Rapport: 48 uddelinger af PF-midler i strid med egne regler

Ophavsretsfondens administration konkluderer, at Pressefotografforbundet 48 gange siden 2013 har uddelt rettighedsmidler i strid med reglerne. Bestyrelsen vurderer dog, at der reelt kun er sket 29 overtrædelser, og har fortsat tillid til formanden
 • Foto: Klaus Holsting
  Pressefotografforbundet er en del af Dansk Journalistforbund, som har til huse her på Gammel Strand i København.
25.03.2019 · 15:05

Undersøgelsen af fordelingen af rettighedsmidler i Pressefotografforbundet (PF) er nu slut. Det skriver PF på sin hjemmeside.

Rapporten konkluderer, at der fra 1. januar 2013 til 28. november 2018 har været 48 tildelinger af midler, som ikke overholder PF’s egne retningslinjer.

Det er Ophavsretsfondens administration, der har gennemgået hver enkelt tildeling i perioden. Det blev den bedt om af PF’s bestyrelse, efter at det i november sidste år kom frem, at der har været rod i bevillingen af ophavsretsmidler til medlemmerne.

Journalisten gennemgik bevillingerne fra maj ’17 til maj ’18, og efterfølgende erkendte formand Lars Lindskov, at der i mindst otte tilfælde på de 12 måneder var bevilget midler i strid med PF’s egne regler.

”Jeg har ikke fulgt reglerne til punkt og prikke,” erkendte formanden dengang.

Herefter besluttede bestyrelsen, at sagen skulle undersøges til bunds.

Bestyrelsen konkluderer anderledes 

Det er den undersøgelse, som nu er landet. I alt har Ophavsretsfondens administration gennemgået cirka 835 tildelinger i den undersøgte periode.

Administrationens rapport konkluderer, at 48 af de i alt cirka 835 tildelinger i perioden på én eller anden måde ikke har været i overens­stemmelse med retningslinjerne besluttet af PF's bestyrelse. Det svarer til 5,75 procent af det samlede antal bevillinger.

Efterfølgende har PF’s bestyrelse dog nedjusteret antallet af afvigelser fra reglerne fra 48 til 29 tilfælde. Det sker – skriver de – efter at bestyrelsen har fået nærmere forklaring fra Lars Lindskov på de enkelte tildelinger.

”På baggrund af den afgivne forklaring vil bestyrelsen konkludere, at vi er nede på i alt 29 afvigelser over hele den 5-årige periode,” skriver bestyrelsen.

Det understreges samtidig, at bestyrelsen ikke har ønsket at medvirke ved gennemgangen af tildelingerne.

Her er rapportens fund

Et medlem af PF kan ifølge reglerne for bevillinger af rettighedsmidlerne ”tidligst søge en ny bevilling et år efter sidste bevilling”. Reglerne siger også, at man ikke kan få mere end 15.000 kroner per gang.

Men konkret har Ophavsretsfondens administration ved deres gennemgang konstateret følgende fravigelser:

 1. At 25 modtagere af individuelle tildelinger har modtaget tildelinger inden for en 12 måneders periode, men i forskellige regnskabsår. Der er ikke gået et år mellem tildelingerne, som der skal, men mellem 6 og 9 måneder.

   
 2. At 2 modtagere af individuelle tildelinger har modtaget tildelinger inden for 12 måneder og i samme regnskabsår.

   
 3. At 2 modtagere af individuelle tildelinger har modtaget tildelinger inden for 12 måneder og i samme regnskabsår, dog maksimalt kr. 15.000.

   
 4. At 19 modtagere har fået tildelinger på over kr. 15.000.

Det er de 19 bevillinger nævnt i punkt fire, som ifølge PF’s bestyrelse ikke bør tælles med i det samlede antal afvigelser. Om det skriver bestyrelsen:

”De 19 tildelinger er alle på over 15.000 kr. Men tildelin­ger­ne har igennem hele perioden været godkendt af skiftende bestyrelser og går desuden tilbage fra perioder, hvor der ikke var dette loft på tildelinger til efteruddannelse.”

Ikke handlet i ond tro

PF’s bestyrelse skriver desuden, at den tager administrationens rapport til efterretning, men fortsat har tillid til Lars Lindskov som formand.

”Bestyrelsen finder ikke bevis for, at der er handlet i ond tro i fordelingen af midler,” lyder det i konklusionen fra bestyrelsen, der understreger, at den ikke vil foretage yderligere tiltag end det, der allerede er gjort.

Lars Lindskov har tidligere meddelt, at han trækker sig fra arbejdet med at fordele PF’s ophavsretsfondsmidler. En ny besætning er derfor sat, ligesom der er udarbejdet nye retningslinjer for tildeling af midlerne.

Afventer interview

Konklusionen på PF’s undersøgelse blev offentliggjort fredag klokken 16:19.

Journalisten har mandag morgen kontaktet næstformand Sisse Stroyer for et interview om undersøgelsen. Hun oplyser, at hun ikke har tid før onsdag.

Kommentar

Seneste jobopslag

Underviser

SDU - Syddansk Universitet
Ansøgningsfrist: 15.05

Kreativ videojournalist til Deloitte

Deloitte Denmark
Ansøgningsfrist: 14.05

Matematikredaktør

Alinea
Ansøgningsfrist: 03.05

CRM konsulent i Børnecancerfonden - bliv en styrke for børnene

Børnecancerfonden
Ansøgningsfrist: 08.05

SoMe-redaktør til Vi Unge

Aller Media
Ansøgningsfrist: 25.04

Udviklingsorienteret redaktør til Mandag Morgen

Mandag Morgen
Ansøgningsfrist: 10.05

DR Østjylland søger reporter

DR
Ansøgningsfrist: 23.04

Studentermedhjælp til kommunikation

Grundejerforeningssekretariatet Ørestad
Ansøgningsfrist: 25.04

KVINFO søger presse- og kommunikationsansvarlig

Kvinfo
Ansøgningsfrist: 23.04

Nyhedsvært til DR Nordjylland

DR
Ansøgningsfrist: 25.04

Chef til B&U

DR
Ansøgningsfrist: 29.04

Chefkonsulent og teamleder for seks kommunikationsrådgivere

Region Syddanmark
Ansøgningsfrist: 05.05

Kommunikatør i Greenpeace

Greenpeace Norden
Ansøgningsfrist: 25.04

JOURNALIST TIL UGEAVISEN MIDTSYD

Jysk Fynske Medier
Ansøgningsfrist: 06.05