Mette Bock: Man skal sige noget dumt, frækt eller sjovt for at komme i medierne

Medierne bærer en stor del af ansvaret for tillidskrisen mellem politikere, journalister og borgere – sådan lød det fra kulturminister Mette Bock (LA) på DJ’s Fagfestival. Tilhørerne var højst delvist enige: ”Vi skal hele tiden reflektere over, hvor godt vi gør vores arbejde,” siger en af dem

”Hvis tilliden mellem politikere, journalister og borgere forsvinder, så kan det blive demokratiets endeligt.”

Sådan lød advarslen fra kulturminister Mette Bock (LA), da hun mandag deltog i en debat om tillidskrisen og det polariserede medieforbrug på DJ’s Fagfestival. Hendes indlæg handlede om, at tilliden mellem politikere, presse og borgere er udfordret. Og ifølge ministeren ligger en stor del af ansvaret for tillidskrisen hos pressen selv.

”Søren Kierkegaard skriver et sted: Hvis jeg havde en datter, og hun giftede sig med en jesuit, så ville jeg blive fortvivlet. Men hvis jeg havde en datter, og hun giftede sig med en journalist, så ville jeg være fortabt,” sagde Mette Bock, da hun fik lov at få det sidste ord i debatten. 

Det rigtige Søren Kierkegaard-citat er en smule anderledes end i ministerens udlægning og kan læses i sin kontekst her. Men pointen er den samme: At journalister er uredelige og har en letsindig omgang med sandheden.

Medierne tegner et ekstremt negativt billede

I sin analyse af tingenes tilstand pegede Mette Bock blandt andet på, at medierne søger efter sensation og konflikt og på den måde tegner et ”ekstremt negativt” billede af politikerne. Dermed bliver borgerne forledt til at tro, at alting går meget mere ad helvede til, end det reelt gør.

”Det er klart, at konflikt og sensation er vigtigt. Men hvis det billede, borgerne får af politik, kun er et lille billede af det, der foregår, så er det jo ikke løgn, det er ikke fake news. Men det er heller ikke helt rigtigt. Og selvfølgelig skal enhver politiker kunne tåle kritik. Men hvis man gang på gang oplever, at man bliver råklippet, så er det jo ikke fake news – men det er heller ikke helt rigtigt,” sagde Mette Bock.

Hun kritiserede blandt andet pressen for at give taletid til de politikere, der siger noget dumt, frækt eller sjovt, frem for dem, hun betegner som ”bagsædepolitikere”.

”Bagsædepolitikerne – og jeg betragter sådan set mig selv som en af dem – er dem, som bare gerne vil arbejde og gøre noget godt for vores land. Som ikke gider at sige noget dumt eller frækt eller sjovt bare for at komme i medierne. Men vælgerne opdager dem ikke,” sagde Mette Bock.  

Til sidst sagde Mette Bock dog også, at også politikerne bærer et ansvar for at genskabe tilliden.  

”Det handler om vores fælles ansvar. Som politikere skal vi være åbne og ærlige og turde stå på mål for vores holdninger – også når det udløser kritik,” sagde hun.

Efter debatten fangede Journalisten tre af tilhørerne i salen for at høre, om de er enige i oplægget.
 

Niels Ole Krogh, nyhedschef på Flensborg Avis


Foto: Jacob Nielsen

Hvad tænker du om det, du har hørt?

”Jeg kunne godt tænke mig at have hørt noget mere forskningsbaseret. Det hele blev meget holdningspræget. Vi får at vide, der er nogle store konflikter med en tillidskrise, men vi får ikke eksemplificeret det. Vi får det ikke ned på jorden med et par cases.”

Er du enig i, at der er en tillidskrise mellem medier, politikere og borgere?

”Der er jo nok en tillidskrise, som også er båret af de sociale medier. Fordi det har en forstærkende virkning, at så mange hele tiden kan udtale sig negativt om noget. Det kommer til at fremstå som sandheder, hvad det ikke nødvendigvis er. Tilliden er måske også på retur, fordi medierne er pressede. Der er mange afskedigelser, men vi skal stadig levere det samme kvantum enheder. Det kan påvirke, hvor lødig den journalistik, der kommer ud, er.”

Føler du som nyhedschef på et medie en del af ansvaret for den her tillidskrise?

”Ja, det skal vi føle. Vi skal hele tiden reflektere over, hvor godt vi gør vores arbejde. Men på netop mit medie har vi måske nærmest kløerne lidt for langt trukket tilbage. Vi kunne godt være mere kritiske. Ude i provinsen ser jeg ikke det store problem i det her. Men der er nogle store landsdækkende medier, som igen og igen træder ved siden af, og så stempler man alle medier på det.”

Hvordan oplever du selv forholdet mellem jer på Flensborg Avis og politikerne i byrådet?

”Vi har grundlæggende et godt forhold. Man kan måske sige, at det måske ofte er for overfladisk, det vi laver. Det handler om, om vi har tiden til at gå i dybden med tingene – det forsøger vi.”

Hvad ramte dig mest af det, der blev sagt fra scenen  hvor tænkte du, at I kan blive bedre?

”En institution som læsernes redaktør er egentlig et must på stort set alle medier. Fordi der laves meget, og der begås mange fejl. Og ved at synliggøre de fejl og tage læsernes kritik så alvorligt, at man bringer den frem i spalterne, tror jeg, vi kan stramme op.”

”Mere konstruktiv journalistik er nok også en del af svaret på at genvinde tilliden. Vi skal selvfølgelig bringe konflikterne frem, men vi skal samtidig også pege på løsningerne.”

Bente Stensen Christensen, selvstændig grafisk designer


Foto: Jacob Nielsen

Hvad tænker du om det, du har hørt?

”Det er påfaldende, så meget det er de andres skyld. Det er journalisternes skyld, det er borgernes skyld. Og det var kun en lille bitte del, hvor politikerne selv vil være ved, at de har en magt, som de ikke forvalter tillidsvækkende.”

Hvad tænker du på i forhold til, at de ikke altid forvalter deres rolle på en tillidsvækkende måde?

”Mette Bock var faktisk inde på, at det bliver et spørgsmål om, at man som politiker skal sige noget dumt, frækt eller sjovt for at komme i medierne. Det, syntes jeg, hun vedkendte sig. Men det var jo de andre politikere, der gør det – det var jo ikke hende selv. Jeg synes ikke, hun står på mål for sine holdninger.” 

”Mette Bock har jo nogle udmærkede formuleringer, men de er gratis. Man må stå på mål for sine holdninger, siger hun. Men hvad vil det sige at stå på mål? Hvad vil det sige at kunne modtage kritik? Det bliver simpelthen så varm luft. Jeg synes ikke, det er noget, der højner tilliden.”

Føler du som grafisk designer og en del af mediebranchen et medansvar for tillidskrisen?

”Ja, det gør jeg. Jeg føler mig som en brik i samfundet. Men hvad kan jeg bidrage med – I don’t know!”

Jacob Kabel, studerende på DMJX, i praktik på Nordiske Medier


Foto: Jacob Nielsen

Hvordan oplever du dit eget ansvar som journalist for den tillidskrise, som aktørerne på scenen var enige om, at der er?

”Det er da et kæmpestort ansvar. Der sidder selvfølgelig også en redaktør som gatekeeper. Men som journalist har jeg da helt klart et kæmpestort ansvar i forhold til at formidle sagligt og korrekt og ikke søge sensationen.”

Mette Bock oplever, at hun som politiker bliver skamklippet i medierne. Kan du genkende det?

”Fra skolebænken lærer man jo lige præcis, at man skal passe på ikke at klippe det for meget til. Men jeg synes også, der er mange politikere – specielt ministre – som har en tendens til at søge mod de her lidt kedelige mailsvar. Hvorved de undgår en hulens masse kritiske spørgsmål. Det, synes jeg, er et problem.”

Panelet talte også om, at medierne kan give det indtryk, at det hele går ad helvede til, fordi journalister leder efter konflikthistorier og håret i suppen frem for de steder, hvor det går godt. Kan du genkende det?

”Jeg kan ikke nødvendigvis kende det der, hvor jeg kommer fra. Men det samlede mediebillede er da overvejende præget af konflikt- og skandalehistorier. Og det er jo klart – skandalerne skal frem, sådan er det bare. Men det kræver så bare, at mediebrugerne er med på, at bare fordi medierne skriver om skandalerne, betyder det ikke, at det afspejler hele samfundet.”

0 Kommentarer