Forbundet skal ikke ændre navn

To forslag om at ændre Journalistforbundets navn faldt, da delegeretmødet i stedet besluttede en medlemsdebat om navnet de næste to år

DJ organiserer mange fagligheder ud over journalister, og derfor er "Dansk Journalistforbund" et navn, som mange nuværende og potentielle medlemmer reelt ikke kan se sig selv i.

Sådan lød argumentet på delegeretmødet for, at Journalistforbundet bør have et nyt navn.

”Med det navn, vi har, spænder vi ben for os selv i kampen for en bred og stærk organisering,” sagde hb-medlem Peter Thornvig, der havde foreslået et ændret navn.

Men ingen af de to forslag, der var til ændring af forbundets navn, blev vedtaget. Det gjorde i stedet et modforslag stillet af Per Schultz-Knudsen, TR på Randers Amts Avis og nyvalgt hovedbestyrelsesmedlem, om at hovedbestyrelsen de næste to år – frem til delegeretmødet 2019 – skal gennemføre en medlemsdebat om forbundets navn.

”Det er vigtigt, at vi forankrer sådan en beslutning blandt medlemmerne,” argumenterede Per Schultz-Knudsen, der blandt andet fik opbakning af DJ-formand Lars Werge, der synes, det giver ”rigtig god mening”, at man får to år til at tænke sig om.

Træt af forkortelser

Der var to ændringsforslag i spil. Det ene, stillet af hb-medlemmerne Maria Becher Trier, Mette Schmidt Rasmussen og Allan Boye Thulstrup, var, at Dansk Journalistforbund skal have tilføjelsen ” – medier og kommunikation”.

Det andet forslag, stillet af hb-medlemmerne Villy Dall, Peter Thornvig og Karen Hedegaard, gik skridtet videre, idet forbundet fremover skulle hedde ”DJ Medier, Journalistik og Kommunikation”, og herefter skulle tilføjes i lovene, at ”Forbundet fører tillige binavnet Dansk Journalistforbund (DJ)”.

Sidstnævnte forslag fik Troels Gadegaard Frølich til at gå på talerstolen og nævne forbundet PROSA, hvor man angiveligt ikke helt ved, hvad bogstaverne står for.

”Hvorfor skal vi hedde noget med DJ, hvis vi ikke tør stå ved, at DJ står for noget. Kan vi ikke lade være at have bogstavsforkortelser, der ikke står for noget. Jeg kan næsten ikke ha’ det,” sagde han.

Måske nyt navn i 2019

I løbet af debatten valgte Peter Thornvig at trække forslaget med henvisning til, at formålet var at starte en debat om forbundets navn, som, han nu mente, var kommet i gang.

Det første forslag om navneændring kom ikke til afstemning, da delgeretmødet for inden vedtog Per Schultz-Knudsens forslag om at pålægge hb at gennemføre medlemsdebatten om navnet og herefter stoppe debatten om punktet. Den beslutning blev vedtaget med 188 for, mens 101 stemte imod og 29 stemte blank.

DJ’s medlemmer kan således se frem til at skulle diskutere, om forbundet skal have nyt navn, hvilket i givet fald kan blive besluttet på delegeretmødet i 2019.

0 Kommentarer