Eftervederlag til DJ-formænd bliver ikke hævet

DJ-formænd får ikke op mod 12 måneders eftervederlag. Forslaget fremsat af stort flertal af hovedbestyrelsen blev nedstemt på delegeretmødet. I stedet blev en periode på op til seks måneder vedtaget

Hvor længe skal Lars Werge og Tine Johansen have løn fra Dansk Journalistforbund, når de en dag træder af formandsposterne i forbundet?

Det skulle de delegerede stemme om på delegeretmødet i Kolding.

”Det er ikke nemt at komme ud og fortsætte sit almindelige arbejde, når man har været i spidsen af Dansk Journalistforbund,” sagde hovedbestyrelsesmedlem Villy Dall, som var en af forslagsstillerne.

Forlængelse for hver periode

Forslaget lød på, at en formand eller næstformand, der fratræder eller ikke genvælges, modtager et eftervederlag på seks måneder efter første valgperiode. Eftervederlagsperioden skulle derudover forlænges med en måned for hver bestyrelsesperiode, formanden eller næstformanden derudover har besiddet posten. Dog maksimalt til 12 måneder.

”Får man job og arbejde, så bliver det modregnet. Det er ikke en sovepude med penge, man kan ligge og hvile på i 12 måneder,” sagde hovedbestyrelsesmedlem Peter Thornvig, som også var blandt forslagsstillerne.

20 stemmer for lidt

På delegeretmødet 2015 vakte et lignende forslag heftig debat. Dengang manglede forslaget kun tre stemmer for at opnå det to-tredjedeles flertal, der skal til for at ændre forbundets vedtægter.

Forslaget, som blev stillet af et stort flertal af den afgående hovedbestyrelse, blev heller ikke vedtaget på dette delegeretmøde. Denne gang manglede forslaget lige i underkanten af 20 stemmer.

Forslag B vedtaget

Rasmus Mark Pedersen har som et af de eneste af de 15 HB-medlemmer været modstander af forslaget.

Han fremsatte et alternativt forslag, som stadfæster vederlagsperioden på de seks måneder, som i dag er praksis.

I dag er gældende praksis, at formandskabet får seks måneders vederlag – hvad enten de er blevet væltet efter kampvalg eller stopper efter eget ønske. Men periodens længde er ikke indskrevet i lovene, og det er derfor hovedbestyrelsen, der fastsætter perioden.

”Jeg håber, at I stille og roligt vil stemme for en stadfæstelse af praksis og forkaste det første forslag,” sagde Rasmus Mark Pedersen.

Flere ytrede, at det var dristigt at sætte gældende praksis til afstemning på delegeretmødet, hvis nu det skulle blive nedstemt. Den bekymring blev ikke aktuel, da forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Den vedtagne tilføjelse lyder:

"En formand eller næstformand, der fratræder eller ikke genvælges, modtager efter den første fulde valgperiode et eftervederlag på op til 6 måneders vederlag og pension, idet der dog modregnes for løn- og pensionsindtægter. En afgået formand eller næstformand forventes at stå til rådighed for forbundet, i det omfang der modtages eftervederlag og udfører opgaver efter konkret aftale med daglig forbundsledelse."

0 Kommentarer