Freelanceformand til medierne: Løsttilknyttede skal med i undersøgelser af sexisme

Freelancegruppens formand har ”en stærk bekymring” for, at medierne ikke inkluderer freelancere og selvstændige i deres undersøgelser af sexisme

De løsttilknyttede er nogle af de mest udsatte, når det kommer til seksuelle krænkelser på arbejdspladsen. Det viser flere undersøgelser, og det er også det, forperson for Freelancegruppen i Dansk Journalistforbund Sus Falch understreger.

Derfor er det ifølge hende ekstra vigtigt, at netop de løsttilknyttede inkluderes, når mediehusene nu undersøger seksuel chikane og sexisme på deres arbejdspladser.

”Jeg vil gerne udtrykke en stærk bekymring for, at man måske ikke formår at inkludere freelancere og selvstændige i tilstrækkelig høj grad,” siger hun og tilføjer:

”Jeg opfordrer til, at man som arbejdsgiver kan bruge fagforeningerne til at nå ud til de løstansatte for at få dem inkluderet og få lagt snittet.”

Ikke godt nok

Opfordringen fra Sus Falch kommer nu, hvor mange medier er i gang med at undersøge sexisme på deres arbejdspladser.

I går beskrev Journalisten, at Berlingske Media laver en undersøgelse, der har til formål at afdække sexismekulturen på tværs af Berlingske Medias titler, som tæller blandt andet Berlingske, B.T. og Weekendavisen. Men det er kun de fastansatte og nogle freelancere, der får mulighed for at være med. Det betyder, at de løsttilknyttede, der eksempelvis betales med honorar, ikke inviteres til at fortælle om deres eventuelle oplevelser med sexisme i Berlingske Media.

Og det er ikke godt nok ifølge Sus Falch, selv om hun godt kan forstå, at det kan være en udfordring at finde en løsning på, hvem man inddrager.

”Jeg medgiver, at det kan være svært, men jeg opfordrer til, at man hjælpes ad med at få lagt snittet og får fundet så mange som muligt, der kan indgå. Der kan ligge tekniske udfordringer i det i forhold til, hvordan man er registeret i den givne virksomhed, man arbejder for, men jeg kommer med en kraftig opfordring til, at man inddrager repræsentanter som os i Freelancegruppens bestyrelse, der eventuelt kan hjælpe. Vi organiserer jo freelancenetværk i tilknytning til mange mediehuse på tværs af fagforeninger, så man kan få mange med.”

Hun mener, at det er tydeligt for enhver, at løsttilknyttede skal have støtte, fordi det er dem, der står uden sikkerhedsnet.

”Man skal kere sig om de svageste, og det er de løsttilknyttede. Det er super nemt at opsige samarbejdet med løsttilknyttede, hvis man synes, de gør sig besværlige, og det har vi jo oplevet i nogle af eksemplerne på seksuel krænkelse; at krænkeren mener, man gør (sig besværlig, red.), hvis man siger fra. Det betyder, de er mere udsatte, og derfor er det vigtigt at høre deres stemmer i det her.”

Eksterne firmaer skal på banen

Hun opfordrer de eksterne firmaer, der i nogle tilfælde er bestilt af medierne til at lave undersøgelserne, til at få freelancerne med.

”Dem, der laver undersøgelserne, skal være opmærksomme på at få dem med.”

Men hvordan kan man helt konkret gøre?

”Man kunne gøre det samme, som vi gør, når vi prøver at få overblik over, hvem der leverer hvor meget til et givent medie. Vi sætter os og læser bylines. På den måde kan man hurtigt se, hvor stor en produktion man har. Og det er faktisk ikke så tidskrævende.”

Men hvordan vælger man, hvornår en freelancer har produceret nok til at være med?

”Her må man bruge de eksperter, man har hyret, og deres viden på området. De har en viden om, hvor meget kontakt der typisk skal være, før man oplever seksuelle krænkelser. Man må kigge på levereringsomfang som udgangspunkt, jo hyppigere man er i dialog med nogen, jo mere relation er der også,” siger hun og tilføjer, at man skal huske på, at selv meget lidt kontakt kan afstedkomme seksuelle krænkelser på fx mms, sms osv.

Sus Falch fortæller, at Dansk Journalistforbund forbereder en større arbejdslivsundersøgelse blandt freelancere, selvstændige og løsttilknyttede, der vil være færdig i løbet af året.

”Her vil jeg sige, at vi skal få spørgsmål ind om seksuelle krænkelser, og så vil jeg bede DJ’s to politiske udvalg Freelance- og selvstændigeudvalget samt Overenskomst- og arbejdsmarkedsudvalget drøfte mulighederne for, hvad DJ kan gøre for at få så mange løsttilknyttede som muligt med i arbejdspladsernes undersøgelser.”

”Den her undersøgelse er bare et skridt”

Lise Glerup Pedersen, HR-direktør i Berlingske Media, fortæller til Journalisten, at alle fastansatte er med, uanset antal timer de arbejder.

”Praktikanter, studentermedhjælpere, tilkaldevikarer, vi inkluderer alle. Så er det rigtigt, at der er eksterne leverandører med mere eller mindre tilknytning, der ikke er med, men vi har altså også it-konsulenter, rengøringspersonale og andre store grupper af eksterne i vores hus, og de er heller ikke med,” siger hun.

”Jeg har lyst til at understrege, at vi tager alle henvendelser alvorligt, også fra freelancere. Den her undersøgelse er bare et skridt, hvor vi har lavet et koldt datagrundlag, der tager alle ansatte med. Hvis hypotesen er, at de sårbare ikke er med, holder det ikke. Og vi lukker heller ikke døren for freelancere. Vi vil altid tage deres oplevelser alvorligt, hvis de kommer med dem.”

”Det er ikke hensigten, at de ikke skal føle, at de ikke er lige meget værd,” siger hun.

0 Kommentarer

Læs også

TV 2 og Ekstra Bladet indgår forlig om forbudte klip 1

46 nuværende og tidligere EB-ansatte i brev til ledelsen: I har et problem med sexisme

21. SEPTEMBER 2020
KVINFO: Krænkede praktikanter går hverken til chef eller tillidsmand

KVINFO: Krænkede praktikanter går hverken til chef eller tillidsmand

14. OKTOBER 2020
data_usage
chevron_left
chevron_right