Krise hos bloggerne i DJ: ”Vi løber konstant panden mod en mur”

Metaltrætheden og utilfredsheden med DJ var massiv, da specialgruppen ’Danske Bloggere i DJ’ torsdag holdt generalforsamling. ”Bestyrelsen er kørt træt. Den er demotiveret, og ingen af medlemmerne ønsker desværre at genopstille,” sagde formanden. Heller ingen andre meldte sig

Det skortede ikke på skarpe skudsmål mod Dansk Journalistforbund, da formand for ’Danske Bloggere i DJ’ Lisbeth Kiel torsdag aflagde sin beretning på specialgruppens årlige generalforsamling.

Danske Bloggere i DJ har eksisteret i to år, men særligt det seneste år har bestyrelsen oplevet af løbe panden mod en mur i samarbejdet med DJ. Faktisk i så høj grad, at bloggerne har overvejet at forlade DJ.

”Vi har været nødt til at spørge os selv, om DJ overhovedet er det rette sted at ligge for sådan en gruppe som vores. Det nytter ikke noget at være en del af det gode selskab, hvis man bliver glemt i det bagerste hjørne af lokalet,” sagde Lisbeth Kiel i sin beretning.

Hun nævnte blandt andet, at bloggerne savner DJ's tydelige stemme i debatten om influencers, og at gruppens samarbejde med DJ har været præget af langsomme svar- og behandlingstider.

”Vi løber konstant panden mod en mur, ikke mindst i vores interne samarbejde med DJ,” sagde formanden.

”Det er demotiverende at skulle rykke DJ-ansatte både tre, fire og fem gange på mail, når de sidder og får en velbetalt timeløn for deres arbejde, mens vi udfører vores helt uden betaling.”

Intet overskud til det politiske arbejde

Danske Bloggere i DJ tæller 45 medlemmer. Ni af dem var mødt op til generalforsamlingen i DJ’s lokaler på Gammel Strand torsdag – herunder fire bestyrelsesmedlemmer. Til stede var også DJ-formand Lars Werge.

Og det stod hurtigt klart, at metaltrætheden i bestyrelsen er så massiv, at ingen af dem ønsker at genopstille. De har ikke mere at give af, sagde Lisbeth Kiel i sin beretning. 

”Bestyrelsen er kørt træt. Den er demotiveret, og ingen af medlemmerne ønsker desværre at genopstille. Vi har brugt så mange spildte kræfter på helt lavpraktiske opgaver uden at have tid og overskud til det egentlige politiske arbejde,” sagde hun.

Bestyrelsesmedlem Toke Hanghøj understregede efterfølgende, at det ikke er udtryk for en protestopsigelse, at alle fem bestyrelsesmedlemmer stopper samtidig.

”Vi er bare faldet fra en efter en,” sagde han.

Werge: Kritikken gør indtryk 

Selv om bestyrelsen altså har overvejet at forlade DJ, sluttede Lisbeth Kiel sin beretning med at sige, at DJ trods alt stadig er det rigtige sted for gruppen.

”Det kræver dog, at DJ formår at løfte samarbejdet til et helt andet niveau, end de hidtil har formået,” sagde hun.

Kort efter beretningen tog DJ-formand Lars Werge ordet.

”Det kan lyde hult, men jeg vil gerne sige tak for, at I vælger at blive i DJ. Og for, at I udfordrer os politisk,” indledte han.

”Jeres kritik gør indtryk på mig. Det er forbandet, at det har været sådan. Men hvis jeg bliver genvalgt i april, vil jeg gøre, hvad jeg kan, for at blive tydeligere i debatten offentligt. Og jeg vil gøre, hvad jeg kan, for at vi følger op i forhold til bedre samarbejde. Det skal ikke være et mønster, der gentager sig,” sagde han.

”Jeg beklager den oplevelse, I har haft. Men vil gerne kvittere for den vilje, I har vist i forhold til at påvirke DJ,” sagde Lars Werge.

Han nævnte blandt andet, at bloggerne har været med til at presse på DJ’s beslutning om at sænke indtægtskravet for at blive medlem af forbundet.

De positive lyspunkter

Netop nedsættelsen af indtægtskravet var også noget af det, Lisbeth Kiel selv nævnte som et positivt punkt i sin beretning.

Her pegede hun også på, at ’Danske Bloggere i DJ’ i det forgangne år har hjulpet mange medlemmer med spørgsmål om Forbrugerombudsmandens gode råd til bloggere om markedsføringsloven, og at gruppen med input fra medlemmerne har udarbejdet et sæt etiske retningslinjer.

”Planen var, at de skulle lanceres på Folkemødet i sommeren 2018. Den er dog strandet hos DJ, hvor vi har måttet opleve at skulle rykke for svar helt op til fem gange per mail. Status er derfor, at de er køreklar, men stadig afventer godkendelse fra DJ,” sagde Lisbeth Kiel.

Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsens beretning og aflæggelse af regnskabet blev godkendt. Men da det efterfølgende var tid til at vælge nye bestyrelsesmedlemmer, meldte ingen sig til de fem ledige poster.

”Med den overlevering, I har givet, sidder jeg ikke med lyst til at køre det videre,” sagde Anne Mette Voss, et af de fremmødte medlemmer.

”Uanset at det ikke er en protestopsigelse, så er det bare den situation, vi er efterladt i. At folk har forladt et skib, der har svært ved at holde sig oven vande. Det er ligesom at træde tilbage til nul, hvis der ikke er nogen til at bygge bro,” tilføjede hun.

Efter en pause i generalforsamlingen, hvor Lars Werge og bestyrelsen holdt møde, blev det besluttet, at den nuværende bestyrelse fortsætter frem til en ekstraordinær generalforsamling om senest 10 dage.

”Inden da holder vi møde med hele eller dele af bestyrelsen om, om vi kan lave nogle samarbejdsaftaler, der involverer honorar eller frikøb af bestyrelsesmedlemmer. Og der vil vi forhåbentlig også have en løsning på, at bestyrelsen fratræder,” sagde Lars Werge og tilføjede:

”Og hvis det heller ikke på næste generalforsamling er muligt at danne en ny bestyrelse, så kan man beslutte at indkalde til en tredje generalforsamling, hvor man kan nedlægge gruppen.”

Lisbeth Kiel sluttede efterfølgende af med at opfordre de fremmødte til at overveje, om bestyrelsesarbejdet kunne være noget for dem.

2 Kommentarer

Finn Arne Hansen
26. FEBRUAR 2019
Måske er vores
Måske er vores kludetæppestruktur og retten til at oprette grupper og opkræve egne ekstraskatter simpelthen for vanvittig? Håber på gode indspark fra arbejdsgruppen, som HB nedsatte.
Rasmus Mark Pedersen
25. FEBRUAR 2019
Jeg vil bare lige give min
Jeg vil bare lige give min opbakning til de gode folk i vores søstergruppe med bloggere. I Journalisterne i DJ har vi frivillige også oplevet, hvordan man igen og igen skal rykke for at få selv simple opgaver løst.

Som hovedbestyrelsesmedlem er jeg bekymret for, om det er et udtryk for et generelt arbejdspres blandt vores medarbejdere, eller en nedprioritering af de opgaver, der kommer fra de frivillige grupper og foreninger.

I må endelig ringe eller skrive, hvis det er noget, vi skal tage op i de forskellige politiske fora, vi har adgang til.

Mvh
Rasmus MP
Formand, Journalisterne i DJ