Nu er det besluttet – DJ afholder ekstraordinært delegeretmøde

Hovedbestyrelsen i DJ har i dag besluttet, at der skal afholdes ekstraordinært delegeretmøde i København 24. november. Hele hovedbestyrelsen er på valg

316 medlemmer, der de seneste måneder har skrevet under på, at der skal afholdes et ekstraordinært delegeretmøde, får deres krav opfyldt.

Det har hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund enstemmigt besluttet på et møde i dag.

”Uanset om vi holder det eller ej, og uanset hvilket tidspunkt det bliver, vil vi få kritik af baglandet. Nogle synes, det er hovedrystende at holde et ekstraordinært delegeretmøde. Andre mener, at vi skal holde det. Vi skal være bevidste om, at sådan vil det være,” sagde Henrik Friis Vilmar under debatten op til beslutningen.

Uenighed om tidspunktet

Størst uenighed var der om, hvornår mødet skulle afholdes.

Vedtægterne i DJ fastslår, at ekstraordinært delegeretmøde kan afholdes otte dage efter, at en underskriftsindsamling er afleveret.

Fra forretningsudvalget var der lagt op til, at det ekstraordinære delegeretmøde afvikles snart: 27. oktober eller senest 30. november.

DJ-formand Tine Johansen mente, at mødet skulle holdes så hurtigt som muligt,

”Hovedformålet er at få renset luften. Det synes jeg, at vi bedst efterkommer ved at holde det så hurtigt som muligt,” sagde hun.

Henrik Friis Vilmar sagde, at mange fra DR ikke ville kunne deltage, fordi 27. oktober var for kort et varsel.

”Folk skal have tid at planlægge og tid til at komme. Jeg venter gerne til foråret, men det kan vi diskutere,” sagde han.

Valget faldt på 24. november, hvor der i forvejen er planlagt et hovedbestyrelsesmøde.

”Det burde kunne lade sig gøre,” sagde Anders Stoffer, der havde foreslået datoen.

Hovedbestyrelsen er på valg

Det blev også besluttet, at mødet skal afholdes i København.

Der blev brugt en del tid på at diskutere, om hovedbestyrelsen skulle være på valg eller ej.

Elisabeth Hamerik Schwarz var bekymret for, at udvalgsarbejdet ville gå i stå, hvis hele hovedbestyrelsen var på valg.

”Jeg er splittet, men hælder til, at formandskabet skal være på valg, ikke hele hb,” sagde hun.

Tine Johansen sagde, at hun ikke var ”religiøs” om, at en samlet hovedbestyrelse skulle være på valg.

”Men hvis flertallet af de delegerede vil have en anden formand, skal de have lov til at bestemme det,” sagde hun.

Efter en længere debat besluttede et snævert flertal i hb, at hele hovedbestyrelsen var på valg.

”Jeg kan godt følge, at hvis formandskabet stiller op til valg, så stiller vi alle sammen op til valg,” lød det fra Per Schultz-Knudsen.

Et valg betyder, at andre kandidater kan stille op til hovedbestyrelsen på det ekstraordinære delegeretmøde. Det betyder blandt andet, at:

  • Kandidater, der har meddelt deres kandidatur forinden, har mulighed for at præsentere sig på DJ’s hjemmeside fra og med fem hverdage inden tidspunktet for delegeretmødet.
  • Forslag til kandidater til valgene afleveres på det ekstraordinære delegeretmøde skriftligt til dirigenterne senest 10 minutter efter, at dirigenterne meddeler, at der er én time til valghandlingen.
  • De skriftlige forslag til kandidater til formand, næstformand, hovedbestyrelsen og suppleanter til hovedbestyrelsen skal være underskrevet af 15-20 stillere.

Hvad ønsker underskriverne?

I alt har 316 verificerede medlemmer af DJ skrevet under på, at der skal afholdes ekstraordinært delegeretmøde.

Men hvorfor?

Ifølge starteren af underskriftsindsamlingen, Lotte Bilberg, er formålet at få svar på, hvorfor Øjvind Hesselager blev tilbudt en frivillig fratrædelse som redaktør for Journalisten.

Det skrives således i underskriftsindsamlingen:

”Delegeretmødet forventer i den forbindelse svar på de mange spørgsmål, der har rejst sig blandt medlemmerne efter udsendelsen af pressemeddelelsen. Særligt forventes følgende passage om den ansvarshavendes varetagelse af sit hverv uddybet: ’(…) Men hans journalistisk kompromisløse linje har også slidt på relationen mellem parterne, og DJ er nået til et punkt, hvor der må en ny person på posten som redaktør for Journalisten for at skabe en anden og ny relation’. ”

Ifølge Tine Johansen kommer hovedbestyrelsen dog ikke til at kunne gå mere ind i den sag, end den allerede har gjort.

Til Journalisten har hun sagt:

https://journalisten.dk/over-300-underskrifter-til-anmodning-om-ekstraordinaert-delegeretmoede/

”Jeg kommer ikke til at udtale mig om en personalesag på et ekstraordinært delegeretmøde,” siger formand Tine Johansen.

”Vi forventer af andre arbejdsgivere, at de behandler personalesager med fortrolighed og ordentlighed, og derfor skal vi selvfølgelig opføre os lige så ordentligt og fortroligt, som alle andre skal,” siger hun.

Hvem er de delegerede?

De personer, der var valgt som delegerede ved delegeretmødet i april 2019, er også delegerede på et ekstraordinært delegeretmøde.

Det er de, fordi DJ’s vedtægter fastslår, at de valgte delegerede ved sidste ordinære delegeretmøde er delegerede indtil næste valg af delegerede før et ordinært delegeretmøde. Og da dette er et ekstraordinært delegeretmøde, skal der altså ikke vælges nye delegerede.

Der var indskrevet 352 delegerede ved delegeretmødet i april.

Må andre også dukke op?

Det korte og klare svar: Ja. Altså såfremt du er medlem af Dansk Journalistforbund.

Ifølge forbundets vedtægter har medlemmer, der ikke er valgt som delegerede, adgang til delegeretmøde – og de har også taleret. Det er dog udelukkende de valgte delegerede samt hovedbestyrelsen, der har stemmeret på det ekstraordinære delegeretmøde.

Med andre ord. Hvis du er underskriver på underskriftsindsamlingen – eller bare er nysgerrig – men ikke er delegeret, kan du stadig være med til det ekstraordinære delegeretmøde.

Hvad kommer det til at koste?

Dansk Journalistforbund budgetterer med, at det vil koste 900.000-1.000.000 kroner at afholde det ekstraordinære delegeretmøde.

Kommentarer
18
Andreas Rasmussen
08.10.19 14:58
Jeg synes virkelig, at det lyder som mange penge for et møde. Hvad dækker udgifterne over? Er der rejserefusion til alle delegerede? Er der nogen der kan oplyse, hvad de tunge poster i budgettet er?
Fremhævet af Journalisten
Michael Kjærgård
08.10.19 16:53
'Uanset om vi holder det eller ej' - det må jo forstås sådan at HB troede den selv kunne vælge om vedtægterne skulle overholdes. Man må virkelig håbe på et bredt udvalg af modkandidater.
Fremhævet af Journalisten
Jens Utoft
08.10.19 17:38
Jeg er nok ikke den eneste delererede, der får brug for overnatning, da det første tog fra Skive, hvor jeg er bosat, først er i København 12:08. Jeg synes at det ekstraordinære delegeretmøde er en unødvendig omkostning, da end ikke en helt ny hovedbestyrelse kan ændre på de beslutninger, der tidligere er truffet.
Fremhævet af Journalisten
Erik Svarre
08.10.19 18:15
Midt i glæden over beslutningen om et ekstraordinært delegeretmøde, bør det huskes,, hvad der startede hele tumulten. Det var mudderet omkring fagbladet Journalistens frihedsbrev, der giver redaktionen ret til styre og administrere den redaktionelle frihed selv - uden nogen indblanding fra forbundsledelsen.
Forløbet omkring fyringen/aftrædelsen af den ansvarshavende redaktør, Øjvind Hesselager, rejste betydelig tvivl om, hvor hovedbestyrelsen egentlig stod i denne for alle medlemmer meget vigtige sag - selv om hovedbestyrelsen efterfølgende forsikrede, at frihedsbrevet aldrig havde været anfægtet, og at det fortsat står ved magt.
Tvivlen består desværre forsat, og den eneste måde, at den kan blive fjernet er ved, at hovedbestyrelsen til de delegeredes orientering forud for det ekstraordinære delegeretmøde fremlægger referatet fra hovedbestyrelsesmødet, hvor Øjvind Hesselagers fyring/fratrædelse blev besluttet. Heraf fremgår det, hvilket mandat Lars Werge blev givet af hovedbestyrelsen til at forhandle fyringen/aftrædelsen.
Desuden skal referatet fra det efterfølgende hovedbestyrelsesmøde, hvor Lars Werge besluttede, at tage sit gode tøj og forlade formandsposten i Dansk Jornalistforbund lægges offentligt frem. Ved hjælp af dette referat vil der formentlig yderligere kunne blive kastet lys over mandatet, og hvorfor det ifølge nogle hovedbestyrelsesmedlemmer var overtrådt, og hvorfor Lars Werge tog sin voldsomme beslutning.
Dansk Journalistforbund beskytter ytringsfriheden, det frie ord og den frie presse. Forbundsledelsens brug af tavshedsklausuler i forbindelse med Øjvind Hesselagers og Lars Werges fratrædelsesaftaler er derfor i modstrid med forbundets formål og må forud for det ekstraordinære delegeretmøde annulleres. Dermed kan de delegerede på et fuldt informeret grundlag tage deres beslutninger. Samtidig betyder annulleringen, at både Øjvind Hesselager og Lars Werge kan udtale sig på delegeretmødet - uden at det får konsekvenser for deres henholdsvis aftrædelsesvederlag og efterbetaling.
Fremhævet af Journalisten
Karen Hedegaard
08.10.19 20:20
Kære Andreas: Beløbet dækker over leje af mødefaciliteter og forplejning, transportrefusion til delegerede og overnatning til dem, der ellers ikke kan nå frem til mødestart. Men det er naturligvis indtil videre et skøn, da man ikke ved, hvor mange delegerede, der vil deltage i mødet.
Kære Jens: Mødet går i gang kl. 11.30, så de fleste fra Jylland kan nå frem samme dag. Men du - og andre - bliver så nødt til at overnatte.
Fremhævet af Journalisten
Jakob Hansen
08.10.19 21:05
@Jens Utoft: Det er rigtigt, at en nyvalgt hovedbestyrelse ikke kan ændre på fortiden, men det er jo heller ikke det, der er på spil. Det her handler om tillid. Lige nu er der 300+ medlemmer, der ikke har tilstrækkelig tillid til HB pba hvad HB har gjort, forklaret og fortiet i fortiden.
Måske kan de genvinde den tillid på mødet 24. nov. Men at sige, at mødet er en unødvendig omkostning, er jo en kritik af vedtægterne - eller af en dyr mødekultur. Der er i hvert fald to mulige løsninger: Skru ned for udgifterne, så den type møder fremadrettet kan afholdes for færre penge eller lav et forslag om vedtægtsændringer, hvor man fjerner mindretalsbeskyttelsen i form af påbuddet om ekstraordinært delegeretmøde ved 300 underskrifter. At afvise at holde mødet fordi det er dumt, besværligt, dyrt eller kun et mindretal ønsker det, er ikke en løsning.
Fremhævet af Journalisten
Iben Hauschultz
08.10.19 23:26
Øh!? 900.000-1.000.000 kr, når der i indkaldelsen står, at man selv skal betale rejse, forplejning og evt overnatning?
...
Fremhævet af Journalisten
Thomas Damm
09.10.19 08:48
@Iben: De delegerede skal IKKE selv betale transport og evt. overnatning. Det gælder kun dem, der vælger at møde op, selv om de ikke er valgt som delegerede.
Fremhævet af Journalisten
Thomas Lykkegaard
09.10.19 10:46
På billedet er der en, der har hat på?
Fremhævet af Journalisten
Lars Refn
09.10.19 11:41
Jeg synes det er godt, at få fastlagt hva' den nye ledelse i DJ vil og kan, de kan nu få et mandat fra et delegeretmøde at arbejde ud fra.
Når det handler om den hellige almindelige "redaktionelle frihed", så skal man huske at der stadig er en redaktionel linje som skal fastlægges af forbundets ledelse i henhold til forbundets love, bladet skal skrive til alle medlemmer af DJ. Jeg skændtes med Øjvind fra dag et om brug af organiserede bladtegnere, jeg blev formand for bladtegnerne i 13 og min første sag med DJ var at Journalisten brugte uorganiseret arbejdskraft, jeg stoppede som formand i marts 19 og min sidste sag var at Journalisten brugte uorganiseret arbejdskraft. Der var ingen respekt om ikke journalister, det er en lille detalje, men det er det vi skal holde den ny ledelse op på på delegeretmødet – at være forbund for alle grupper i DJ ...
Fremhævet af Journalisten
Ida Sønderby Rosgaard
09.10.19 12:43
Det er ærgerligt, at vi stadig bliver foregøglet, at HB kunne have undladt at indkalde til det ekstraordinære delegeretmøde.

Det er en helt almindelig foreningsretlig bestemmelse, at der SKAL indkaldes til et ekstraordinært møde (her delegeretmøde) på initiativ fra enten bestyrelse (her et flertal i HB) eller medlemmer (her mindst 2 kredsgeneralforsamlinger eller mindst 300 medlemmer).

Betegnelsen "KAN indkaldes" i forbundslovene går på, at fristen for indkaldelse til delegeretmødet, der normalt er 3 måneder, kan forkortes til 8 dage. Den går ikke på, at HB kan afvise en begæring fra mindst 2 kredsgeneralforsamlinger eller mindst 300 medlemmer. Det ville gøre bestemmelsen temmelig meningsløs.

"Stk. 16. Ekstraordinært delegeretmøde kan indkaldes med otte dages varsel, når hovedbestyrelsen beslutter det, efter begæring fra generalforsamlinger i mindst 2 kredse, eller efter skriftlig begæring fra mindst 300 medlemmer." (forbundslovene)
Fremhævet af Journalisten
Morten Friis Jørgensen
09.10.19 13:36
Tak til HB for at indkalde til ekstraordinært delegeretmøde. Det bliver spændende. Lad os håbe, vi får renset luften i forbundet.
Kan DJ oplyse: Hvor mange af os underskrivere er delegerede?
VH MFJ
Fremhævet af Journalisten
Lotte Dahlmann
10.10.19 15:38
Er man delegeret, når man har skrevet under på underskriftsindsamlingen? Jeg kunne godt tænke mig at stille op til hb - men det er uklart, synes jeg, om man kan stille op til bestyrelsen? På nuværende tidspunkt? Det ville derfor være dejligt at få svar på. Ligesom det ville være dejligt at få tilsendt link til tilmelding til den ekstraordinære gf. Jeg har læst at det senest er oppe d. 11.10.
Fremhævet af Journalisten
Elisabeth Hamerik Schwarz
10.10.19 17:12
Hej Morten Friis Jørgensen, ved vores HB-møde i tirsdags lød et slag på tasken, at mellem 20 og 30 delegerede havde skrevet under, men har ikke det eksakte tal. Og ja, det bliver uden tvivl spændende. ;-) Jeg håber personligt på, som efterspurgt, at vi kan få genoprettet tilliden, så vi kan fortsætte og komme for alvor i gang med det arbejde, vi gik til valg på.
Ift. omkostninger (Iben Hauschultz bl.a.) - det er korrekt, hvad Thomas Damm skriver: De delegerede får det betalt, mens gæster selv skal betale. Men lad os krydse fingre for, at det kan gøres noget billigere.
bedste hilsener, Elisabeth Hamerik Schwarz - HB-medlem
Fremhævet af Journalisten
Elisabeth Hamerik Schwarz
11.10.19 10:38
Kære Lotte Dahlmann.
Du er ikke blevet delegeret ved at skrive under på underskriftindsamlingen. Du er delegeret, hvis du er blevet valgt som sådan på en generalforsamling i en kreds, gruppe eller medarbejderforening her i vinter/tidligt forår. De delegerede var på delegeretmøde i april, hvor jeg og fem andre nye eksemplvis blev valgt sammen med resten af HB, og en masse beslutninger for de næste to år blev taget, og de er valgt for to år frem til det almindelige delegeretmøde i 2021. Er du ikke delegeret, kan du ikke stemme ved valget, men du kan komme som gæst med taleret (du skal dog selv betale udgifterne). Du kan til gengæld stille op til HB på lige fod med alle os andre, hvis du er medlem af DJ - det behøver du ikke være delegeret for.
Håber, at det er svar på dine spørgsmål - jeg ved desværre ikke det med tilmeldingslinket, men hvis de skriver den 11., kommer det vel i dag. Går ud fra, at medarbejderne i DJ lige skal afklares et par praktiskheder ift bekræftelse af sted etc, før de kan lave linket - og HB satte det jo først i gang på mødet i tirsdags.
Bedste hilsener, Elisabeth Hamerik Schwarz - HB-medlem/næstformand i Jornalisterne i DJ
Fremhævet af Journalisten
Allan Boldt
11.10.19 13:16
Det må naturligvis være en smutter fra DJs side, at det skal koste 540 kr. at overvære forbundets delegeretmøde????
Angiveligt fordi DGI Byen skal have betaling for kaffe og sandwich?
Come on, det er en ommer.... flyt mødet, hvis det er et ultimativt krav - jeg undværer gerne både kaffe og sandwich.....
Fremhævet af Journalisten
Jan Hillers
11.10.19 13:34
Jeg kan ikke forstå at så mange medlemmer ikke kan forstå, at det er umuligt at få de efterlyste informationer fra det møde, Lars og Øjvind havde en meget varm middagsstund. Vi ved at mindst en af de to formuleringer, vi har stejlet over, kom fra Øjvind - og sikkert for at ville skrive under, så mødet kunne slutte og Lars have udført sin mission.
Personligt er jeg ganske simpelt ligeglad med at snage i hvad der kunne være af private/personlige problemer for Øjvind, som betød fyring.
DJ bliver mere og mere uhomogent efterhånden som flere grupper tages ind og nogle vokser meget. JOURNALISTEN som afspejlende dette er næppe læseværdigt og vil ligne en dansk regionalavis meget, hvor f.eks. en læser i Nyborg har en sektion, hvor han ved, at det meste er uinteressant.
Fremhævet af Journalisten
Jan Kjærgaard
13.10.19 11:11
Kære medlemmer, kære fagfæller,

Jeg har i denne artikel i Netavisen Pio forsøgt at fremdrage essensen af, hvad fagbladet Journalisten rent faktisk fik frem af nyt omkring opsigelsen af fagbladets hidtidige chefredaktør: https://piopio.dk/fagbladsredaktoer-snoed-formanden-danske-journalister

Jeg tvivler på, at det bekostelige, kommende delegeretmøde vil komme sagen meget nærmere, jf. formand Tine Johansens gentagne udtalelser om, at hun og forbundsledelsen ikke fremlægger yderligere oplysninger om det, som man anser som en personalesag.

På den anden side giver delegeretmødet mulighed for, at gulvet - os menige medlemmer af forbundet - kan komme til orde. Hvis vi ønsker det. Måske kan enkelte myter også manes i jorden.

For min part takker jeg fagbladet Journalisten for - under meget vanskelige vilkår - at have gjort et rigtigt godt forsøg på at trænge til bunds i forløbet - inklusive Lars Werges lynhurtige retræte. Tak for det. Det fine forsøg viser faktisk også, at fagbladet Journalisten fortsat har journalistisk frihed. Det faktum synes jeg er ret overset i debatten.
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage
chevron_left
chevron_right