Medierne har færre ansatte med anden etnisk herkomst end andre brancher

Bare 5,6 procent af de ansatte i danske medievirksomheder har anden etnisk herkomst end dansk, viser ny rapport fra Slots- og Kulturstyrelsen. Det er under halvt så mange som i andre brancher. Licensfinansierede medier scorer lavest

Den danske mediebranche har halvt så mange ansatte med anden etnisk herkomst som andre brancher.

I danske medievirksomheder har 5,6 procent af de ansatte en anden etnisk herkomst end dansk. I den samlede danske beskæftigelse er andelen 12,3 procent.

Tallene er fra første halvår i 2019 og bliver bragt i en ny rapport fra Slots- og Kulturstyrelsen om mediernes beskæftigelse, som udkom tirsdag.

Seniorforsker hos Reuters Institute Alexandra Borchardt har tidligere over for Journalisten slået fast, at den manglende repræsentation på danske medie-arbejdspladser koster både tillid og penge for danske medier.

”I alle brancher kan man se, at diversitet producerer bedre resultater, fordi man kommer tættere på kunderne. I dette tilfælde handler det om at komme tæt på sit publikum. Og de stoler mere på medierne, hvis de kan genkende sig selv,” sagde hun blandt andet.

Færrest hos public service-medierne

I den nye rapport kan man også læse, at den lille andel af medieansatte med anden etnisk baggrund er noget ujævnt fordelt på forskellige medietyper.

Flest ansatte med anden etnisk herkomst er der således på ’skrevne nyheds- og aktualitetsmedier’ og hos ’tv- og filmproducenter’, hvor 6,4 procent og 6,5 procent af de ansatte har anden etnisk herkomst end dansk. Omvendt er der færrest i ’tv og streaming’ og ’radio’, hvor andelen udgør henholdsvis 3,9 og 2,9 procent.

I langt de fleste medietyper er andelen af ansatte med anden etnisk herkomst faldet fra 2016-2019. De eneste undtagelser er ‘forlag’ og ‘skrevne nyheds- og aktualitetsmedier’. Udviklingen hos de skrevne medier er dog først og fremmest udtryk for, at der er blevet færre ansatte i mediebranchen fra 2016-2019. Selv om andelen af ansatte med anden etnisk baggrund er steget, er antallet således alligevel faldet.

Den ujævne fordeling af personer med anden etnisk baggrund skinner også igennem, når tallene opgøres ud fra mediernes ejerskab. I større private mediekoncerner er der således den største andel af medarbejdere med anden etnisk baggrund, nemlig 6,5 procent. Omvendt er der færrest i de licensfinansierede medier, nemlig 4,0 procent.

Slots- og Kulturstyrelsen har opgjort tallene på baggrund af data fra Danmarks Statistik.

Kommentarer
3
Inge Nielsen
01.07.20 19:55
Overskriften er vel kun relevant, hvis den var fulgt op af oplysning af, hvor mange af anden etnisk herkomst med medierelevant uddannelse (f.eks. journalister), der er ledige i forhold til etnisk danske - eller er i andet fagligt relevant job.
....og måske er der helt naturlige ANDRE årsager bag?
"Journalisten" VIL tydeligvis
se racisme alle vegne.
Fremhævet af Journalisten
Markus Lund
01.07.20 22:45
Og eks-redaktør Øjvind Hesselager påstår i ramme alvor, at der ikke findes racisme og bias/blinde vinkler i den danske presse til trods for den altoverskyggende hvidhed i branchen. God morgen (Danmark), fristes man til at sige.
Fremhævet af Journalisten
Henrik Løften
02.07.20 11:34
Jo
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage
chevron_left
chevron_right