Læk på 8.000 sider afslørede systematisk vidnepåvirkning

Frederik Brun Madsen modtog søndag FUJ’s Aktualitetspris for at afdække ulovlig påvirkning af vidner i en stor hashsag. Men han savner større konsekvens af afsløringen

Fredag erkendte en anklager ved Københavns Politi sig skyldig i at have påvirket vidner i en stor sag, hvor 11 personer blev dømt for hashsalg på Christiania.

Og søndag modtog Frederik Brun Madsen fra DR Foreningen for Undersøgende Journalistiks (FUJ) Aktualitetspris for dokumentaren ’De perfekte vidner’, der netop handlede om samme ulovlige vidnepåvirkning.

Anklagerens tilståelse kunne ligne en fjer i hatten for Frederik Brun Madsen, men han er langtfra tilfreds med udkommet af den retssag.

”De kom slet ikke ind på systematikken i den måde, vidnerne var blevet påvirkede. Det her er en sag, hvor en enkelt anklager indrømmer, at hun har påvirket vidnerne. Men min dokumentar viser, at der har været en systematisk påvirkning. Man har haft et noteapparat, man har brugt til vidnerne, som har været udarbejdet af anklagerne – der var seks i alt – og politiets ledelse har kendt til det. Det tager man slet ikke stilling til i den her retssag,” siger Frederik Brun Madsen, der selv var i retten fredag for at følge sagen.

Tusindvis af dokumenter

Men den anerkendelse af sagens kompleksitet, som han savner i den aktuelle sag, fik han til gengæld rigeligt af ved FUJ’s prisoverrækkelse søndag aften ved DJ’s Fagfestival.

”Afdækningen krævede samkøring og analyse af tusindvis af dokumenter. Men grundigheden betalte sig. ’De perfekte vidner’ endte med at afsløre dybden af en helt uholdbar praksis, hvor anklagemyndighed og politifolk afstemmer, hvad der skal siges i retten på en måde, som ender med at stille grundlæggende spørgsmål ved, om de anklagede fik en retfærdig behandling i retssystemet,” lød det i juryens motivation.

Aktualitets-kategorien, som Frederiks Brun Madsen vandt, defineres som undersøgende journalistik i dækningen af en aktuel fælleshistorie i konkurrence med andre medier.

Ud over Aktualitetsprisen blev FUJ’s Graverpris, FUJ’s Metodepris og FUJ’s Formidlingspris også uddelt søndag aften. Du kan se alle vinderne her.

Læk af afgørende dokumenter

I dette tilfælde startede sagen, da det tilbage 2016 kom frem, at en anklager i den store hashsag var blevet suspenderet på grund af inhabilitet. Det vakte nysgerrigheden hos Brun Madsen, som har en fortid som retsreporter på Ekstra Bladet og TV 2.

”Det er usædvanligt, at man suspenderer en anklager, så jeg går med til retsmødet næste dag, og det, jeg hører, får mig til at tænke det, man altid har hørt som retsreporter: Politi og anklagemyndigheder arbejder og taler sammen – lidt for meget. Og da de centrale vidner samtidig er politifolk, tænker jeg, at vi er nødt til at grave i det her.”

Hans første skridt er at opsøge en lang række kilder – båden inden og uden for politiet. Og det giver på et tidspunkt pote i form af tilgang til dokumenter, der dokumenterer den tætte kontakt mellem anklagere og vidner. Rigtig mange dokumenter.

”På den ene sider har jeg retsbøger – et par tusind sider – og så det her læk af dokumenter, jeg får via fortrolige kilder. Det fylder knap 8.000 sider. Så sidder jeg og kategoriserer, og i stedet for at fiske de tre bedste historier, ser jeg på systematikken,” fortæller han.

Jomfruelig tro på systemet

En central person i Frederik Brun Madsens fortælling bliver strafferetseksperten Eva Smith. Hun nægter i begyndelsen at tro på, at der sker en systematisk påvirkning af vidnerne.

Men efterhånden som dokumentationen bliver stærkere, må hun overgive sig.

”Det at se hendes reaktion bliver nærmest øjenåbneren for mig. Hun er så desillisioneret over det, hun læser. Hun har troet så meget på det danske system – en næsten jomfruelig tro. Det er derfor, jeg tager hende så meget med i dokumentaren,” fortæller han.

Journalistik om dem, vi ikke bryder os om

For Frederik Brun Madsen er det et vigtigt aspekt af historien, at dem, det er gået ud over, langtfra er uskyldigheder selv. De fleste har utvivlsomt begået de forbrydelser – hashsalg – som de blev dømt for. Men de har krav på samme retssikkerhed som alle andre.

”Der er en særlig vrede i politiet, når det handler om Pusher Street. Det skinner igennem i de der interne mails: De er bare så skyldige, så de skal bare ind og sidde. Men der er en grund til, at Justitia (retfærdighedens gudinde, red.) har bind for øjnene. Alle skal have den samme behandling, uanset hvem de er. Derfor er det meget interessant at lave journalistik om dem, som vi dybest set ikke bryder os om.”

Som nævnt mener Frederik Brun Madsen ikke, at systemet selv har erkendt omfanget af den ulovlige praksis med vidnepåvirkning. Og det er heller ikke sikkert, han selv har sagt det sidste ord i den sag.

”Det, du kan citere mig for, er, at jeg følger enormt grundigt med i, hvad der foregår,” siger han.

Du kan læse mere om de andre vindere af FUJ-priserne her.

De øvrige nominerede i konkurrencen om FUJ’s Aktualitetspris var: 

Christian Heide-Jørgensen og Søren Lissner (Politiken) med historien Dansk VM i kløerne på ishockeyens købmænd. Jonatan Placing, Michael Klint og Søren Kristensen (DR) med tv-dokumentaren De dyre direktører. Kristian Brårud Larsen (Ekstra Bladet) og historierne om Statsministeren og kvotekongen.

2 Kommentarer

Mikkel Jensen
28. MARTS 2019
Og så giver vi lige
Og så giver vi lige mikrofonen til Østre Landsret, så vi kan få.nogle proportioner ind i dette kollegiale rygklapperi:

"Vi finder ikke grundlag for at antage, at den anvendte fremgangsmåde i sig selv har indebåret risiko for urigtigdomfældelse af de tiltalte. Vi har herved lagt vægt på, at politiagenterne for Den Uafhængige Politiklagemyndighed alle har forklaret, at de på intet tidspunkt har følt sig påvirket til at sige noget bestemt i retten, og at de mest af alt opfattede de fremsendte skemaer fra anklagemyndigheden som ligegyldige bortset fra til brug for forberedelse. Det kan endvidere kun i enkelte tilfælde påvises, at politiagenterne har forklaret i overensstemmelse med det, som anklagemyndigheden på forhånd havde tilkendegivet som sin opfattelse. Vi har endvidere lagt vægt på, at der også ligger andre beviser end politiagenternes forklaringer til grund for byrettens dom, herunder de omhandlede observationsvideoer og forklaringer afgivet af andre vidner."

Bum. Kommunikationen ml anklager og politividner var uantagelig og et brud på equality of arms. Men INTET tyder ifølge landsretten på, at det har haft den fjerneste betydning. Flot DR. I er blevet, hvad TV2 er for HPV-vaccinen. Har I nogensinde overvejet, om den forsvarsadvokat, der stak jer de mange sider, mon havde en skjult agenda? Mange mistede tilliden til retsvæsenet. Uden det havde den ringeste betydning for straffesagen. Siger landsretten.
Bruno Ingemann
5. NOVEMBER 2018
Fortjent hæder for et
Fortjent hæder for et respektindgydende analyse- og dokumentationsarbejde Medier har en særlig forpligtelse til at kontrollere den dømmende magt - og det er ofte meget vanskeligt. Frederiks indsats viser, hvor vigtigt det er.