Et ironisk møde i DJ:Kommunikation: ”Vi balancerer knivskarpt på kanten af kuplignende tilstande”

En lettere ironisk og fredelig generalforsamling i DJ:Kommunikation foregik i år uden beskyldninger om kupforsøg – selv om der var et lille bitte håb om det modsatte

Kup, kup, kup.

I 2019 førte generalforsamlingen i DJ:Kommunikation til massive beskyldninger om, at ny formand Tina Mellergaard og den nye bestyrelse havde kuppet sig til posten via medbragte fuldmagter.

Noget, der blev blankt afvist af dem, der havde fuldmagterne med – ligesom en officiel klage efter heftig debat også blev afvist i Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse.

I år var generalforsamlingen markant mere rolig.

Det er sådan, at når man har været til et par generalforsamlinger i kredse og specialgrupper i Dansk Journalistforbund, vil man – med få undtagelser – føle, at de minder umiskendeligt meget om hinanden.

Hans Jørgen Dybro bliver valgt som dirigent og styrer løjerne på gemytlig vis. Om økonomien har været kørt ordentligt, fører til en mild debat. Gerne med den kommentar, at man skal sørge for, at pengene helst går til medlemsaktiviteter.

Og så er der måske et punkt eller to, hvor det kan gnistre lidt, før man bliver enige om, at det hele skal gøres lidt bedre næste år – hvorefter formanden genvælges, og bestyrelsen kommer på plads.

Forløb generalforsamlingen i DJ:Kommunikation sådan i år, spørger du? Regner det ofte i Danmark, kunne man retorisk spørge tilbage.

Fri bar bagefter

Generalforsamlingen i DJ:Kommunikation fandt sted i et mildest talt rustikt lokale på Halmtorvet i København, der ofte agerer dansegulv hen på aftenen. Noget, der virkede meget passende, eftersom der efter generalforsamlingen var lovet drinks og endog rødvin og øl ad libitum frem til klokken 20, hvorefter der var bar for egen regning.

Noget, dirigent Hans Jørgen Dybro helt uden for punkt gjorde generalforsamlingen opmærksom på før den officielle dagsorden – til stor begejstring for de tilstedeværende.

Med slet skjult reference til sidste års heftige debat om gyldige eller ugyldige fuldmagter spurgte Hans Jørgen Dybro til start, om der var nogen med i år. Det var der ikke, kunne han konstatere, og bemærkede:

”Så vil jeg undgå at gå dybere ind i den problematik.”

Det satte tonen for resten af generalforsamlingen, der forløb i god ro og orden.

Formand Tina Mellergaard fremlagde beretning for sit første år på posten.

Hun kunne fortælle, at DJ:Kommunikation som sit store fokus har haft, at der skulle komme flere medlemmer til gruppens arrangementer. Det var lykkedes ved at skære ned på antallet af store arrangementer – der var afholdt tre af den slags såkaldte ”flagskibsarrangementer” – mens der var blevet indført fire korte ”morgenboost”-møder i DJ.

Antallet af besøgende til dem var samlet gået fra 135 til cirka 300, fortalte hun.

Inddrag medlemmerne i politikken

I den efterfølgende korte debat var der mest fokus på, at bestyrelsen fremover skulle være med til at inddrage medlemmerne mere i udviklingen af det politiske arbejde i DJ.

”Jeg hører, at I er meget optagede af det politiske arbejde. Og at jeg som medlem skal koncentrere mig om at gå til nogle sjove arrangementer. Hvordan kan jeg blive mere involveret i det politiske arbejde?” lød det fra medlem og kritisk revisor Henriette Sø.

Formand Tina Mellergaard og bestyrelsesmedlem Thilde Høybye lovede begge, at de fremover skulle være endnu bedre til at inddrage de menige medlemmer i udviklingen af DJ:Kommunikations politik.

Blandt andet understregede de, at de ville være bedre til at opsøge medlemmer og til at gøre opmærksom på, at bestyrelsesmøder i DJ:Kommunikation er åbne for alle.

Derudover fik bestyrelsen ros for ikke længere at udbetale tabt arbejdsfortjeneste til bestyrelsens medlemmer.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Vil forsøge at få underskud

Regnskabet for 2019 i DJ:Kommunikation viste til ærgrelse for bestyrelsen et overskud på 152.000 kroner – det skyldtes især markant medlemsfremgang i DJ:Kommunikation. Samlet har DJ:Kommunikation en egenkapital på over en halv million kroner.

Herefter lovede kasserer Nikolaj Søndergaard – såfremt han og bestyrelsen blev genvalgt – at man ville bruge langt flere penge i 2020, især ved at skrue budgettet for medlemsarrangementer op fra 90.000 kroner til 250.000 kroner.

Regnskabet blev godkendt, og det blev modtaget positivt, at man budgetterer med et underskud på cirka 140.000 kroner i 2020 i DJ:Kommunikation, fordi bestyrelsen vil bruge flere penge på medlemsaktiviteter.

Nye vedtægter for at undgå mistænkeliggørelse

”Vi balancerer knivskarpt på kanten af kuplignende tilstande.”

Den ironiske kommentar fra dirigent Hans Jørgen Dybro vakte stor latter på generalforsamlingen.

Der var som et væsentligt punkt foreslået flere vedtægtsændringer i DJ:Kommunikation – blandt andet på grund af sidste års kupbeskyldninger, hvor visse medlemmer afleverede mange fuldmagter ved afstemningen om formandsposten i DJ:Kommunikation.

Bestyrelsesmedlem Thilde Høybye præsenterede de foreslåede vedtægtsændringer og fortalte, at de blandt andet var lavet, ”så alle kan læse og forstå dem”, før hun tilføjede:

”Det er også for at undgå mistænkeliggørelse, som tilfældet var sidste år.”

Der foregik derefter en længere gennemgang af de foreslåede vedtægter og særligt på ét punkt en detaljeret og morsom vedtægtsteknisk debat med dirigent Hans Jørgen Dybro i spidsen, som Journalistens udsendte for forståelsens skyld skal spare en bredere kreds af læsere for.

Facit blev grundlæggende, at et medlem af DJ:Kommunikation fremover kun kan tage to fuldmagter med for andre på generalforsamlinger i specialgruppen.

Derudover kan der fremover maksimalt vælges fem suppleanter til bestyrelsen, ligesom det blev slået fast i vedtægterne, at bestyrelsesmøder som hovedregel er åbne for alle medlemmer af DJ:Kommunikation.

Glade til fest

Til sidst var der valg i DJ:Kommunikation.

Tina Mellergaard blev genvalgt som formand uden modkandidater. Der var, trods et mildt håb visse steder om det modsatte for spændingens skyld, ikke forsøg på at kuppe formanden.

Der var kun én udskiftning i DJ:Kommunikations unge bestyrelse, hvor Troels Gadegaard Frölich stoppede. Mie Bertelsen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen består nu ud over formand Tina Mellergaard af Peter Pishai Storgaard, Thilde Høybye, Line Lund Hebbelstrup, Grazielle Aaholm og Nikolaj Søndergaard.

Suppleanter er fremover Paul Brasso, Allan Boye Thulstrup, Nicholas Rindahl, Bo Zuschlag og Helga Grønvold.

Da cirka 30 kommunikationsfolk afsluttede generalforsamlingen i DJ:Kommunikation lørdag, gik de derfor uden den store palaver glade videre til fest.

0 Kommentarer

Læs også

Afviser kup: “Vi bliver skudt motiver i skoene, vi aldrig har haft”

07. MARTS 2019

Magtskifte i DJ Kommunikation – ny formand og ny bestyrelse

04. MARTS 2019