Én nyvalgt på delegeretmøde – her er den nye hovedbestyrelse i DJ

Der er ét nyt ansigt i den hovedbestyrelse, Dansk Journalistforbunds medlemmer netop har valgt på ekstraordinært delegeretmøde

Den nye hovedbestyrelse i DJ er netop blevet valgt. Og der er ét nyt ansigt i hovedbestyrelsen.

Den nyvalgte er Allan Boye Thulstrup, tillidsmand for DJ-medlemmer i Herning Kommune, der tidligere har været hb-medlem.

Ud af hovedbestyrelsen går Per Schultz-Knudsen, tillidsmand på Randers Amtsavis i Jysk Fynske Medier. Han fik én stemme mindre end Sus Falch, der akkurat kom med i hovedbestyrelsen.

Resten af hovedbestyrelsen forbliver den samme.

Lotte Dahlmann, der var medunderskriver for at afholde delegeretmøde, fik færrest stemmer med 75.

Flest stemmer fik Thilde Høybye, ligesom på forårets delegeretmøde. Hun fik 176 stemmer.

Derudover blev der også valgt suppleanter til hovedbestyrelsen. Her blev Per Schultz-Knudsen, Mie Hovmark Christensen, Lotte Dahlmann, Brian Mogensen og Ole Bülow valgt, i den rækkefølge.

Her er oversigten over stemmetallene for hovedbestyrelsen:

XXX - her er den nye hovedbestyrelse i DJ

Den nye hovedebestyrelse er:

Anders Stoffer

Maj Munk

Elisabeth Hamerik Schwarz

Sebastian Risbøl

Sus Falch

Karen Hedegaard

Henrik Friis Vilmar

Freja Wedenborg

Thilde Høybye

Johnny Frederiksen

Allan Boye Thulstrup

Frederik M. Juel

Palle Jensen

Næstformand:

Jakob Ponsgård

Formand:

Tine Johansen

Suppleanter:

1. suppleant: Per Schultz-Knudsen

2. suppleant: Mie Hovmark Christensen

3. suppleant: Lotte Dahlmann

4. suppleant: Brian Mogensen

5. suppleant: Ole Bülow

Opdateret klokken 17.41: Valgte suppleanter til DJ’s hovedbestyrelse tilføjet.

0 Kommentarer