Pressenævnet: JP skal fjerne navn på narkodømt

Jyllands-Posten er uenig i kendelsen, som ifølge chefredaktør ”kan få uoverskuelige konsekvenser”

Pressenævnet udtaler kritik af Jyllands-Posten, fordi avisen ikke har fjernet navnet på en mand, der er idømt tre års ubetinget fængsel i en gammel narkosag.

Jyllands-Postens chefredaktør, Jacob Nybroe, er uenig i den kendelse.

”Vi retter os selvfølgelig efter kendelsen, men jeg er meget uenig i den. Den kan få uoverskuelige konsekvenser,” siger han.

Sagen handler om en mand, der i 2007 forsøgte at smugle tre kilo heroin ind i Danmark sammen med en ven. Manden var dengang 18 år og blev idømt tre års ubetinget fængsel.

”En rejse til Sunny Beach i Bulgarien skulle have været belønningen for at smugle tre kilo heroin til Danmark. I stedet endte det tirsdag med tre års fængsel for to 18-årige mænd fra Odense,” skrev Jyllands-Posten om sagen i 2007.

Ville have artiklen slettet

Men den ene af de dømte henvendte sig til avisen i februar 2020 og bad om at få artiklen fjernet. Det afviste avisen, og så klagede manden til Pressenævnet.

Nævnet afviser i dets kendelse, at artiklen skal fjernes. Men manden skal anonymiseres.

Det sker med henvisning til B8 i de presseetiske regler: ”Efter anmodning til mediet kan tilgængeligheden af sådanne tidligere offentliggjorte, følsomme eller private oplysninger hindres, i det omfang det er muligt og skønnes rimeligt.”

”Det er alvorlig kriminalitet at indsmugle tre kilo heroin”

Jyllands-Postens Jacob Nybroe er uforstående over for kendelsen.

Han henviser til Danske Medier og Dansk Journalistforbunds fortolkningspapir, som forklarer medierne, hvordan de presseetiske regler skal forstås. Her står:

”Derimod er det ikke oplagt, at mediet skal følge en dømt persons ønske om at få fjernet artikler om vedkommendes langvarige fængselsstraf for alvorlig kriminalitet.”

”Jeg synes, at tre år er en langvarig fængselsstraf. Og jeg synes, det er alvorlig kriminalitet at indsmugle tre kilo heroin i det her land. Derfor er jeg meget uenig i kendelsen,” siger Jacob Nybroe.

JP: Ikke godt for historieskrivningen

Han mener, kendelsen kan gøre principiel skade på mediernes rolle i det danske samfund.

”Det er problematisk. Vi har et ønske om, at man ikke fordrejer erindringen eller det billede af virkeligheden, som et avis-arkiv er. Det sker her. Og det er ikke godt for historieskrivningen. Man udsætter vores kollektive erindring for en hygiejne, der går alt for langt,” siger Jacob Nybroe.

”Der er offentlighed i retsplejen i Danmark, og det er en del af den offentlighed, at man kan omtale folk, som har fået straffe,” fortsætter han.

Pressenævnet lægger vægt på fire forhold

Men Pressenævnet har vurderet, at den dømte skal anonymiseres. Det fremgår af kendelsen, at nævnet i ”en samlet vurdering” lægger vægt på fire forhold: Den dømtes unge alder, at forholdet ”efter de foreliggende oplysninger må anses for enkeltstående”, at det er længe siden, og at den dømte ikke ”indtog en særlig betroet eller fremtrædende stilling i samfundet”.

I sin klage henviser den dømte desuden til, at artiklen påvirker hans mulighed for at få job og starte egen virksomhed, ligesom hans nærmeste påvirkes af den.

Jacob Nybroe understreger, at han ikke er modstander af ”retten til at blive glemt”. Han nævner for eksempel, at kilder har ret til at blive anonymiseret i artikler om mindre kriminalitet, eller hvis en case-person engang stod frem og fortalte om ømtålelige oplevelser.

”Hvis du har begået et simpelt biltyveri som 16-årig, så skal du have mulighed for at sige ”jeg kvajede mig”, uden at vi behøver huske det for evigt. Men når man som myndig har smuglet tre kilo heroin over grænsen, så er vi langt forbi en drengestreg,” siger Jacob Nybroe.

Journalisten har forsøgt at få et interview med Pressenævnets formand om sagen. Nævnets sekretariat oplyser, at formanden ikke ønsker at udtale sig. Sekretariatet henviser til afgørelsen og ønsker at tilføje, at den ”er truffet efter en konkret afvejning”.

 

Opdateret klokken 15.11: Pressenævnets sekretariat oplyser, at formanden ikke vil udtale sig om sagen.

Kommentarer
12
Jesper Bech Pedersen
27.04.20 13:46
Det må alt andet lige betegnes som en ekstra straf at få sit navn nævnt i medierne. Og derfor bør alle i princippet straffes ens.

Et af problemerne med en sag som denne, er at offentliggørelse af navnet ikke er ens for alle. Der omtales masser af alvorlige domme uden nævnelse af navn - eksempelvis fordi politi/anklager ikke vil offentliggøre det, og man har ikke lige flere uger til at vente på at få det i en aktindsigt.

Atter andre forbrydelser falder igennem spalterne, fordi journalisterne lige havde travlt med noget andet den dag.

Som branche har vi et problem, når vi ikke kan finde ud af at være konsistente og nævne alle med navns nævnelse. Det er ganske enkelt ikke retfærdigt, at det er så vilkårligt. (Og hvor skal snittet i grunden ligge - ét års ubetinget? To år? Hvorfor ikke 10 måneder?)

Den historieskrivning, som Jacob Nybroe her vil beskytte, den er alligevel så vilkårligt skrevet og pløkfuld af huller, at det ikke giver nogen mening at bevare en bestemt udgave af den.

Pressenævnet lægger vægt på en række specifikke vurderinger, blandt andet at der var tale om et enkeltstående tilfælde af alvorlig kriminalitet i ungdommen. Jeg synes, det taler for, at Pressenævnet IKKE er ved at starte en lavine, hvor enhver vaneforbyder blot kan kræve at få sit navn slettet.

Lad dog manden få sin anonymitet tilbage, i det mindste i den digitale udgave af en 12-13 år gammel avis.
Fremhævet af Journalisten
Niels Riis Ebbesen
27.04.20 14:17
Det er ikke et retssamfund værdigt, hvis medierne til tid og evighed anbringer folk i en offentlig gabestok.


På den anden side, så har jeg også den holdning, at kriminelle ikke skal kunne misbruge pressenævnet til, at få slettet sporene efter deres ugerninger.

Derfor kunne det måske være relevant med regel om, at artikler som handler om kriminelle, skal “forældes” efter 5 - 10 eller 15 år, alt efter kriminalitetens grovhed og straffens længde, og en undtagelse kunne være, hvis den kriminelle har båret gyldne kæder.

“Forældelsen” skal ske på en måde, at artiklerne stadig findes intakte i avisernes arkiver, men at de ikke længere kan findes, ved at søge på den/de dømtes navne.
Fremhævet af Journalisten
Palle Hyldgård Poulsen
27.04.20 20:38
Hvad nu hvis en person krævede, at vedkommende blev anonym i en artikel fra flere år siden. Personen er ikke dømt for noget, men vil gerne være anonym i pågældende artikel, da vedkommende står i et dårligt lys. Vil nogen medier gå med til det? Næppe. Ergo er en hardcore kriminel bedre stillet i den situation. Really.
Fremhævet af Journalisten
Anders Wiese Hooge
28.04.20 07:30
Det er så ynkeligt, når mediechefer prøver at ophøje ting til mere end de er. At Nybroe taler om "historieskrivningen" er helt ude i hampen. Vi taler her om en rimelig ligegyldig narkosag og ikke optrevlingen af en kæmpe narkoring. Det er intet ved denne sag, der gør det tvingende nødvendigt, at den dømtes navn skal være i artiklen.

Medierne bliver nødt til at overveje konsekvenserne af deres produkter, og det kan med stor sikkerhed have voldsomme konsekvenser for den dømte, at hans navn dukker op i forbindelse med en narkosag, hvis man googler ham. Som arbejdsgiver ville jeg nok ikke tage ham til samtale, hvis jeg så artiklen, og det er måske netop også derfor, at han henvender sig nu. Sagen er fra 2007, så han er kommet videre men bliver forfulgt af artiklen på nettet.

Mediechefer (og journalister) skal lære at erkende fejl og sige undskyld i stedet for at påråbe sig alt muligt eller, som i dette tilfælde, få det til at lyde som om, at det er Britta Nielsen, der vil have sit navn fjernet fra spalterne.
Fremhævet af Journalisten
Michael Kjærgård
28.04.20 09:45
Tak til Journalisten for det meget præcise citat, som, hvis man søger på det, bringer alle de andre mediers gengivelse af samme Ritzauartikel op - uden at navnene på de to dømte er redigeret ud. Jeg håber det er bevidst fra redaktionens side.
Fremhævet af Journalisten
Niels Riis Ebbesen
28.04.20 11:49
I gamle dage da aviserne kun udkom på papir, der var det ikke muligt, at ændre eller fjerne navne i gamle avisartikler, men det var også uoverkommeligt, at ta’ på det Kgl. Bibliotek og gennemlæse millioner af gamle artikler, hvis man ville undersøge en bestemt persons fortid.


Men efter at aviserne er blevet digitale, så tager det kun nogle få øjeblikke, at undersøge om et bestemt navn optræder i de sidste 20 årgange af alle landets aviser, og det er helt klart et problem, for uanset hvad en given person har foretaget sig, så har det nøjagtig den samme effekt som en brændemærkning.

Og hvis en given person har et relativt sjældent efternavn, så vil det også kunne belaste hele hans familie, hvis navnet optræder i en række avisartikler, i forbindelse med omtale af f.eks. kriminelle aktiviteter.

En formildende omstændighed kan dog være, at det er blevet relativt nemt at foretage en navneændring, så kriminelle kan viske tavlen ren efter endt afsoning, og endda blive super anonyme ved at vælge et af de mest almindelige efternavne.
Fremhævet af Journalisten
Michael Aarup
29.04.20 07:16
Tror Pressenævnet mangler noget at lave. Nu har det i hvert fald lagt billet ind på overarbejde, hvis alle tidligere dømte skal have mulighed for at få navnet fjernet efter en konkret vurdering.
Fremhævet af Journalisten
Tom Hansen
29.04.20 08:26
Sagen kan ses fra 2 sider: for det første er det klart en glidebane at man kan (skal) ændre det som er udgivet og skrevet. Hvad bliver det næste, at f.eks. skandaløse byggematadorer vil fjerne alle negative artikler om svindel og momsfusk de lavede for 10 år siden ? Det kan meget hurtigt ende med at vi er tilbage til romanen "1984" hvor alt tidligere skrevet ændres løbende af "ministeriet for sandhed" (minisand), og historien så ændres.

På den anden side, så er pressenævnet åbenbart ret uvidende om at man (ofte) ikke KAN fjerne ting fra nettet. Der er søgemaskiner, arkiverede versioner af sider på archive.org, folk der har en kopi af teksten / et citat fra den liggende andre steder, etc etc. Så er det lidt formålsløst.
Fremhævet af Journalisten
Niels Riis Ebbesen
29.04.20 14:33
@ Tom Hansen Jeg synes at Danske Medier og Dansk Journalistforbund skal erkende, at digitaliseringen har medført, at der er opstået en helt ny virkelighed, som ikke eksisterede for 20 år siden. Dengang aviserne kun udkom på papir, der kunne en arbejdsgiver ikke lave et rutinemæssigt tjek af alle ansøgere til en stilling. Men nu om stunder, hvor selv mindre virksomheder har en HR-medarbejder, som skal gøre sig nyttig, der er det blevet standard, at der bliver googlet på næsten alle jobansøgere.

Det kan ikke være rigtigt, medierne og journalisterne skal bruge alle mulige syge og irrelevante undskyldninger for, at de aktivt bidrager til et system, hvor medierne gør det muligt, at snage i en persons fortid, blot ved at indtaste hans navn i Google's søgefelt.

Medierne er faktisk aktivt medvirkende til, at opbygge og bidrage til det “Big brother” overvågningsamfund, som de selv mener, at de skal beskytte os imod.

Og jeg plæderer ikke for, at der skal fjernes artikler eller slettes navne, mit forslag er ganske enkelt, at systemerne skal sættes op, så der ikke kan søges på navne, når artiklerne har nået en vis aldersgrænse, hvor de personer som er omtalt i artiklerne, har ret til at blive glemt.
Fremhævet af Journalisten
Bruno Andersen
30.04.20 16:08
Den afgørelse giver da slet ingen mening. Slet ikke i betragtning af, at det åbenbart kun er Jyllands-Posten, der skal slette navnet/navnene. En simpel søgning på Google kan på mindre end et minut afsløre navnene på de to dømte, blandt andet i en artikel på Fyens.dk.
Fremhævet af Journalisten
Per Brunsgaard Sørensen
03.05.20 19:07
Dem der sad i Presseloven søndag d. 3 maj 2020 og 'punkede' Jacob Nybroe fea Jyllandsposten ang. deres modvilje mod,at slette den tidligere dømtes navn, talte ALLE mod bedre vidende..

OM det navn slettes på Jyllandspostens hjemneside/artikel er fuldstændig irrelevant, da ALT DIGITAL DATA der NOGENSINDE har været på en almen tilgægelug hjemneside, vil for ALTID kunne findes på 'The Internet Archive' (www.archive.org)..

Så HVORFOR de gik efter ham mht. at slette eller ikke slette mandens navn er TOTALT LATTERLIGT OG VISER BLOT AT DE DER SAD I PRESSELOGEN IKKE VIDSTE HVAD DE TALTE OM OG HELLER IKJE HAVDE GJORT DERES HJEMMEARBEJDE, EN FLOK AMATØRER ER HVAD DE ER..
Fremhævet af Journalisten
Niels Riis Ebbesen
03.05.20 22:44
@Per Brunsgaard Sørensen, du vildleder når du oplyser, at navnet på den dømte narkosmugler kan søges på 'The Internet Archive' (www.archive.org).

For det første, så tager 'The Internet Archive' kun en kopi af et domæne nogle få gange i løbet af året, og den kopier kun forsiden og nogle få undersider, så det er langt fra sikkert, at der ligger en kopi af den pågældende artikel i arkivet.

Og for det andet, så indekserer Google ikke indholdet på 'The Internet Archive’.

Du kan selvfølgelig forsøge dig med, at bruge søgefunktionen på 'The Internet Archive’, men den er så elendig, at de fleste hurtigt opgiver det projekt.
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage
chevron_left
chevron_right