Freelancer, ledig eller studerende? Sådan sikrer hjælpepakken dig

Hvad gør du for at få tabet i din freelancebiks kompenseret – og hvordan er du stillet, hvis du mister dit studiejob pga. corona? Få svar på det og meget andet i DJ’s gennemgang af Folketingets hjælpepakke

Torsdag blev et samlet folketing enig om en hjælpepakke for mange af de grupper, som er allermest udsat for konsekvenserne af coronakrisen.

”Overordnet er jeg rigtig glad på medlemmernes vegne,” sagde Dansk Journalistforbunds formand, Tine Johansen, torsdag om pakken, der blandt andet hjælper ledige, syge, selvstændige og freelancere.

Men hvad betyder tiltagene helt konkret for DJ’s forskellige medlemsgrupper? Det har forbundet forsøgt at svare på i en gennemgang af hjælpepakkens indhold.

Du kan læse hele gennemgangen her. Men kort beskrevet betyder aftalen blandt andet, at:

  • Selvstændige og virksomheder med maksimalt 10 fuldtidsansatte kan få en kompensation på 75 procent af et forventet omsætningstab i perioden. Det er dog et krav, at du har et forventet omsætningstab på minimum 30 procent i forhold til dit seneste regnskabsår. Kompensationen kan maksimalt udgøre 23.000 kr. pr. måned og kræver, at virksomheden i en forudgående periode i gennemsnit har haft en omsætning på mindst 15.000 kr. pr. måned.
  • Freelancere kan også få dækket 75 procent af det forventede B-indkomsttab, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned. Som freelancer skal man på tro og love anføre et forventet indkomsttab for perioden den 9. marts til den 9. juni på mindst 30 procent som konsekvens af coronakrisen. Ordningen dækker freelancere med en B-indkomst på minimum 180.000 kr. i 2019.
  • Ledige a-kasse-medlemmer får forlænget deres dagpengeret således, at perioden fra og med den 9. marts til og med den 9. juni ikke tæller med i den lediges dagpengeanciennitet. Har man opbrugt sin dagpengeret eller meldt sig ud af a-kassen, kan man genindmelde sig og opnå ret til dagpenge indtil 9. juni. Desuden er de almindelige regler om ansøgninger og jobsøgende aktiviteter ikke gældende i perioden.
  • Sygedagpengemodtagere, der i perioden fra og med den 9. marts til og med den 9. juni har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger i de ni forudgående kalendermåneder, vil få forlænget retten til sygedagpenge i tre måneder.
  • Studerende og elever får i marts og april ret til at optage ekstra SU-lån for op til 6.388 kr. pr. måned ud over de gældende muligheder for stipendie- og SU-lån. Det svarer til, at der kan optages to måneders ekstra SU-lån pr. måned. Tiltaget skyldes, at mange unge i øjeblikket mister deres studenterjob og dermed dele af deres indkomst.

Ifølge DJ er der også nogle punkter, hvor det er uklart, hvordan aftalen skal fortolkes og udmøntes i praksis. DJ arbejder fortsat på at påvirke indholdet af hjælpepakken på disse områder, skriver forbundet.

 

8 Kommentarer

Mikkel
4. APRIL 2020
Hvordan er man dækket såfremt at ens B indkomst (Kurser) under 180.000 er aflyst ? Disse er supplering af indkomst.
Martin
1. APRIL 2020
Hvad hvis man har deltidsjob på 22 timer og tjener resten ved vikarjob som chauffør, handicapmedhjælper etc.
Og derudover har b indkomst som musiker på ca 50000,- om året. Falder den gruppe udenfor?
jytte lykke
27. MARTS 2020
hvad med de studerende der mister deres faste studiejob? de har, som nævnt, mulighed for at optage ekstra studielån, men det er jo penge de skal tilbagebetale samtidig med at de så også skal være med til at 'betale' til den store samfunds-gæld der vil komme efterfølgende. De har jo også faste udgifter til bolig osv, så hvorfor får de ikke også en lønkompensation?
lysa
27. MARTS 2020
hvad med de studerende der mister deres faste studiejob? de har, som nævnt, mulighed for at optage ekstra studielån, men det er jo penge de skal tilbagebetale samtidig med at de så også skal være med til at 'betale' til den store samfunds-gæld der vil komme efterfølgende. De har jo også faste udgifter til bolig osv, så hvorfor får de ikke også en lønkompensation?
Karina Eris
26. MARTS 2020
Hvad hvis ens løsarbejder løn er opgivet som a-skat? FEKS hvis man er ansat på en såkaldt 0 timers kontrakt? Men har en årsløn på ca 300.000 i a-indkomst? Er man så berettiget?

Flere

Læs også

DJ-formand jubler over hjælpepakke: Smukt at se folkestyret arbejde hurtigt

19. MARTS 2020
Magtesløshed, tab og tom kalender: Mød fire corona-ramte freelancere

Magtesløshed, tab og tom kalender: Mød fire corona-ramte freelancere

19. MARTS 2020