DJ skal opruste i kamp mod sexchikane

Dansk Journalistforbund skal øge sin indsats mod sexchikane i medie- og kommunikationsbranchen. ”Seksuel chikane er magtmisbrug i sin værste form, og det må vi aldrig acceptere,” siger Elisabeth Hamerik Schwarz, nyvalgt medlem af DJ’s hovedbestyrelse

Dansk Journalistforbund skal gøre mere i kampen mod sexchikane. Det står klart, efter at delegeretmødet sidst i april vedtog to nye forslag.

Specialgruppen Journalisterne i DJ og hovedbestyrelsen fik vedtaget, at seksuel chikane skal tilføjes som et selvstændigt punkt i DJ’s handlingsprogram.

”Seksuel chikane er blevet negligeret i mange år,” siger Elisabeth Hamerik Schwarz, nyvalgt medlem af DJ’s hovedbestyrelse og næstformand i Journalisterne i DJ.

”Det kan man se i forhold til hele #MeToo-bølgen, hvor kvinder og mænd ikke er blevet taget seriøst, når de har sagt, at de har været udsat for seksuel chikane.”

Kritik af indsatsen

Efter at en studentermedhjælper sidst i 2017 stod frem med anklager mod DJ om sexchikane, er forbundets indsats blevet både drøftet og kritiseret af ikke mindst specialgruppen Journalisterne i DJ.

DJ har afvist kritikken og understreget omfanget af indsatsen.

I marts 2018 fremlagde Dansk Journalistforbund resultaterne af en medlemsundersøgelse, hvor forbundet undersøgte omfanget af seksuelle krænkelser i medie- og kommunikationsbranchen.

4.047 medlemmer deltog i undersøgelsen, og heraf havde 10,6 procent følt sig seksuelt krænket i en arbejdssammenhæng inden for de seneste 10 år.

”Det er stadig et stort problem for praktikanter rundt om i danske medier. Det er ikke i orden,” siger Elisabeth Hamerik Schwarz.

Skal sende signal

Ifølge den nye vedtagelse skal DJ nu undersøge, evaluere og udbygge indsatsen mod sexchikane blandt medlemmer i Dansk Journalistforbund.

”Jeg håber, at det sender et kraftigt signal til dem, der kan finde på at gøre det. For seksuel chikane er magtmisbrug i sin værste form, og det må vi aldrig acceptere,” siger Elisabeth Hamerik Schwarz.

Under delegeretmødet blev det også debatteret, om mobning skal tilføjes under samme punkt. Ændringsforslaget blev stemt ned, og i stedet vedtog mødet, at der under arbejdsmiljø i handlingsprogrammet skal stå, at ”DJ skal arbejde imod mobning”.

Vejledninger mod sexchikane

Det andet forslag blev stillet af journalisterne Irene Manteufel og Nils-Christian Nilson. De havde sammen udarbejdet udkast til vejledninger mod sexchikane, der blev delt ud på delegeretmødet.

”Vi har manglet den offensive tilgang fra DJ i kampen mod sexchikane. Men det kommer de så til at gøre nu,” siger Irene Manteufel.

Forslaget fra Irene Manteufel og Nils-Christian Nilson har tre elementer.

DJ skal lave en vejledning til unge nyansatte og praktikanter; der skal laves en rundskrivelse til forbundets tillidsmænd, og endelig skal der laves et udkast til en trivselsaftale for, hvordan arbejdspladser bekæmper sexchikane.

”De unge bliver mere bevidste om, at de har ret til at sige fra over for krænkelser,” siger Nils-Christian Nilson og fortsætter:

”Krænkerne er ikke altid klar over, at deres handlinger er krænkende. De tror bare, at det er en harmløs spøg, men i virkeligheden er handlingen dybt generende for den person, det går ud over.”

Der skal kulturændring til

Irene Manteufel peger på en ”nødvendig kulturændring”.

”Det vil påvirke arbejdspladser, hvor man fra ledelsens side enten lukker øjnene for sexchikane eller selv er en del af den. Eller slår sexchikane hen med, at vi har en sjov og fri omgangstone, og det skal alle bare underkaste sig,” siger Irene Manteufel og fortsætter:

”Alene det, at folk forhåbentlig bliver mere i stand til at tale åbent om det og tage det op, vil føre til en kulturændring.”

Unge og kvinder er mest udsat

DJ’s medlemsundersøgelse om problemet viste, at de mest udsatte grupper er unge kvinder, studentermedhjælpere og praktikanter. Herefter fulgte studerende og tidsbegrænset ansatte.

Der var markant flere kvinder, 17,6 procent, end mænd, 2,4 procent, der var blevet udsat for seksuelle krænkelser. De blev primært krænket af mænd, der var ældre eller meget ældre end dem selv.

DJ’s undersøgelse blev lavet i samarbejde med TeamArbejdsliv. De vurderede ikke undersøgelsen som statistisk sikkert materiale på grund af den lave svarprocent på 26.

Til gengæld er undersøgelsen ifølge TeamArbejdsliv nok til at give ”et fingerpeg”.

1 Kommentar

Luci Smith
11. MAJ 2019
Læs artiklen i Guardian.uk: And the least feminist nation in the world is...Denmark? fra 10.05.19.

Det er noget galt i Danmark, som en udvekslingsstudent fra 1970'erne, der ikke har været her siden, bemærkede.

At ignorere sexchikane og mobning og chikane og ulighed mellem mænd og kvinder får det ikke til at forsvinde.

Læs også

DJ-undersøgelse af sexchikane er slut – forhandler fratrædelse med ”Martin”

17. JANUAR 2018