DJ erkender for langsomme svar til bloggernes bestyrelse

”Vi løber konstant panden mod en mur, ikke mindst i vores interne samarbejde med DJ,” sagde formand for bloggerne i DJ på gruppens generalforsamling torsdag. Politisk konsulent i DJ erkender, at noget er gået for langsomt. Andet er bare ikke gået deres vej. Det svar undrer bloggerne

”Nogle ting er gået for langsomt, og nogle ting er vi stadig i proces med at skaffe opbakning til i DJ. Men som udgangspunkt er DJ og bloggerne enige i bestræbelsen på at højne agtelsen for bloggere.”

Sådan lyder svaret fra politisk konsulent i DJ Hans Jørgen Dybro, efter at specialgruppen ’Danske bloggere i DJ’ torsdag rettede en kras kritik mod forbundet på gruppens årlige generalforsamling.

”Vi løber konstant panden mod en mur, ikke mindst i vores interne samarbejde med DJ,” sagde formand Lisbeth Kiel i sin beretning, hvor hun blandt andet pegede på, at gruppens samarbejde med DJ har været præget af langsomme svar- og behandlingstider.

”Det er demotiverende at skulle rykke DJ-ansatte både tre, fire og fem gange på mail, når de sidder og får en velbetalt timeløn for deres arbejde, mens vi udfører vores helt uden betaling,” sagde hun.

Ikke alt er gået deres vej 

Kritikken kommer ikke bag på Hans Jørgen Dybro, der som politisk konsulent i DJ har haft en del af dialogen med bloggerne. 

”Vi har snakket med bestyrelsen om nogle ting, hvor de synes, at det gik for langsomt og ikke den vej, de ville. Så det overrasker mig ikke,” siger han.

”Jeg tror først og fremmest, det handler om arbejdet med de etiske retningslinjer for bloggere. Noget af det er gået for langsomt, og det skal jeg være den første til at beklage, for jeg har selv været involveret i det. Men jeg tror også, det handler om, at det ikke nødvendigvis er gået i deres retning,” siger han.

Han forklarer, at bloggerne har ønsket, at der skulle laves et egentligt nævn på linje med Pressenævnet. Det har været til debat i DJ’s mediepolitiske udvalg, og DJ har i stedet foreslået, at det nærmere skal være et råd, der kan tage initiativ til etiske debatter.

”Og det diskuterer vi stadigvæk,” siger Hans Jørgen Dybro. 

Men uanset om det måske også handler om, at alt ikke et gået deres vej – er det så i orden, at de har oplevet at skulle rykke fem gange for svar fra DJ?

”Nej, det er det ikke. Man skal ikke vente så længe – den kritik har de ret i,” slår han fast.

Formand er ”meget forundret”

Hos bloggerne er formand Lisbeth Kiel tilfreds med DJ's indrømmelse af, at forbundet har været for langsomt.

”Jeg er glad for, at DJ erkender, at nogle ting hos dem netop er gået for langsomt,” skriver hun i en mail.

Til gengæld undrer Lisbeth Kiel sig over, at Hans Jørgen Dybro siger, at han også tror, det handler om, at arbejdet med et etisk nævn eller råd ikke er gået den vej, bestyrelsen for bloggerne ønskede.

”Jeg er meget forundret over, at Hans Jørgen er af den opfattelse, at vores utilfredshed bunder i, at vi nærmere føler os forsmåede over ikke at have fået vores vilje,” skriver hun.

”Faktum er nemlig, at vi slet ikke er nået så langt i processen, at vi overhovedet har fået svar på, hvorvidt vi kan få et nævn tilknyttet vores etiske retningslinjer. Derfor er jeg som sagt meget uforstående over for hans svar, men jeg vil da meget gerne høre nærmere, såfremt DJ officielt har valgt, at de ikke kan bakke op om vores forslag vedrørende et nævn, dette er vi nemlig ikke blevet orienteret om på nuværende tidspunkt.”

DJ håber, det bliver bedre 

Og ifølge Lisbeth Kiels beretning har bestyrelsen oplevet samme mønster med manglende svar og adskillige rykkere på mail, når de har henvendt sig til DJ’s medlemsafdeling med sager om medlemmer, der er blevet fejlplaceret i andre af DJ’s grupper.

”Det er noget, som var et problem tilbage i forsommeren 2018 – det erkender vi. Men det er også et problem, der er rettet op på,” siger Hans Jørgen Dybro.

De oplevede også, at deres hjemmesideprojekt trak i langdrag på grund af DJ …

”Der var nogle udfordringer med at få lavet og tilpasset hjemmesiden til det, de gerne ville have. De ville gerne have indført en særlig feature med et feed. Og det tog længere tid, end man kunne ønske sig. Men som jeg forstår det, ligger den klar nu og mangler bare endelig godkendelse fra bestyrelsen,” siger han.

Lisbeth Kiel bekræfter, at der er sendt en foreløbig testversion af hjemmesiden til bestyrelsen. Den er dog langtfra køreklar, påpeger hun.

Hans Jørgen Dybro, kan du love, at indtrykket af DJ vil være et andet, når bloggerne holder generalforsamling om et år?

”Jeg håber da virkelig, at bestyrelsen kan bibeholde engagementet, og at samarbejdet mellem bestyrelsen og DJ bliver bedre,” siger Hans Jørgen Dybro.

Også Lisbeth Kiel håber, at samarbejdet bliver bedre, og at den nuværende dialog med forbundet følges op med konkret handling. 

Formand henviser til administrativ ledelse

Journalisten har også spurgt DJ-formand Lars Werge, hvad der er gået galt, siden bestyrelsen for ’Danske Bloggere i DJ’ har oplevet at løbe panden mod en mur i samarbejdet med DJ.

Han skriver i en mail, at han ikke har ”noget behov” for at tale om den interne sagsbehandling i DJ på et mere detaljeret niveau, end det skete på generalforsamlingen torsdag.

”Det er et ansvar for den administrative ledelse i DJ,” skriver formanden.

Direktør Linda Garlov skriver til Journalisten, at DJ’s Rådgivningsafdeling og advokater har hjulpet mange af bloggerne med spørgsmål om kontraktrådgivning, rettigheder, chikane og markedsføringslovgivningen.

”Det er indtrykket, at medlemmerne af bloggerne er rigtig glade for rådgivningen. Vi har heller ikke haft klager fra medlemmer om for lange svarfrister,” skriver hun og henviser til politisk konsulent Hans Jørgen Dybro for svar på den politiske rådgivning af bestyrelsen.

0 Kommentarer