmodtagere, selvfølgelig så de kunne betale mindst muligt til dem.
Karen Hedegaard
19. AUGUST 2019
Jeg synes, det er en oplagt sag for DJ at tage op sammen med andre forbund, så vi sammen kan lægge pres på politikerne for at få ændret den her helt igennem vanvittige lovgivning. Jeg er medlem af DJ's Freelance- og Selvstændige-udvalg og vil lige sende en mail rundt til de andre i udvalget og bede om, at vi tager problemet op på vores førstkommende møde.
Kirsten Marie Øveraas
19. AUGUST 2019
Jeg har arbejdet som kombinatør i 15 år.

Flere