search

Var kampvalg i DJ Kommunikation ulovligt? Det skal DJ nu afgøre

Medlem af DJ Kommunikation Finn Arne Hansen kræver i en klage, at det nyligt afholdte kampvalg i DJ Kommunikation bliver annulleret. Han mener, den nye formand, Tina Mellergaard, blev valgt i strid med DJ’s vedtægter. Tina Mellergaard er uenig: “Jeg har svært ved at se, hvem klagen kommer til gode.” DJ behandler klagen på hovedbestyrelsesmøde

Efterdønningerne fra weekendens kampvalg ved generalforsamlingen i DJ Kommunikation har ramt Dansk Journalistforbund på Gl. Strand og skabt massiv debat internt i DJ Kommunikation og her på journalisten.dk.

På generalforsamlingen blev Tina Mellergaard valgt som ny formand for DJ Kommunikation. Det skete efter et kampvalg, hvor hun slog modkandidaten, Kir Klysner. Den på det tidspunkt siddende formand, Per Roholt, valgte at trække sit kandidatur og genopstillede ikke.

Medlem af DJ Kommunikation Finn Arne Hansen mener, at kampvalget skal annulleres, fordi ny formand Tina Mellergaard ifølge ham blev valgt i strid med DJ’s vedtægter.

“Ved hjælp af brud på både DJ Kommunikations vedtægter og DJ’s love lykkedes det en gruppe O- og I-medlemmer ulovligt at vælge et I-medlem til formand samt vælge en række I-medlemmer til bestyrelsen,” skriver Finn Arne Hansen i sin klage til DJ, som han også har sendt til Journalisten.

DJ behandler klagen på hovedbestyrelsesmøde, der afholdes onsdag og torsdag i denne uge. I indstillingen til behandling af klagen skriver DJ:

”HB tager stilling til klagen fra Finn Arne Hansen og beslutter, hvorvidt klageren kan få medhold i kravet om at annullere generalforsamlingen og indkalder til en ny.”

“Det er jo ret logisk, at de ikke må stride imod de overordnede love”

Finn Arne Hansens hovedkritik er som følger:

Tina Mellergaard kunne slet ikke blive formand, fordi hun ifølge Finn Arne Hansen ikke var opstillingsberettiget. Tina Mellergaard er det, man kalder et I-medlem i DJ Kommunikation. Det er et medlem, som i forvejen har stemmeret i en medarbejderforening eller en anden specialgruppe.

Da generalforsamlingen startede lørdag, betød det, at hun ikke havde ret til at stille op som hverken formand, til bestyrelsen eller til at stemme. Det havde kun O-medlemmer ret til.

Det blev dog ændret ved en afstemning på generalforsamlingen, hvor I-medlemmer fik de samme rettigheder som O-medlemmer. Men den slags vedtægtsændringer kan ifølge Finn Arne Hansen ikke træde i kraft, uden at DJ’s hovedbestyrelse godkender det først. Det siger han med henvisning til paragraf 7 under afsnittet “Standardvedtægter for specialgrupper under Dansk Journalistforbund“.

Den lyder som følger:

“Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer på en generalforsamling stemmer herfor. Vedtægtsændringer skal godkendes af forbundets hovedbestyrelse, jf. forbundsvedtægternes § 20.“

Han protesterede også over dette på generalforsamlingen, men dirigent Karen Hedegaard, der også er hovedbestyrelsesmedlem i DJ, lod vedtægtsændringen træde i kraft umiddelbart. Dette fremgår også af DJ’s sagsfremstilling før behandlingen af punktet på hovedbestyrelsesmødet.

Her fremgår det, at Karen Hedegaard forinden generalforsamlingen havde rådført sig med daværende direktør i DJ, Linda Garlov, som ifølge Karen Hedegaard forklarede, at ”valgene ville kunne foretages efter de nye vedtægter umiddelbart efter deres vedtagelse”.

Linda Garlov er uddannet jurist. Karen Hedegaard har ikke ønsket at udtale sig til artiklen.

Finn Arne Hansen finder det besynderligt, at vedtægtsændringerne kunne træde i kraft med det samme.

“Det står i DJ's love, at HB skal godkende vedtægtsændringer i specialgrupper. Det er jo ret logisk, da de ikke må stride imod de overordnede love,” skriver Finn Arne Hansen i en mail til Journalisten.

Han er i en kommentar på Kir Klysners åbne Facebook-profil blevet bakket op af Sus Falch, formand for Freelancegruppen, medlem af DJ Kommunikation, hovedbestyrelsesmedlem i DJ og medlem af DJ’s forretningsudvalg.

“Som medlem af både DJ Kommunikation, hovedbestyrelsen og forretningsudvalget er jeg ikke tilfreds med fremgangsmåden. Love er love og skal overholdes, for ellers knægtes demokratiet,” skrev Sus Falch.

Hun har dog siden slettet sin kommentar og skriver i en mail til Journalisten, at hun lige nu ikke mener noget i sagen og ikke har yderligere kommentarer.

Ny formand: For os var det en formaliasag

Den nye formand i DJ Kommunikation, Tina Mellergaard, afviser, at kampvalget skulle være foregået ulovligt.

“Han er i sin gode ret til at klage. Han protesterede også over det på generalforsamlingen, så der er en fin linje mellem det, og at han sender en officiel klage ind,” siger den nyvalgte formand, Tina Mellergaard.

“Der har været en god dialog mellem mig, bestyrelsen, Per Roholt og Kir Klysner løbende inden valget. Vi er tidligere blevet vejledt af DJ til, at det var OK, at I-medlemmer eksempelvis sad i bestyrelsen,” siger hun med henvisning til, at I-medlem Allan Boye Thulstrup har siddet i bestyrelsen inden weekendens generalforsamling.

“For os var det derfor en formaliasag, vi håbede kunne blive ordnet på mødet,” siger hun.

Finn Arne Hansen kritiserer kampvalget for at have været et kup af den siddende bestyrelse. Den udlægning kan Tina Mellergaard slet ikke genkende.

“Det er jeg uenig i. Forløbet har været, at jeg har drukket en kop kaffe med Per Roholt (tidligere formand, red.) og har sagt, at jeg og en masse gode mennesker, der tidligere har været involveret i DJ, ville stille op til valg, fordi der har været kaldt på det til tidligere generalforsamlinger,” siger hun og tilføjer:

“Jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige. Men hvis man skal lave et kup, er det noget utraditionelt at orientere sine modstandere om det forinden, og at have så fin en dialog hinanden imellem,” siger hun.

Hun er ked af efterspillet.

“Jeg har svært ved at se, hvem klagen kommer til gode. Vi vil gerne i gang med vores arbejde. Jeg tror bare, jeg tænker på, hvad konsekvensen bliver, hvis valget bliver annulleret – om ikke det bare bliver kaos,” siger hun og tilføjer, at hun i sidste ende forventer, at et nyt valgresultat vil føre til det samme resultat.

Taberen ville ikke sætte kæp i hjulet for opstilling

I en mail til Journalisten skriver Kir Klysner, som tabte kampvalget til Tina Mellergaard og nu tidligere næstformand i DJ Kommunikation, at hun ikke har et problem med, at I-medlemmer på generalforsamlingen blev opstillingsberettigede som formand og bestyrelsesmedlemmer.

“Jeg har fra start tydeligt sagt, at jeg ikke sætter en kæp i hjulet for, at de her nye kandidater kunne blive valgt ind f.eks. i forhold til forslag til vedtægtsændringen om, at I-medlemmer fik opstillings- og stemmeret,” skriver hun.

Derudover er hun meget positiv over for den store interesse, der var for at blive medlem af bestyrelsen i DJ Kommunikation.

“For to år siden afholdt man en ekstraordinær generalforsamling, fordi der i første omgang ikke kunne samles kandidater nok. Det er virkelig positivt – en luksussituation har jeg kaldt det, at så mange ønsker at engagere sig i bestyrelsen,” skriver hun.

Hun ærgrer sig dog over, at de nye kræfter ved generalforsamlingen målrettet gik “efter at rydde bordet og indtage alle pladser i en bestyrelse”.

“I mine øjne er det ikke, hvad man kan definere som ”en god dag for demokratiet”,” skriver hun.

Hun ærgrer sig ligeledes over, at generalforsamlingen i hendes optik blev kaotisk.

“Jeg håber, at medlemmerne følte sig godt informeret om, hvad de stemte om, men det kan jeg godt være nervøs for, om de reelt gjorde,” skriver hun til Journalisten.

Derudover tilføjer hun, at kampvalget var et personligt nederlag for hende.

“Jeg må sige, at jeg lige nu føler mig noget afmattet i forhold til at skulle engagere mig i fagligt arbejde igen,” skriver hun og siger, at hun ikke ved, om hun ville stille op til formandsvalget igen, hvis valget bliver annulleret.

Debat om gyldigheden af valget fortsætter

I kommentarsporet på Journalistens reportage fra generalforsamlingen afviser det nyvalgte medlem af DJ Kommunikations bestyrelse Troels Gadegaard Frølich kritikken fra Finn Arne Hansen. Det har han også gjort i en mail sendt til Journalisten.

Han er desuden uenig med Kir Klysner i, at det skulle have været en kaotisk generalforsamling.

“Jeg har aldrig været til en generalforsamling, hvor grundlaget for alle vedtagne beslutninger har været så grundigt belyst og diskuteret forud for de enkelte afstemninger som i lørdags,” skriver han.

“Derfor kan man godt ønske, at de beslutninger var faldet anderledes ud – og det er fair nok. Men der er ikke meget respekt for medlemsdemokratiet i at kræve både dirigentens og generalforsamlingens myndighed tilsidesat med henvisning til nogle til lejligheden opfundne nyfortolkninger af vedtægterne, der hverken har opbakning i juristernes vurderinger eller den hidtidige praksis.”

Jørn Albertus, tidligere formand for O-gruppen i mere end 10 år, mener, generalforsamlingen er problematisk. Det skriver han ligeledes i kommentarsporet.

“Hvis jeg var i K-gruppens bestyrelse, ville jeg nok overveje rigtigt grundigt, om jeg ikke skulle arbejde for at indkalde til ny generalforsamling snarest, så man kan få vasket tavlen ren,” skriver han.

Må man bruge fuldmagter?

Ud over debatten om vedtægtsændringerne er der også stor diskussion om, hvorvidt det var okay, at 12 stemmer blev afgivet via fuldmagt på DJ Kommunikations generalforsamling.

Det blev stemt igennem på generalforsamlingen, at de måtte bruges i valget. Men ifølge Kir Klysner var der blevet indgået en forhåndsaftale om, at de ikke skulle i spil.

”Det er ganske korrekt, at vi tre formandskandidater indgik en gentlemen's agreement om, at vi ikke ville bringe fuldmagter til bordet,” skriver hun i journalisten.dk’s kommentarspor og tilføjer, at hun synes, det var ”ufint”, at der blev brugt fuldmagter.

Troels Gadegaard Frølich, nyvalgt bestyrelsesmedlem, er uenig.

”Jeg er selvfølgelig ikke enig i, at der var noget ufint i det – tværtimod synes jeg faktisk, at det ikke er helt fair at mene det,” skriver han.

Finn Arne Hansen har også klaget over brugen af fuldmagterne til DJ. Hovedbestyrelsen vil dog ikke behandle den del af klagen, som altså ikke har indflydelse på, om valget skal annulleres.

”Finn Arne Hansen skriver også om andre forhold, som ikke bliver genstand for behandling i nærværende indstilling, da de som udgangspunkt ikke vurderes relevant i forhold til selve vurderingen af Finn Arne Hansens krav,” lyder det i DJ’s sagsfremstilling.

Du kan læse Journalistens reportage fra generalforsamlingen i DJ Kommunikation her.

Du kan læse Journalistens optaktsinterview med kandidaterne til kampvalget om formandsposten her.

Kommentarer
9
Kir Klysner
06.03.19 10:19
Præcisering:

Præcisering:
Jeg synes ikke, at det er ufint at bruge fuldmagter, men jeg synes, det kan give en demokratisk skævvridning at møde op med mange fuldmagter. Derfor foreslog jeg de andre formandskandidater, at vi skulle indgå en aftale om, at vi ikke bragte fuldmagter med til mødet.
På mødet var jeg ærgerlig over at se, at en så stor del af fuldmagterne lå på de samme to medlemmers borde. Det er dét, som jeg synes er ufint. Det er ikke forkert at medbringe fuldmagter, men i min bog er det lidt at spille roulette med demokratiet, hvis man møder op med mange fuldmagter. Det skyldes jo "bare", at jeg har stor respekt for medlemsdemokrati, hvor vi generelt gerne skal forsøge at få et stort fremmøde.
Til sidst - og vigtigt i konklusionen - fuldmagter eller ej. Tina har vundet. Det er fuldt fortjent, jeg har stor respekt for vores nye formand (og vores tidligere) og derfor bakker jeg naturligvis vores nye formand op og hjælper den nye bestyrelse dér, hvor jeg kan.
Fremhævet af Journalisten
Ida Sønderby Rosgaard
06.03.19 11:48
Stor tak til Finn Arne for at
Stor tak til Finn Arne for at rejse denne sag, som har betydning for alle kredse og grupper i forbundet, fordi den er med til at afdække, om DJ's vedtægter gælder i praksis, eller om de bare er for sjov.

Hvorfor lader man i øvrigt HB-medlemmer agere dirigent på undergruppers generalforsamlinger? Var det en nødløsning, eller er det en helt igennem acceptabel løsning i DJ, at HB-medlemmer eller medlemmer af andre bestyrelser i DJ også er dirigent på andre gruppers generalforsamling? Det kan jo give nogle habilitetsproblemer og gør som minimum, at man så ikke kan deltage i behandlingen af en klagesag som den her.

Noget tyder også på, at der bør fastsættes nogle minimumskrav til undergruppers vedtægter - f.eks. at der skal være klare regler for håndtering af fuldmagter.

Hvad med at spørge en uvildig, ekstern ekspert om, hvad vedkommende mener om det hele! Det kunne f.eks. være Erik Werlauff, som har skrevet bogen: Generalforsamlingen - håndbog for dirigenter og deltagere.
Fremhævet af Journalisten
Jesper Hansen
06.03.19 13:42
Fuldmagter har fanden skabt.
Fuldmagter har fanden skabt. De er problematiske i et demokratisk perspektiv, da fuldmagtsgiverne ikke bliver bekendt med modargumenter fremført på generalforsamlingen, som måske kunne påvirke deres holdning. De bliver heller ikke gjort bekendt med ændringsforslag mv. som opstår i løbet af mødet. Når man tilmed tillader én fremmødt at medbringe mange fuldmagter, er man virkelig på dybt vand. I mange foreninger er det ikke ualmindeligt med en begrænsning, så fremmødte maks. kan medbringe én fuldmagt.
Fremhævet af Journalisten
Finn Arne Hansen
06.03.19 20:33
Tak Jesper. Jeg vil foreslå,
Tak Jesper. Jeg vil foreslå, at fuldmagter afskaffes. De er kun egnede til kupsituationer. Og i en tilspidset situation vil begge fløje jo have folk, der ikke kan komme. Og tak Ida. HB må holde op med at ændre sin egen forretningsorden og afvige fra lovene, når populære personer skal tilgodeses. Havde det været besværlige personer som Rasmus MP eller mig, var ikke et komma blevet ændret.
Fremhævet af Journalisten
Sebastian Risbøl Jacobsen
07.03.19 12:14
Hej Finn Arne

Hej Finn Arne

Jeg holder mig ude af den konkrete diskussion, men du rejser nogle interessante principielle spørgsmål om foreningsdemokrati, som jeg gerne lige vil gribe fat i.

Er det rigtigt forstået, at demokrati i din optik er forbeholdt dem, som har tid til at møde op i en københavnsk ølstue en lørdag formiddag i fire timer en (måske to) gange om året?

Er det helt utænkeligt for dig, at kredse og specialgrupper får digitale valg, som de har i sektorerne i Dansk Magisterforening?

Fremhævet af Journalisten
Finn Arne Hansen
07.03.19 23:14
Hej Sebastian. Som du kan se
Hej Sebastian. Som du kan se i anden debattråd, foreslår jeg at lave geografiske valgmøder, suppleret med en elektronisk udgave, der først må afsløres, når valghandlingen er slut. Eksempel: Kreds X har 10 procent af medlemmerne på en given dato, for eksempel 15. januar som nu. De personer skal enten møde til et valgmøde et sted i deres geografiske kreds eller stemme elektronisk i samme tidsrum. Streaming fra mødet vil være oplagt. Når valghandlingen er slut, er der valgt 10 procent af dem, der skal til delegeretmøde. Kun kandidater i det geografiske område kan vælges. Man kan overveje, om HB-medlemmer altid kan deltage på delegeretmødet, eventuelt uden stemmeret, hvis de ikke opnåede valg i det geografiske område, der er valgkreds.
Alle valg i medarbejderforeninger, specialgruppes, kredse med videre et hermed unødvendige, og vi kan ophæve det med O- og I-medlemmer. Og så kan det gøres helt frit, hvilke sammenslutninger, man ønsker at være i, undtagen medarbejderforeninger og kredse. Jeg håber, du kan se de mange fordele.
Vi holdt mødet i København, fordi langt de fleste medlemmer bor der. Havde vi holdt det i Vejle, var vi nok blevet mødt med kritik om chikane.
Værtshuset var røgfrit, og vi syntes Brexit-møde passede med London Pub. Vi burde dog have tjekket lokalerne egnethed bedre.
Tak for at deltage i debatten!
Fremhævet af Journalisten
Uffe Vind
08.03.19 18:08
Hvis man ikke accepterer
Hvis man ikke accepterer fuldmagter, mener man, at nogle medlemmers stemmer er vigtigere end andres. Medlemmer, som af helt legitime grunde ikke møder op på GF (fx arbejde og geografisk afstand), skal ikke have indflydelse, hvilken vej DJ K skal bevæge sig...? Er det virkelig demokrati?
Fremhævet af Journalisten
Finn Arne Hansen
09.03.19 14:18
Ja, Uffe. Hvis du ikke går
Ja, Uffe. Hvis du ikke går hen og stemmer til et folketingsvalg, har du heller ingen indflydelse. Lad os afskaffe det stedfortræderdemokrati i hele DJ og få supplereende digitale valg som mange steder, hvor det er muligt - og fornuftigt.
Fremhævet af Journalisten
Jan Hillers
09.03.19 22:29
Finn Arne. Jeg er faktisk
Finn Arne. Jeg er faktisk enig med dig i at en eller anden form for digitalt valg kan være bedre end brugen af fuldmagter. Men hvis dette ikke kan vedtages, håber jeg da, at du kan støtte brug af fuldmagter - bl.a. af de af Uffe nævnte grunde.
Det er vigtigt, at du ikke går imod fuldmagter, så længe muligheden findes (Kir).
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen