PF-formand efter fund af fejl: ”Det kommer sgu lidt bag på mig”

Pressefotografforbundets formand er ked af den virak, sagen om rettighedsbevillinger i strid med reglerne har skabt. Men han er glad for bestyrelsens fortsatte tillid til ham. Hans tidligere udfordrer til formandsposten er knap så begejstret: ”Min tillid til Lars Lindskov er helt væk”

Fredag offentliggjorde Pressefotografforbundet (PF) resultatet af den rapport, der har undersøgt rod i fordelingen af ophavsretsmidler til medlemmerne.

Som Journalisten skrev i går, konkluderer rapporten, at der fra 1. januar 2013 til 28. november 2018 har været 48 tildelinger af midler, som ikke overholder PF’s egne retningslinjer.

Det resultat overrasker pressefotografernes formand, Lars Lindskov. I mange år har det alene været ham, som har siddet med ansvaret for at uddele midlerne på baggrund af PF-medlemmernes ansøgninger.

”Det kommer sgu også lidt bag på mig, hvis jeg skal være helt ærlig. Det regnede jeg ikke med,” siger Lars Lindskov, der fra talerstolen på PF’s generalforsamling i november blankt afviste, at der var noget at komme efter.

Ked af virakken

Rapporten er lavet af Ophavsretsfondens administration og konkluderer, at 48 ud af i alt cirka 835 tildelinger af ophavsretsmidler i perioden har været i strid med reglerne. Nogen har fået bevilget penge for tæt på sidste bevilling, og nogen har fået udbetalt for store beløb. 

PF’s bestyrelse vurderer dog, at der reelt kun er sket 29 overtrædelser, og har fortsat tillid til formanden.

Hvordan har du det med, at rapporten finder 48 fravigelser fra reglerne, men at bestyrelsen fortsat har tillid til dig?

”Det sidste er jeg selvfølgelig glad for. Men det første er jeg træt af. Det er et træls forløb, og jeg er ked af al den virak, der har været. Når man i 30 år har forhandlet en masse midler hjem til medlemmerne, så er det ærgerligt, at der bliver fokuseret på de her ting. Men sådan er det jo,” siger Lars Lindskov.

Administrationen har lavet fejl 

Bestyrelsen nedjusterer tallet fra 48 fravigelser til 29 efter dine forklaringer. Burde I ikke som bestyrelse have blandet jer helt udenom og ikke sat spørgsmålstegn ved resultatet af en uvildig rapport?

”Jo, men ligesom bestyrelsen mener jeg simpelthen, at administrationen har lavet en fejl i den rapport. Fordi de har taget udgangspunkt i ansøgningsskemaerne uden at læse, at man kan gå uden om skemaet, hvis man søger til de officielle efteruddannelseskurser,” siger Lars Lindskov.

De har jo fået reglerne, der skulle bevilges ud fra. Har de misforstået reglerne så?

”Jeg ved ikke, hvad de har fået udleveret, og hvordan de har læst det. Så det ved jeg ikke noget om.”

Uanset om antallet af fravigelser er 48 eller 29, burde der så ikke være omtrent nul fejl at finde?

”Jo, det kan man sige. Men vi er jo mennesker, vi laver fejl alle sammen. Jeg har forsøgt at komme medlemmerne til gode så fleksibelt som muligt. Det skal man passe på med. Men det har jeg gjort, og det er jeg sådan set glad for,” siger Lars Lindskov.

PF-medlem: Tilliden er væk

Sagen startede, da Johnny Frederiksen – Lars Lindskovs udfordrer til formandsposten – på PF’s generalforsamling i november rejste kritik af tildelingen af rettighedsmidler til medlemmerne. Han skriver i en mail til Journalisten, at han er tilfreds med, at der er fundet 48 uregelmæssigheder i rapporten.

”Der burde jo ikke være nogen overhovedet. Men jeg er tilfreds med, at man har fundet så mange fejl, set i lyset af, at Lars Lindskov stod på generalforsamlingens talerstol den 8. november 2018 og sagde, at der ikke var noget at komme efter,” skriver han.

Har du tillid til PF’s formand og bestyrelse oven på sagen her?

”Min tillid til Lars Lindskov er selvfølgelig helt væk. Efter 20 år som PF-formand og med de mange år, han har siddet i Journalistforbundets hovedbestyrelse, der burde moralen og forståelsen for demokratiets spilleregler være skarpere,” skriver Johnny Frederiksen.

Lindskov: Jeg har masser af opbakning

Ifølge Lars Lindskov er det ”forventeligt”, at Johnny Frederiksen ikke har tillid til ham som formand.

”Så det har jeg ikke yderligere kommentarer til,” siger han. 

Han mener, at din moral og forståelsen for demokratiets spilleregler burde være skarpere efter så mange år som formand og HB-medlem …

”Jeg er et meget demokratisk menneske, og jeg har gentagne gange opfordret bestyrelsesmedlemmer – herunder også Johnny – til at deltage i uddelingen af de midler.”

Føler du selv, at du har medlemmernes tillid oven på sagen her?

”Ja, det gør jeg. Jeg har fået utroligt mange tilkendegivelser om fuld opbakning til mig,” siger Lars Lindskov.

8 Kommentarer

Sune Fischer
27. MARTS 2019
Jeg vrøvler og ville have

En interessant sag at følge på sidelinien.
Havde den slags fundet sted i et af de større forbund, så havde der været stort fokus.
Ota Tiefenböck
27. MARTS 2019
Jeg har ikke nogen holdning
Jeg har ikke nogen holdning til PF`s problemer, men kommer hermed med en general betragtning.
Det er uhørt, at man i en demokratisk institution kan være formand i flere årtier, sådan som det er tilfældet for formandskabet i nogle af DJ`s specialgrupper. Efter mange år som formand vil man ikke blot miste kontakten til det fag man repræsenterer, man vil også udvikle en slags autokratisk tankegang og bliver afhængig af den indkomst, som det faglige arbejde genererer.
Begræns muligheden for formandskab i en specialgruppe til to valgperioder. Det vil give mere demokrati og demokratisk kontrol og formentlig også mere entusiasme for faget. I det politiske kan man heller ikke være præsident i det uendelige, altså medmindre man bor i f.eks. Rusland, Kasakhstan eller Turkmenistan.
Kurt Johansen
26. MARTS 2019
Et par råd til fremtiden:

Et par råd til fremtiden:

- få ændret PF´s regnskabsperiode fra 1/7 - 30/6 til 1/1 - 31/12, så den følger dels Journalistforbundets og især Ophavsretsfondens regnskabsperioder.
Så er der ingen tvivl om mellemværender mellem PF og de to "organisationer" i de respektive regnskaber.

Få en tydelig “Gennemsigtighed” ved at vedtage regnskabet for PF´s ophavsretskonti i Ophavsretsfonden skal op som et “regnskab” i lighed med PF´s og Årets Pressefoto´s regnskaber, og vedtages på den årlige generalforsamling i PF (incl. budgetter for Årets Pressefoto og Konferencen hvert andet år).

Så bliver det synligt hvert år:
- hvor stor saldoen i Ophavsretsfonden var ved årets start
- hvor mange ophavsretmidler, der er kommet ind i løbet af året
- hvor mange ophavsretsmidler, der er blevet brugt i løbet af året. (Få forbruget specificeret i personlige tildelinger, efteruddannelses kurser mm - OG hvor mange midler der er anvendt til Årets Pressefoto og til Konference hvert andet år)
- hvor stor saldoen i Ophavsretsfonden er ved årets slutning

PF´s repræsentant i Ophavsretsfonden/PF´s bestyrelse skal lige omkring bogholderiet i DJ mht de rent praktiske behov, da DJ´s bogholderi/økonomi afd. jo er hyret til det hele - og kan oprette en konto mere eller mindre, printe relevante kontoudskrifter ud til revisoren, bestyrelsen, generalforsamlingen mm.

Intet er næsten ikke værre end uenigheder om økonomi, der ikke er rigtig synlig - og pengene er jo vores alle sammens :-)

Gode hilsner
Kurt Johansen
(gammel bestyrelsesmedlem i PF)
Morten Vassing
26. MARTS 2019
Lars Lindskov har beviseligt
Lars Lindskov har beviseligt kontinuerligt nægtet mig adgang til Ophavsretsmidlerne, når jeg søgte indenfor reglerne om tildeling, alt imens hans kammersjukker beviseligt har fået. Og fået. Og fået.

Dybt beskæmmende, og godt han er fjernet fra pengekassen. Jeg har allerede modtaget støtte efter LLs exit fra portemonnæen.

Håber på en ny formand for PF i år: Johnny Frederiksen.
Johnny Frederiksen
26. MARTS 2019
Kære Lars Lindskov, dette
Kære Lars Lindskov, dette citat er jo løgn!:

”Jeg er et meget demokratisk menneske, og jeg har gentagne gange opfordret bestyrelsesmedlemmer – herunder også Johnny – til at deltage i uddelingen af de midler.”

i al fredsommelighed

Johnny.

Flere