Blogger-formand: ”Det virker, som om ministeriet har genopfundet vores arbejde”

Regeringens forslag om et nyt kodeks for etiske retningslinjer vækker opsigt hos Forbundet for Bloggere og Influenter. ”Det virker, som om de genopfinder vores arbejde,” siger formand

Regeringen vil i samarbejde med blandt andet Medierådet for Børn og Unge udvikle et nyt kodeks med etiske retningslinjer for bloggere og influenter. Men hos Forbundet for Bloggere og Influenter er man skuffet over ikke at være inviteret med til forhandlingsbordet, inden regeringen i dag præsenterede sit forslag.

Forbundet har nemlig allerede brugt flere år på at udtænke og forfine et etisk kodeks på 14 punkter, som har til formål at sikre etisk observans og troværdighed i arbejdet som blogger og influent.

Derfor er formand Lisbeth Kiel også overrasket over, at regeringen i dag præsenterer sit eget forslag for nye etiske retningslinjer:

”Det undrer mig meget. Vi har holdt flere møder med Kulturministeriet, og derfor kender de vores retningslinjer. Vi har gentagne gange opfordret ministeriet til at indgå i en dialog med os. Der er ingen tvivl om, at det her forslag ville stå stærkere, hvis det kom fra branchen selv.”

Identiske forslag

I et interview i Politiken fremlægger kulturminister Joy Mogensen idéen om en ny mærkningsordning, der har til formål at hjælpe børn og unge med at navigere på de sociale medier. Og i samme ombæring bliver forslaget om det nye kodeks også sammenlignet med Pressenævnets etiske regelsæt.

Det skal for influenterne være muligt at tilmelde sig frivilligt, lyder det i artiklen, og kodekset skal sætte retningen for, hvad der er god praksis i digital kommunikation. Men ifølge Lisbeth Kiel er forslaget nærmest identisk med, hvad forbundet tidligere har fremlagt:

”Jeg føler, at flere af kulturministerens citater tager direkte afsæt i vores arbejde og den ordning, vi har præsenteret. Blandt andet at man vil tage afsæt i de presseetiske regler og udarbejde en mærkningsordning,” siger hun.

Men hvorfor er det et problem, at kulturministeren har taget afsæt i jeres arbejde?

”Jeg kan bekymre mig over, om de har den rette føling med, hvordan vores branche fungerer, og om de har øje for, hvor problemerne ligger. Vi har trods alt brugt flere år på at nå frem til vores retningslinjer.”

Ministeriet inviterer til samarbejde

Men selv om Forbundet for Bloggere og Influenter er overrasket over ikke at være involveret tidligere, så fremgår det af udspilsteksten fra Kulturministeriet, at regeringens kodeks sagtens kan tænkes i forlængelse af de etiske retningslinjer, som forbundet har udarbejdet.

Og der lægges endda også op til, at de konkrete tiltag skal udvikles i samarbejde med blandt andet Medierådet for Børn og Unge, bloggere og relevante myndigheder. Lisbeth Kiel afviser derfor heller ikke, at Kulturministeriet sandsynligvis kontakter Forbundet for Influenter og Bloggere, men tilføjer i samme sætning:

”Jeg ved ikke, om de vil samarbejde med os. Når ministeriet har trukket på vores viden, så synes jeg, det ville være god skik, at de tog fat i os. Det virker lidt, som om de genopfinder noget, som allerede ligger klar fra vores side.”

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Kulturministeren, men ministeriet skriver i mail, at:

”Det endelige udspil fra regeringen om skærpede krav til sociale medier og digital dannelse fra regeringen er endnu ikke offentliggjort i sin helhed. Inden dette sker, vil Kulturministeriet orientere relevante interessenter, herunder Forbundet for Influenter og Bloggere.”

0 Kommentarer

Læs også

MÅ EJ PUBLICERES: Ny kampagne: Influenter, sig nej til løn i naturalier og coins

Ny kampagne: Influenter, sig nej til løn i naturalier og coins

10. JUNI 2021
MÅ EJ PUBLICERES: Ny kampagne: Influenter, sig nej til løn i naturalier og coins

Ny kampagne: Influenter, sig nej til løn i naturalier og coins

10. JUNI 2021