Dansk Journalistforbund aflyser årets fagfestival

Dansk Journalistforbund har aflyst årets fagfestival med henvisning til de retningslinjer, der begrænser forsamlinger for at mindske smitte med corona

Fagefestival 2020 i Dansk Journalistforbund er blevet aflyst.

Ifølge formand Tine Johansen bliver arrangementet aflyst, fordi det ikke er muligt at afvikle fagfestivalen, som forbundet gerne ville have gjort det på grund af de retningslinjer, der begrænser forsamlinger for at mindske smitten med coronavirus.

”Vi har truffet den her beslutning, fordi retningslinjerne spænder ben for, at vi kan lave det arrangement, vi mener er det bedste, hvor vi kan mødes 1.000 mennesker og fordybe os i faglige arrangementer og netværke,” siger Tine Johansen.

Ikke en spareøvelse

Der er årligt afsat 650.000 kroner i Dansk Journalistforbunds budget til at afvikle fagfestivalen. Da den kun afholdes hvert andet år, giver det et budget for festivalen på 1,3 millioner kroner.

De penge skal dog umiddelbart stadig bruges på fagligt indhold for forbundets medlemmer, siger Tine Johansen.

”Vi taler lige nu om, hvorvidt vi kan konvertere det til et andet format, der har værdi for medlemmerne. Det arbejder vi på lige nu. Det er ikke, fordi vi ikke vil sige, præcis hvad det bliver, men vi ved det ikke endnu. Det kunne være decentrale arrangementer, digitale løsninger eller andet. Det skal hovedbestyrelsen beslutte i august,” siger hun.

Så det her handler ikke om, at man vil spare nogle penge ved at aflyse festivalen?

”Nej, nej, nej. Vi aflyser det, fordi sundhedsmyndighedernes anbefalinger gør, at vi ikke kan afholde det, som vi vil.”

Koster et mindre beløb

Ifølge Tine Johansen koster det forbundet ”et mindre beløb” at aflyse fagfestivalen. Men:

”Når vi træffer beslutningen nu, er det for at sikre, at vi ikke sidder med en meget stor regning for at aflyse. Det havde været væsentligt dyrere at aflyse på den anden side af sommerferien, og derfor har vi trukket stikket nu,” siger hun.

Fagfestivalen skulle have været afholdt den 1. og 2. november i år.

1 Kommentar

Finn Arne Hansen
26. JUNI 2020
Trist, at elevmedlemmerne på seneste ordinære delegeretmøde stemte nej til at nedlægge det unødvendige og dyre møde. Ellers var det nedlagt nu.