DJ’s største specialgruppe fik ikke plads i hovedbestyrelsen

DJ Kommunikations formand, Per Roholt, blev overraskende ikke valgt til hovedbestyrelsen, hvor specialgruppen med over 2.000 medlemmer således ikke er repræsenteret. ”Jeg har nok været naiv,” erkender Roholt

Katastrofe.

Det ord kommer spontant som det første, når Per Roholt skal beskrive det faktum, at han ikke blev valgt til DJ’s hovedbestyrelse ved det overståede delegeretmøde i Kolding.

”Kommunikation er jo et defineret satsningsområde i DJ, samtidig med at DJ Kommunikation er forbundets største specialgruppe med godt 2.000 medlemmer. At vi ikke kan få valgt en repræsentant til hovedbestyrelsen, sender et rigtig skidt signal, både til omverdenen og de medlemmer, der arbejder med kommunikation,” siger Roholt, der er formand for DJ Kommunikation.

Han frygter, at nogle vil tolke resultatet som et fravalg af kommunikationsområdet i DJ.

”Resultatet kan pege i to retninger – enten er jeg som kandidat ikke stærk nok, eller også er der ikke et ønske om at bakke op om en kandidat fra K-området.”

I havde 69 delegeret-pladser, men stillede kun med ca. 20. Er det her resultat ikke udtryk for manglende deltagelse fra k-medlemmernes side?

”Vi er langtfra den eneste delegation, der ikke var fuldt til stede. Og jeg tror, det skyldes, at vi har at gøre med et arbejdsområde, hvor folk typisk ikke får fri til faglige aktiviteter, og mange sidder som den eneste i deres funktion på arbejdspladsen og har derfor svært ved at tage fri."

Ingen valgaftaler

Ved DJ’s hovedbestyrelsesvalg er det ikke ualmindeligt, at kredse, grupper og medarbejderforeninger indgår gensidige aftaler om at stemme på hinandens kandidater. Det har DJ Kommunikation ifølge Per Roholt ikke gjort, og det – erkender han – var nok naivt.

”For at være helt ærlig, så havde jeg tænkt, at det ville være rimeligt oplagt for os at få en kandidat valgt til hovedbestyrelsen. Jeg havde ikke forestillet mig, det ikke kunne lade sig gøre. Så ja, jeg har nok været naiv,” siger Roholt.

Kommunikations-medlemmerne er et vækstområde i DJ, og det har i den forløbne periode været en politisk målsætning, at forbundet skal markere sig stærkere som fagforening for den gruppe. Forventningerne er dog ikke blevet helt indfriet.

”Vi har kun set beskedne resultater de senere år, og med den sammensætning, hb har nu, får de et stort ansvar for at varetage k-områdets interesser, ligesom vi i DJ Kommunikation får et stort ansvar for at følge op på, at der sker noget. Personligt håber jeg på, at forbundsledelsen vil tage det her alvorligt, og at Lars Werge selv vil tage rollen med at fremføre k-områdets synspunkter.”

Andre kan repræsentere

Per Roholt nævner dog også, at han er meget fortrøstningsfuld ved valget af den kommunikationsstuderende Thilde Høybye, der blev valgets topscorer, og at hb-medlemmer som Sus Falch fra FreelanceGruppen, Karen Hedegaard fra Visuelt Forum og Peter Thornvig fra DJ Fotograferne også har medlemmer, der arbejder med kommunikation.

For Roholt personligt kan det mislykkede valg godt få betydning for hans faglige arbejde på længere sigt.

”Jeg synes ikke, gruppen kan være tjent med en formand, der ikke kan komme i hb. Ikke dermed sagt, at jeg trækker mig. Men ønskescenariet er at finde en kandidat, der gerne vil i hb næste gang, og som vi kan få gjort parat. Hvordan vi kommer hen til det, må tiden vise. Vi har et par år.”

Græder ikke snot

Det er ikke kun i forhold til delegerede, at DJ Kommunikation har haft svært ved at engagere folk. Ved gruppens ordinære generalforsamling lykkedes det kun at vælge en bestyrelse på tre personer. Under delgeretmødet holdt man derfor en ekstraordinær generalforsamling, hvor der blev valgt yderligere fire bestyrelsesmedlemmer.

En af dem er Kir Klysner, der også er formand for DJ Kreds Fyn. Hun er dog optimistisk på k-medlemmernes vegne, selv om valget af Roholt kiksede.

”Selvfølgelig er det ærgerligt. Man vil jo gerne se folk i hb, der repræsenterer det, man selv arbejder med. Men det er ikke noget, jeg græder snot over. Jeg har stor tiltro til, at de nye medlemmer nok skal lytte, og jeg ser ikke tingene så opdelt. Jeg selv er journalist, der også arbejder med kommunikation, og som regel på freelancevilkår.”

Var I for uskarpe med hensyn til at sikre stemmerne til jeres kandidat?

”Det var vi måske. Det kan være, vi vil prøve at gøre en mere målrettet indsats om to år.”

Werge påtager sig k-ansvar

DJ-formand Lars Werge tager gerne på sin kappe at forsvare k-medlemmernes interesser.

”Det vil jeg bestemt gøre. Det synes jeg også, jeg har gjort hidtil. Hidtil har vores næstformand, Tine Johansen, været politisk ansvarlig for kommunikationsområdet, og det ligger ikke fast, hvem af os det bliver fremover. Men jeg håber ikke, at Per Roholt eller DJ Kommunikation er i tvivl om, at vi har et stort øje til, hvordan kommunikationsområdet har det, og hvordan vi kan styrke det i DJ,” siger Lars Werge.

Han forstår godt, hvis Roholt og DJ Kommunikation er lettere chokerede over valget.

”Som gruppe betragtet er det forståeligt, hvis de betragter valgresultat som lidt af en koldvasker. Det er bemærkelsesværdigt, at det ikke lykkedes for dem at få valgt et medlem ind i hovedbestyrelsen. Men det er jo i første række deres eget ansvar og deres egen valgkamp, som ikke er gået, som de ville. Jeg kan godt forstå, hvis de har behov for at evaluere det her forløb,” siger Lars Werge og tilføjer, at DJ Kommunikation stadig vil blive repræsenteret og have taleret til hovedbestyrelsesmøderne gennem observatører.

1 Kommentar

David Wedege
27. APRIL 2017
Man kan ændre dynamikken i
Man kan ændre dynamikken i det her demokrati ved delvist at forvandle HB til et repræsentantskab, hvor et bestemt medlemstal i en delorganisation sikrer plads, men repræsentanterne bør fortsat udgøre et mindretal. Det valg tager gruppen internt på forårets generalforsamling før delegeretmødet. Så tager man toppen af frygten for ikke at blive repræsenteret. Det vil give mindre taktik og fedtspil i valget og mere politisk nysgerrighed.