DJ vedtog grundlæggende ændringer af sit demokrati

Færre delegerede i alt og ingen mulighed for at vælge delegerede i kredsene. Begge dele blev vedtaget på DJ’s delegeretmøde. ”Der er én ting, kredsene ikke er gode til: At vælge delegerede,” sagde DJ's næstformand, Tine Johansen

Der blev ændret på grundlæggende regler for, hvordan og hvor mange delegerede der vælges til delegeretmøde i DJ, forbundets højeste myndighed.

Mandag den 29. april blev det på delegeretmøde i Kolding først stemt igennem, at delegerede ikke længere kan vælges i DJ's kredse, men kun i specialgrupper og medarbejderforeninger.

”Der foregår rigtig mange gode og værdifulde ting i kredsene. Men der er én ting, kredsene ikke er gode til: At vælge delegerede,” sagde DJ-næstformand Tine Johansen fra talerstolen og fortsatte:

”Ved det seneste delegeretmøde stod tre ud af fire pladser tomme. Det er med til at skævvride repræsentativiteten. Fagpolitisk giver det mening, at man er repræsenteret efter sin fag-faglighed.”

Færre delegerede

Herefter blev antallet af mulige delegerede på delegeretmøde beskåret markant.

”Der var ved mødets begyndelse indskrevet 352 delegerede. Hvis alle pladser var blevet brugt, så havde vi været 723 delegerede i dag,” sagde DJ-formand Lars Werge.

”Forslaget vil ikke gøre, at vi bliver færre i salen fremover. Men vi ændrer på stemmevægten og fordelingerne,” tilføjede han.

En svækkelse af demokratiet?

Flere argumenterede i denne proces for, at det ville svække DJ's demokrati, for ville alle medarbejderforeninger og specialgrupper så stadig være repræsentativt og ordentligt repræsenteret?

Fra talerstolen argumenterede medlem Mathias Bay Lynggaard for, at det var en god idé at stemme for.

”Forslaget gør kun DJ's demokrati mere repræsentativt. Jeg synes, det er et knaldgodt forslag,” sagde han.

Sus Falch, formand i Freelancegruppen, betryggede blandt andet en delegeret fra Nordjyske Medier, som udtrykte frustration over, at forslaget ville betyde én færre delegeret fra Nordjyskes medarbejderforening.

”Vi har i Freelancegruppen indgået valgforbund med andre medarbejderforeninger og specialforeninger. Det er en mulighed, så man undgår spild af delegerede. Og vi vil i Freelancegruppen også være meget åbent indstillet over for et valgforbund med Nordjyske,” sagde hun.

Fremover kan medlemmer i valggrupper af 5-19 medlemmer vælge én delegeret.

Har valggruppen 20-59 medlemmer, kan den vælge to delegerede, mens valggrupper med 60-119 medlemmer kan vælge tre delegerede.

Herefter kan der vælges yderligere én delegeret pr. påbegyndt 60 medlemmer.

4 Kommentarer

Jesper Bech Pedersen
3. MAJ 2019
Men kæreste Niels Peter
Men kæreste Niels Peter Arskog... Det virker noget ekskluderende, når du sådan uden videre udråber journalistforbundet til de rødes arbejderklub, bare fordi det - ifølge dig - var sådan, det startede engang i ruder konges tid.

Hvor foreslår du så, at dine "kammerater" af mere blålig eller leverpostejsfarvet observans skal vende sig hen? Må Mulle ikke være med i din klub, hvis han ikke æder skovsneglen?
Niels Peter Arskog
3. MAJ 2019
Men kære Finn Arne... Dansk
Men kære Finn Arne... Dansk Journalistforbund ER en fagforening, altså en del af fagbevægelsen, hvis udspring er arbejderbevægelsen og hvis fornemste opgave er at stå solidarisk med hinanden. Hvis du foretrækker kollega fremfor kammerat, står det dig helt frit, men vi andre, som føler os solidarisk med kammeraterne, vil fortsat have lov at titulere de øvrige i fagbevægelsen som kammerater. Og de røde faner pynter i billedet, så du skal hverken forbyde FreelanceGruppen eller Ekstra Bladets Medarbejderforening at stille op med fanerne, når de samles! Tværtimod ville det pynte yderligere med flere røde faner!
Ida Sønderby Rosgaard
30. APRIL 2019
Jeg håber ikke, at alt for
Jeg håber ikke, at alt for mange i salen hoppede på den med, at man kan lægge billet ind på FreelanceGruppens delegeretpladser. Fremover har gruppen kun cirka halvdelen af det hidtidige antal pladser, og der bliver derfor med stor sandsynlighed kampvalg internt i gruppen om dem fremadrettet.

Men det er kun godt for demokratiet. Ligesom det også er godt for demokratiet, at det bliver sværere at få pladser via valgforbund, eftersom valgforbund strengt taget modvirker den fulde udfoldelse af det repræsentative demokrati.
Finn Arne Hansen
30. APRIL 2019
Fint, at de store grupper
Fint, at de store grupper skæres ned, især de uerfarne studerende har kraftig tendens til at stemme som en blok og er ikke modtagelige for argumenter, når først har besluttet sig for et eller andet. Timeouts havde været godt, hvis der havde været tid til det. Ærgerligt, at der ikke var stemning for mit forslag om at alle delegerede skal vælges på møder i geografiske områder, der svarer til kredsene, suppleret med elektronisk afstemning. Så kunne vi have afskaffet tvangsmedlemsskab af alle grupper og specialforeninger, noget som de studerende faktisk efterspurgte - bagefter!
Jeg kommer ikke til at deltage ikke i flere delegeretmøde. Jeg har som avisredaktør meldt mig ind i Ledere i DJ, som ikke har stemme- og opstillingsret. Så er der ingen grund til at komme. Det giver jo heller ikke lyst til at være DJ-medlem i længden. Lav den regel om, kære kolleger. Og stop med det "kammerater" og røde faner. Hvordan skal vi få politikerne overbevist om, at vi ikke er røde lejesvende og forskelsbehandler de blå i pressen, når vi begynder på at være partipolitiske? Det har vi aldrig været, og det er en styrke.
Tak for alle gode delegeretmødestunder. Og på med arbejdshandskerne, HB, der skal lige spares 12 millioner kroner om året for at undgå at udhule konfliktkassen yderligere. Budgettet er i forvejen meget optimistisk.