“Har man ikke penge til at lønne, må man vente”

Danske Mediestuderendes forslag til øget fokus på gratisarbejde blev vedtaget på delegeretmødet. ”Jo mere studerende arbejder uden betaling, jo mere arbejde forsvinder fra færdiguddannede," sagde formand Thilde Høybye, som rettede særlig kritik af forbundet

Med en sky af gule stemmesedler blev Danske Mediestuderendes forslag til et nyt selvstændigt punkt i Handlingsprogrammet 2017-2019 om øget fokus på underbetaling og gratisarbejde enstemmigt vedtaget.

Danske Mediestuderende har på delegeretmødet ført kampagne mod gratisarbejde. Flere af de delegerede og også enkelte hovedbestyrelsesmedlemmer var iklædt gule T-shirts med "0,-" printet på.

”Arbejde, der udføres uden betaling, som skaber værdi for en arbejdsgiver, er gratisarbejde. Det skal honoreres med penge. Hvis man ikke har penge til at lønne retmæssigt, må man vente med det arbejde,” sagde Thilde Høybye.

Gratisarbejde rammer hele branchen

Thilde Høybye lagde vægt på, at det ikke kun er de studerende selv, det har konsekvenser for, når de arbejder gratis.

”Jo mere studerende arbejder uden betaling, jo mere arbejde forsvinder fra færdiguddannede. Og det er især de atypisk beskæftigede, det går ud over. Vi skal sætte ind tidligt og sikre, at de studerende bliver fagligt bevidste og klædt på til at kunne insistere på betaling for deres arbejde,” sagde hun.

Fra talerstolen læste hun eksempler på stillingsopslag til nul kroner i timen op. Et af de tre var særligt tåkrummende for forbundet:

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har på de seneste fem omgange af Dansk Journalistforbunds Fagfestival tilbudt studerende at deltage i og dække Fagfestivalen som redaktion. Indholdet er blevet publiceret på Dansk Journalistforbunds platform fagfestival.dk.

”Betaling – at få sin billet refunderet,” sagde Thilde Høybye og fortsatte med tyk ironi:

”De studerende skulle arbejde under hele festivalen og fik derfor ret stor glæde af den her refunderede billet.”

DJ siger OK

Ved seneste omgang af Fagfestivalen fik DJ kritik for at bruge ulønnede studerende til at lave indhold til fagfestival.dk af næstformand i Pressefotografforbundet Flemming Hansen. Også Sus Falch, formand for Freelancegruppen i DJ, og Lars Lindskov, formand for Pressefotografforbundet, var kritiske.

Hovedbestyrelsen vedtog efterfølgende på et hovedbestyrelsesmøde, at Dansk Journalistforbund i fremtiden fortsat vil være åbent for, at studerende laver ulønnet journalistisk indhold om Fagfestival.

0 Kommentarer