Nu vil DJ spørge freelancerne: Har du været udsat for sexisme?

Freelancere er særligt udsatte for seksuelle krænkelser. Nu har Dansk Journalistforbund besluttet at få problemets omfang undersøgt

Dansk Journalistforbund vil lave en sexismeundersøgelse blandt freelancerne. Besvarelserne skal følge op på en undersøgelse fra 2018, der viste at netop freelancere og løst tilknyttede var blandt de mest udsatte for seksuelle krænkelser.

I oktober 2020 fortalte freelancefotograf Signe Goldmann på Journalisten.dk, at hendes drøm om en elevplads og freelanceopgaver i et af de store mediehuse endte, efter at hun takkede nej til at have sex i arkivet med direktøren.

Det viser, at det er behov for at kigge nærmere på freelancernes vilkår, mener Elisabeth Hamerik Schwarz, formand for Freelance- og Selvstændigeudvalget i DJ.

“Freelancerne er ekstra sårbare, for hvad gør de, hvis de bliver udsat for noget ubehageligt, når de pitcher en idé for en chef? Desværre føler freelancere ikke altid, at tillidsrepræsentanten også er deres tillidsrepræsentant,” siger Elisabeth Hamerik Schwarz.

”Du er bange for at skabe problemer, fordi det kan koste dig opgaver og det gør freelancerne meget udsatte. Jeg kan være bekymret for at især mange unge freelancerne ikke tør sige, hvad der foregår,” forklarer hun.

Samarbejde med Danske Medier

En række mediearbejdspladser laver selv sexismeundersøgelser, men de omfatter ofte kun de fastansatte – ifølge Elisabeth Hamerik Schwarz fordi arbejdspladserne ikke har freelancernes mailadresser samlet ét sted.

”Det er godt, at der er fokus på mediearbejdspladserne, men freelancerne skal også med. Derfor laver vi en undersøgelse i samarbejde med Danske Medier, hvor vi undersøger, hvor udbredt det er,” Elisabeth Hamerik Schwarz.

DJ er også ved at undersøge sexisme blandt fagligt aktive i forbundet. Undersøgelsen blandt freelancerne forventes derfor først at blive gennemført i februar 2021.

”Vi skal ikke drukne medlemmer i undersøgelser,” siger Elisabeth Hamerik Schwarz.

Sammenlignet fra undersøgelsen fra 2018 kommer der flere svarmuligheder i det nye spørgeskema. Der bliver for eksempel skelnet mellem sexistiske kommentarer og reel seksuel chikane for at få alle nuancerne med.

Hvordan kan DJ hjælpe?

Freelancerne vil også blive spurgt om, hvad Dansk Journalistforbund kan gøre for at hjælpe medlemmerne.

”Det er vigtigt at få input til, når vi skal gå videre med det,” siger Elisabeth Hamerik Schwarz.

 

0 Kommentarer

Læs også

<span class=Freelancer: Man kan ikke ”bare” sige nej">

Freelancer: Man kan ikke ”bare” sige nej

23. OKTOBER 2020
Berlingske Media

Tre eks-praktikanter kritiserer Berlingske Medias sexisme-undersøgelse

16. OKTOBER 2020