Studerende laver gratis indhold for DJ på Fagfestival

20 studerende fra DMJX laver uden betaling indhold til DJ’s platform til Fagfestival. Det vækker intern kritik i DJ. »De ting, som DJ publicerer fra Fagfestival, skal selvfølgelig være købt og betalt,« siger pressefotografernes næstformand. DJ: »Ikke arbejde, der ville blive lavet af andre«

20 studerende fra forskellige uddannelser på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) skal søndag og mandag uden betaling lave indhold for Dansk Journalistforbunds (DJ) platform til forbundets Fagfestival.

Der er tale om et skoleprojekt, hvor DMJX har henvendt sig til DJ. Konstruktionen har været brugt fire gange før ved tidligere års afvikling af Fagfestival. Men den vækker alligevel intern kritik i DJ fra både Pressefotografforbundet og Freelancegruppen.

Næstformanden i Pressefotografforbundet mener, at DJ for fremtiden bør afholde sig fra at publicere de studerendes arbejde på DJ’s site fagfestival.dk, fordi det skaber tvivl om, hvorvidt der er tale om gratis arbejdskraft eller et undervisningsforløb.

»De ting, som DJ publicerer fra Fagfestivalen, skal selvfølgelig være købt og betalt og udført af medlemmer af forbundet. DJ bør for fremtiden afholde sig fra at lægge platform til de studerendes dækning af Fagfestivalen. Så kan der ikke rejses tvivl om, hvorvidt de studerende udfører et stykke arbejde for Journalistforbundet, eller om der er tale om et skoleprojekt,« siger Flemming Hansen til Journalisten.

Han er til daglig pressefotograf på Herning Folkeblad og har taget sagen op på Pressefotografforbundets vegne, fordi et medlem har gjort bestyrelsen opmærksom på det opslag om projektet, som DMJX havde sendt ud til de fotojournaliststuderende.

”Vil du være del af en eksklusiv redaktion, der skal dække Journalistforbundets Fagfestival i november," står der i opslaget til de studerende. 

”Det bliver mere og mere udbredt, at studerende påtager sig opgaver i gråzoner mellem undervisning og rigtigt arbejde, ofte uden eller med ringe betaling. DJ skal ikke kunne mistænkes for at bruge gratis arbejdskraft til at promovere sit flagskib Fagfestivalen,” skriver Flemming Hansen på Pressefotografforbundets hjemmeside.

De studerende betaler selv transporten, mens DMJX betaler for overnatning, og så giver DJ kost og en gratis adgangsbillet til Fagfestival. Her bliver de studerendes arbejde udgivet på DJ’s site fagfestival.dk.

»Når DJ lægger medieplatform til deres arbejde, så vil der altid være nogle, der vil mene, at det er noget, som DJ har en interesse i at få lavet, og at DJ derfor burde betale for at få det lavet. Den mistanke vil altid være der. Den eliminerer man bedst ved at sige, at skolen må udgive på deres egne platforme, når der er tale om et skoleprojekt,« siger Flemming Hansen.

Freelancernes formand enig i kritikken

Det synspunkt får opbakning hos Sus Falch, der er formand for Freelancegruppen i DJ.  

»Når DJ publicerer de studerendes arbejde, så kan det skabe tvivl om, hvorvidt man skal have løn for sit arbejde eller ej. Og der må ikke herske tvivl om, hvorvidt DJ bruger nok ressourcer på lønnet arbejdskraft til at kommunikere om Fagfestivalen. Derfor vil jeg opfordre til, at Fagfestivalens styregruppe drøfter det her. Og den nemmeste løsning er, at de studerende må udgive deres stof på deres egne platforme,« siger Sus Falch, formand for Freelancegruppen i DJ.

Hun åbner dog på klem for, at de studerende godt kan få lov at publicere en begrænset mængde stof til fagfestival.dk med hendes velsignelse.

»Hvis de studerende overhovedet skal bidrage med noget til Fagfestivalens platforme, så skal det være i et begrænset og tydeligt mærket omfang,« siger Sus Falch.  

Pressefotografernes næstformand, Flemming Hansen, kan ikke se, hvorfor det er relevant, at de studerendes arbejde skal publiceres på DJ’s platform.

»For de studerende må det være underordnet, hvilken platform de udkommer på. Det afgørende er den læring, som de får af at rapportere fra Fagfestivalen. De studerende får rig lejlighed til at få publiceret deres arbejde i offentligheden, når de kommer i praktik,« siger Flemming Hansen.

DJ: Ikke arbejde, der ville blive lavet af andre

Hos DJ har kommunikationschef Troels Johannesen valgt at sende sine svar på kritikken på mail.

”DMJX kom og spurgte os, om de som led i deres uddannelse måtte komme med på Fagfestival for der live at afprøve viden og metoder i at dække et stort event. Det er i år fjerde gang, at det sker. Og i DJ synes vi, det er en god måde at give de studerende praktisk erfaring til at supplere studierne,” skriver Troels Johannesen til Journalisten.

”Derudover vil der på disse enheder ligge en disclaimer om, at det er studiearbejde. Det er den aftale, der er lavet for år tilbage i Fagfestivals styregruppe.”

Troels Johannesen påpeger desuden, at DJ ud over de fastansatte i kommunikationsafdelingen også har hyret lønnede freelancere ind til dækningen af Fagfestivalen.

”DJ og fagbladet Journalisten dækker festivalen intensivt. Vi bruger professionelle live streamere, fotografer og har ansatte journalister til at skrive fra Fagfestivalen. Det, de studerende laver, er ikke arbejde, der ville blive lavet af andre, men som nævnt et led i deres uddannelse. Skulle vi efterfølgende udvælge enkelte enheder fra de studerendes produktion til udgivelse i fx et nyhedsbrev, så betaler vi naturligvis prisen for det arbejde,” skriver Troels Johannesen.

Journalisten har efterfølgende sendt ham en række opfølgende spørgsmål på mail.

Hvorfor skal de studerendes arbejde publiceres på fagfestival.dk uden betaling, når der er tale om et skoleprojekt?

”De studerende skriver om ting, der sker på Fagfestival, så det er oplagt, at de publicerer på fagfestival.dk. Men om de også publicerer andre steder, blander jeg mig ikke i,” svarer Troels Johannesen.

Det har vel en værdi for DJ, at 20 studerende hjælper med at lave indhold til fagfestival.dk?

”Det har en værdi for os at give de studerende en god oplevelse og give dem mulighed for at afprøve forskellige metoder og se, hvordan unge mennesker kan arbejde sammen på tværs af faggrænser. Men hvis de ikke selv var opsøgende om at deltage, var det ikke noget, vi ville engagere os i.”

Mener DJ virkelig, at 20 studerendes levering af indhold til jeres site om Fagfestival ikke har nogen selvstændig værdi for DJ?

”Det har naturligvis en værdi, at de studerende skriver og taler om Fagfestival, men det står ikke mål med den energi, vi bruger på at hjælpe de studerende med deres projekt. Vi dækker selv Fagfestival sammen med fagbladet Journalisten.”

Hvad siger DJ til forslaget om, at de studerende må udgive deres arbejde på deres egne platforme, så der ikke kan rejses nogen mistanke om misbrug af gratis arbejdskraft?

”Det er oplagt at tage en diskussion af, om man skal gøre det på samme måde i 2018,” skriver Troels Johannesen om næste gang, DJ arrangerer Fagfestival.

2 Kommentarer

Ole Skydt
23. NOVEMBER 2016
jeg er helt enig med Flemming
jeg er helt enig med Flemming Hansen. HB må gribe ind og give en påtale.Det ville være sket i min tid som HB-medlem og kredsformand sidst i 80'erne.

Mvh
Ole Skydt
Peter Pishai Storgaard
20. NOVEMBER 2016
I Danske Mediestuderende
I Danske Mediestuderende synes vi, at det sender et virkelig underligt signal, at vi har studerende, som leverer gratis indhold til en DJ-platform. De forklaringer, der kommer fra DJ, er nogenlunde de samme, som vi hører fra andre virksomheder, der udnytter studerendes lyst til at dygtiggøre sig. Og det er altså ret ærgerligt, når vi - sammen med DJ - i det daglige bruger så meget tid og kræfter på at bekæmpe gratis arbejde. Det er dog positivt, at man gerne vil se på, om det kan foregå på en anden måde fremover.

Bedste hilsner
Peter Pishai Storgaard
Formand for Danske Mediestuderende
data_usage
chevron_left
chevron_right