Lav løn og ingen pension: Norske freelancere er glade men usikre

De fleste tjener ikke særlig mange penge, de holder meget lidt ferie, og mange oplever, at arbejdet går ud over fritiden. Alligevel er de fleste norske freelancere glade, viser konklusionerne fra ny norsk freelancerapport. FreelanceGruppen i Danmark er på vej med sin egen undersøgelse

Halvdelen får næsten ikke holdt noget ferie og tjener under 250.000 norske kroner om året. Pension får de færreste sparet op til, mens endnu færre har en sygeforsikring. Alligevel er størstedelen glade i deres arbejdsliv. Det er nogle af konklusionerne af en ny norsk undersøgelse af freelancevilkår kaldet ”Høj Trivsel- usikre kår”.

Det er NJ Frilans, Pressefotografernes klubb og Norsk Kritikerlag, der sammen med organisationen Fritt Ord har taget initiativ til undersøgelsen, som Medieforskerne Birgit Røe Mathiesen fra Nord Universitet og Anders Gaver Knudsen fra Oslo Metropolitan University lavet. Undersøgelsen kortlægger de udfordringer, som freelancere i mediebranchen har.

Sådan gjorde de:

Undersøgelsen er lavet med en kvantitativ spørgeskema-undersøgelse. Spørgeskemaet havde 78 spørgsmål – der blev sendt ud til 1.147 respondenter, alle medlemmer i enten NJ Frilans, Pressefotografernes Klubb eller Norsk Kritikerlag.

Det totale antal respondenter var 483 personer, heraf blev 14 procent fjernet, hvis der blev svaret ja på det første spørgsmål, der handlede om, hvorvidt man var fastansat i en redaktionel stilling eller pensionist.

420 freelancere fuldførte undersøgelsen.

Undersøgelsen viser blandt andet, at halvdelen af de freelancere, der er med i undersøgelsen, næsten ikke tager ferie og får lav løn, men at 75 procent alligevel trives godt i freelancelivet.

Hovedparten af dem, der har deltaget i undersøgelsen, er 40 år og opefter (65 %).

Sus Falch, der er formand for FreelanceGrupppen i Dansk Journalistforbund, og som selv har været selvstændig journalist og kommunikatør siden 1996, fortæller, at hun ser flere sammenfald med danske freelancere.

”At man er så dedikeret til sit fag, at man er glad, selv om man tjener lidt, kan jeg genkende. Det giver en frihed at være freelancer, det er noget af det, der vejer op. Men jeg kender altså ingen danske freelancere, der som de norske er lykkelige for at tjene under 250.000 kroner for det samme arbejde, som fastansatte får over 600.000 kroner for,” siger hun.

Hun kan også sagtens nikke genkendende til, at der er freelancere, der ikke får holdt nok ferie, men fortæller, at det også kan være et aktivt valg.

”Jeg har som selvstændig ikke det samme behov for den lange ferie, for jeg har mulighed for at tage fridage, når jeg har brug for det,” siger hun.

”Men jeg ved også, at det kan være svært at tage sig tid til at holde ferie, fordi man ikke vil sige nej, når der kommer en opgave.”

At det kan være svært at sige nej, når der kommer en opgave, hænger ifølge Sus Falch sammen med, at det for nogle er svært at få en fair betaling for deres arbejde.

I FreelanceGruppen i Dansk Journalistforbund er man opmærksom på mange af de problemer, der kan være forbundet med at være freelancer.

”Vi kan mere eller mindre se, hvordan det går gennem lønstatistikker og forbundets medlemsundersøgelser. Men der er altid brug for mere viden, og derfor er FreelanceGruppen netop nu i gang med at iværksætte vores egen undersøgelse af vores medlemmers vilkår,” siger Sus Falch.

Undersøgelsen skal blandt andet undersøge arbejdsforhold, økonomi og fritid.

”Det er vigtigt med fokus på det, for hvis vi skal anskueliggøre en problemstilling, skal vi have fakta.”

Vi har samlet fire punkter fra den norske freelanceundersøgelse.

Ferie:

Undersøgelsen viser, at 34 procent af de freelancere, der deltog i undersøgelsen, tog to-tre ugers ferie, mens 20 procent kun tog én ferieuge eller slet ingen ferie. 17 procent tog mere end fem uger.

Fritid:

Undersøgelsen viser, at sammenlagt 58 procent af respondenterne er i en arbejdssituation, hvor arbejdet går ud over fritiden.

Kun ni procent oplever, at de kan lægge jobbet fra sig, når arbejdsdagen er forbi.

En tredjedel skelner meget lidt mellem arbejde og fritid, uden at det opleves negativt. I undersøgelsen beskrives det, at det er sådan, de ønsker, det skal være.

Næsten en tredjedel oplever, at arbejdet tager over i fritiden på en negativ måde.

Løn:

I undersøgelsen har respondenterne opgivet deres reelle løn, når udgifter er trukket fra – de har altså opgivet indtægt og ikke omsætning på freelancearbejde og ikke andet arbejde.

Undersøgelsen viser, at over halvdelen, 53 procent, af de freelancere, der har svaret på undersøgelsen, tjener 250.000 norske kroner eller mindre på freelancearbejde. Det svarer til lidt under 190.000 danske kroner.

35 procent af respondenterne opgiver, at de arbejder 100 procent som freelancere uden andre jobs eller indtægter.

Pension:

71 procent af deltagerne i undersøgelsen svarer, at de ikke har en sygeforsikring, mens 26 procent har. De sidste 3 procent ved det ikke.

Når det kommer til pension, opgiver 63 procent, at de ikke har en pensionsopsparing, mens 35 procent har, og 2 procent er i tvivl.

 

 

0 Kommentarer

Læs også

Freelancerne organiserer sig – nu har de 10 klubber

14. DECEMBER 2017

Freelance-journalist: ”Det er blevet købers marked”

02. JANUAR 2018

Weekendavisen lever af billige freelancere

16. MAJ 2012