search

DJ’s kommunikationschef stopper

Dansk Journalistforbund skal finde en ny leder af kommunikationsafdelingen. Det kom frem under debatten på delegeretmødet søndag. DJ-formand Tine Johansen og den snart fratrådte kommunikationschef ønsker ikke at kommentere

Der er udskiftning på endnu en af DJ’s ledende poster.

Efter at tidligere chefredaktør på Journalisten Øjvind Hesselager fik en fratrædelse, og daværende DJ-formand Lars Werge valgte at trække sig i slutningen af juni, og efter at DJ-direktør Elisabeth Geday blev afskediget i midten af september, stopper forbundets leder af kommunikationsafdelingen.

Det kom frem under debatten på det ekstraordinære delegeretmøde søndag.

Hovedpersonen i sagen blev ansat som kommunikationschef fra juni 2018. Hun er pt. sygemeldt, og fra 1. februar næste år ophører hendes ansættelse i DJ.

”Hvordan hænger det sammen?”

Tidligere hovedbestyrelsesmedlem Mathias Bay Lynggaard, nævnte sagen fra talerstolen på weekendens ekstraordinære delegeretmøde, efter at DJ-formand Tine Johansen havde afgivet sin beretning.

”Jeg undrer mig, når formand Tine Johansen i sin beretning siger, at en af de ting, hun har lært, er, at de i fremtiden skal ”bruge de ansatte og deres fagligheder mere” i den slags situationer, vi har været igennem. Derfor vil jeg spørge, hvordan det hænger sammen med det, der for nyligt er sket i forbundet – jeg tror, det var i forrige uge,” sagde Mathias Bay Lynggaard og fortsatte:

”For som jeg forstår det, så har man stoppet samarbejdet med lederen af kommunikationsafdelingen, som vel var den person, hvis faglighed man skulle bruge. Hvordan hænger det sammen med, at man vil bruge de ansattes fagligheder mere?”

Mathias Bay Lynggaard har ikke ønsket at uddybe over for Journalisten.

Ingen kommentarer fra DJ-formand

Hverken tillidsrepræsentant i DJ Marianne Molin eller DJ-formand Tine Johansen ønsker at kommentere sagen.

”En sygemelding er en både trist og privat sag. Det fortæller jeg selvfølgelig ikke om offentligt,” skriver Tine Johansen i en mail.

Den snart fratrådte kommunikationschef oplyser i en mail til Journalisten, at hun heller ikke har nogen kommentar til sagen.

Stillingen som kommunikationschef blev oprettet, da DJ efter krænkelsessagen i efteråret 2017 besluttede at indføre en ny struktur.

Strategien var, at den politiske kommunikation skulle varetages af et politisk sekretariat, mens kommunikationsafdelingen skulle fokusere på medlemskommunikation via nyhedsbreve, sociale medier og hjemmesiden. Andre opgaver i afdelingen er biz-kurser, facilitering af medlemsnetværk og events som fagfestival.

Kommentarer
14
Asger Meller Jørgensen
26.11.19 12:10
Hvorfor nævner I ikke navnet på den fratrådte chef? Det tager cirka 4 sekunder at finde navnet på DJ's egen hjemmeside.
Fremhævet af Journalisten
Jakob Albrecht
26.11.19 13:50
Kære Asger
Vi oplyser ikke hendes navn, da det ud fra det foreliggende ikke handler om hende som person.
Om navnet optræder i artiklen eller ej, gør en forskel i fremtidige Google-søgninger.
Mvh Jakob Albrecht, Journalisten
Fremhævet af Journalisten
Tina Mellergaard
26.11.19 16:54
Er ophøret af samarbejdet bekræftet nogen steder? Som jeg læser det, så er det kun Mathias’ udtalelser, som det bygger på, og han vil ikke uddybe. Mangler der Ikke en mellemregning/en bekræftelse fra enten DJ, TR eller k-chefen?
Fremhævet af Journalisten
Jakob Albrecht
26.11.19 18:11
Kære Tina
Tak for din kommentar.
Vi er helt sikre på oplysningernes rigtighed.
mvh Jakob Albrecht, Journalisten
Fremhævet af Journalisten
Christina Fromberg
26.11.19 19:31
JEG mangler INGEN MELLEMREGNINGER!!!
Faktum er: Pågældende ansatte lønmodtager/ leder af Dansk Journalistforbunds Kommunikationsafdeling ophører med at være ansat d. 1. februar 2020.

Den ansatte ønsker ikke selv, at kommentere grunden til at hun stopper.

... At Mathias Bay Lynggaard udbasunerer kommunikationschefens/ lønmedarbejderens ansættelsesophør fra talerstolen på et Delegeretmøde er helt absurd og virkelig respektløst over for den ansatte!!!

At vores fagblad Journalisten vælger at bringe Mathias Bay Lynggaards "BREAKING NEWS" videre til alle os læsere er endnu mere absurd: Virkelig dårlig stil og dybt respektløst overfor en ansat!!!

Jeg kender IKKE baggrunden for, at en ansat i DJ stopper sin ansættelse, og har absolut ingen ret til at få oplyst om vedkommende stopper p.g.a. sygdom eller fordi vedkommende ønsker andre udfordringer.

Dansk Journalistforbund består af alle os medlemmer, som bider vores demokratisk valgte formandsskab og Hovedbestyrelse i haserne: Vi forlanger åbenhed og gennemsigtighed!

I den daglige drift af "firmaet DJ" har vi gode og dygtige medarbejdere.
Og her møder vi ansatte, som IKKE er medlemmer af Dansk Journalistforbund... Vores overenskomst-ansatte er også medlemmer i andre fagforeninger: HK, DJØF, 3F, ASE, DM, Lederne etc ...

Og som DJ-medlem – i fx denne konkrete sag – så er har ingen af os DJ-medlemmer nogen som helst ret til at få indsigt i en verserende personalesager, som foregår i fortrolighed mellem arbejdsgiver og ansat!

@Journalisten/ Jakob Albrecht: Denne artikel kunne jeg meget godt havde været foruden!
Fremhævet af Journalisten
Finn Arne Hansen
26.11.19 19:33
Jeg forstår godt, hun valgte at sige fra, når hun nu alligevel ikke måtte stoppe daværende formand Lars Werge i at dumme sig med hans hjemmestrikkede forklaring på eks-redaktørens fyring. Men som kontingentbetalende medlem er jeg harmdirrende vred over den måde, vores penge bruges på: En halv million kroner på en formand, der selv siger op, selv om han bare kunne have undskyld, så 11 gange minimum 75.000 til eks-redaktørens uden modregning i ny chefredaktørløn og nu otte gange 75.000 med pension til k-chefen. Det er vanvittigt. Ærgerligt, at Mathias ikke turde stille op som næstformand.
Fremhævet af Journalisten
Elisabeth Schioldann von Eyben
26.11.19 20:16
Jeg er SÅ enig med Christina Frombergs kommentar. Fatter ikke nødvendigheden af denne artikel, der kun rummer insinuereringer om både en ansat og om forbundsledelsen.
Fremhævet af Journalisten
Tina Mellergaard
27.11.19 00:19
@Christina
Jeg er helt enig med dig i, hvor unødvendig og upassende både udtalelsen fra talerstolen og for såvidt denne artikel er. Jeg ville bare være sikker på, at det så til og med ikke var udokumenterede påstande fra netop talerstolen, der var grundlaget. Det var den eneste mellemregning, jeg manglede.
Fremhævet af Journalisten
Michael Kjærgård
27.11.19 10:39
Når noget er sagt på et delegeretmøde, er katten ude af sækken, og så er vi nødt til at få oplyst, hvad der er op og ned. Jeg køber begrundelsen for det manglende navn, men jeg synes der mangler en anden oplysning. På det ekstraordinære delegeretmøde gik der det rygte, at fratrædelsen var handlet af administrativt, og at HB ikke var orienteret om den, før den blev nævnt offentligt. Er det sandt? Det er relevant at få opklaret med henblik på den fortløbende vurdering af om forbundsledelsen arbejdsduelig eller dysfunktionel.
Fremhævet af Journalisten
Christina Fromberg
27.11.19 21:48
Journalistforbundets Organisationsstruktur kan ses her: https://journalistforbundet.dk/organisationsstruktur

Et forslag til både DJ-direktionsgangen + ansatte formidlere på DJs hjemmeside er:
Lad os få udviklet et knivskarpt og utvetydigt organisationsdiagram!

Som medlem har OGSÅ jeg brug for, at vide:
– Hvornår MÅ og SKAL jeg (engageret medlem) blande mig?
– Hvornår skal jeg (engageret medlem) klappe kaje, og lade være med at blande mig i 'DJ-firmaets' interne ansættelsesforhold?
... Herunder ansattes sygemeldinger, frokostordning, overenskomster, opsigelser, fyringer, julefrokoster, aftrædelsesordninger, kaffeforbrug, hjemmearbejdsdage, syge børn etc.

@Michael Kjærgård: Os medlemmer/ delegerede/ nysgerrige har heldigvis NUL krav på, at få hverken at få hverken verificeret eller af-verificeret rygter i en verserende personalesag mellem en medarbejder (mellemleder) og en arbejdsgiver!!!
At arbejdsgiver i dette tilfælde er direktørgangen + formandsgangen i DJ giver heldigvis ikke muligheder for, at vi kan snage yderligere i Mathias Bay Lynggaards + efterfølgende Journalistens oplysninger om en mellemleder, der vælger at stoppe som ansat...

Fra mig: Alle gode tanker til DJs afdelingsleder for Kommunikation!
Jeg håber alt det bedste for en DJ-medarbejder, som pr. 1. februar skal noget andet i livet end at være ansat mellemleder i DJ.
Fremhævet af Journalisten
Michael Kjærgård
28.11.19 08:15
Jeg har det med denne personalesag som med Øjvinds, dens indhold interesserer mig ikke. Men det interesserer mig hvordan forbundsledelsen fungerer (hvis den gør), og derfor er det relevant at få at vide om den interne kommunikation virkelig er så jammerlig, at en hovedbestyrelse kan tage til delegeretmøde uden at vide hvad der er foregået på Gl. Strand.
Fremhævet af Journalisten
Lotte Bilberg
28.11.19 10:13
Det, Michael siger. Christina - og også Tine - forestiller mig ikke, at nogen isoleret set kan være uenige med jer i de synspunkter, som I giver udtryk for.

Men som Michael har pointeret tidligere, kom katten ud af sækken på delegeretmødet, og så kan man ikke ignorerer den. Derfor ville jeg også ønske, at Mathias Bay Lynggaard havde udfoldet, hvad han mener at vide i stedet for - som det var tilfældet - at lukke katten ud uden at fortælle, hvorfor han havde taget den med til mødet. Og derfor efterlod i hvert fald mig med antydninger af noget og hentydninger om noget, som jeg ikke kunne forholde mig til, fordi jeg var ladt tilbage uden forudsætningen for at forstå.

Heldigvis var der en kvinde - var det dig, Christina? - der rejste sig for at pointere, at den kat ikke havde noget at gøre på det møde.
Fremhævet af Journalisten
Christina Fromberg
28.11.19 22:14
@Lotte:-))) Det var ikke mig som smed katten + sækken ud fra Delegeretmødet!
... I det virkelige/ analoge liv er jeg desværre hyper-allergisk over for katte. Jeg nyser og får åndedrætsbesvær, når jeg er i selskab med vores firbenede husdyr:-(

I overført betydning, så får jeg så også allergiske reaktioner (digitale;-), når vi begynder at blande FIRMAET DJ (med CVR nr.: 59783718) og VORES medlemsdrevne forbund DJ sammen...
Jeg gentager opfordring til både DJ-direktionsgang + ansatte formidlere på DJs hjemmeside (+ Journalisten): Lad os få udviklet et knivskarpt og utvetydigt organisationsdiagram!

- Hvornår kan og skal os DJ-medlemmer blande os + forlange fuld gas på transparens og medindflydelse?
- Hvornår må os DJ-medlemmer leve med/ acceptere, at FIRMAET DJ/ arbejdsgiver fx ikke må referere fra møder mellem en ansat og arbejdsgiver?

@LOTTE: Det var STORT og MEGET positivt, at du indledte det just afholdte delegeretmøde fra talerstolen!!!
I første omgang tænkte jeg: ØV – LOTTE, du spilder min tid/ min søndag hvor jeg ellers skulle havde været til julefrokost med barndomsvenninder;-)

Men i bakspejlet: Det var en lidt af en fest, at være delegeret!
Du har virkelig sparket gang i en god og vigtig debat om transparens: Forbund med OS medlemmer kontra DJ-arbejdsgiver med ansatte!!!
Om GO + NO-GO!!!
Tak, Lotte:-))))))
Fremhævet af Journalisten
Lotte Bilberg
28.11.19 23:47
Christina, jeg vil lade det med arbejdsgiver ligge, fik sagt det, jeg mener, på delegeretmøde. Skriver blot for at sige, at hvis du kunne se mig lige nu, hvor jeg har læst dit seneste indlæg, ville du se en kat ligge på sofaen og lappe din anerkendelse i sig som var det fløde. Og spinde af tilfredshed over, at du ikke er allergisk over for mig (længere ;o)) Så tak fordi du gav dig tid til respons.
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen