Metroxpress-folk kan få bedre genetillæg og ringere barselsvilkår

Tillidsfolk på BT og Metroxpress forventer, at Berlingskes overenskomst vil gælde alle medarbejdere, når de to aviser flytter sammen. Det betyder, at medarbejderne på Metroxpress kan få højere genetillæg, men ringere barselsvilkår end i dag

Det er endnu ikke lagt fast, hvilken overenskomst der kommer til at gælde, når BT og Metroxpress fusionerer til BTMX.

Hidtil har ledelsen i det nye selskab ikke villet give nogen direkte garanti, men tillidsfolkene på både BT og Metroxpress forventer, at Berlingske-overenskomsten – som BT’s medarbejdere er omfattet af – kommer til at gælde for alle redaktionelle medarbejdere på BTMX, da det er Berlingske Media, som har købt Metroxpress, og ikke omvendt.

Det betyder, at medarbejderne på Metroxpress kan få højere genetillæg, men ringere barselsvilkår end i dag.  

”Der vil være fordele og ulemper. Berlingske har langt bedre genetillæg end os, mens vores barselsvilkår er bedre end deres. Men økonomisk set vil det for de fleste af mine kolleger være bedre at komme på Berlingske-overenskomsten, fordi de har så meget bedre genetillæg end os. Derimod vil det være individuelt, om man har fået børn eller ej i forhold til vilkårene for barsel,” siger Rasmus Skat Andersen, tillidsmand på Metroxpress.

Han understreger dog, at det på nuværende tidspunkt er svært at sammenligne, da Berlingske-overenskomsten snart udløber, og der i øjeblikket er forhandlinger i gang om en fornyelse af overenskomsten, hvor der eventuelt kan komme ændringer.

Du kan sammenligne de to avisers nuværende overenskomster på Dansk Journalistforbunds hjemmeside. Her kan du se overenskomsten for Metroxpress og Berlingske-overenskomsten.

Bedre genetillæg hos BT

De to aviser flytter sammen i en fælles redaktion i BT’s lokaler, hvorfra de sammen skal levere stof til de to aviser og deres hjemmesider.

Medarbejdere på BT får i dag gennem Berlingske-overenskomsten 551,25 kroner i genetillæg per dag, hvis de skal arbejde weekender eller helligdage. På Metroxpress får man i gennemsnit væsentligt mindre. 

Her giver overenskomsten 600 kroner i genetillæg, hvis man har 1-3 vagter i weekender eller helligdage i løbet af en måned. Har man henholdsvis to eller tre vagter, er det altså kun 200 kr. eller 300 kr. per vagt i modsætning til de 551,25 kr. på BT. Desuden er genetillæggene for vagter på skæve tidspunkter højere i Berlingske-overenskomsten end hos Metroxpress.

Ringere barselsvilkår i vente

Til gengæld kan medarbejderne på Metroxpress se frem til forringede barselsvilkår. På Metroxpress har kvindelige medarbejdere ret til fuld løn under barsel i sammenlagt 30 uger efter fødsel mod kun 26 uger med fuld løn efter fødsel på BT.

For mænd har Metroxpress også fire ugers længere barselsorlov med fuld løn, nemlig to ugers fædreorlov plus 16 ugers forældreorlov mod kun to ugers fædreorlov plus 12 ugers forældreorlov med fuld løn på BT.

Dertil kommer, at man på Metroxpress optjener fuld pension og feriepenge under den del af barselsorloven, som afholdes kun på barselsdagpenge. Dette gode findes ikke i Berlingske-overenskomsten.

Desuden har medarbejdere på Metroxpress krav på at få nedsat arbejdstid efter endt barsel i en periode på op til tre måneder, hvis man ønsker det. Man skal minimum arbejde 20 timer om ugen, og lønnen nedsættes, så den svarer til timetallet.

Samme mulighed for nedsat arbejdstid gælder på Metroxpress, hvis man er fyldt 60 år. I Berlingske-overenskomsten er det derimod ikke nogen rettighed at få nedsat arbejdstid, men man kan ytre ønske om det.

BT-tillidsmand: Krigserklæring hvis Berlingske-overenskomsten fraviges

Selv om Metroxpress-overenskomsten på visse punkter er bedre end Berlingske-overenskomsten, så er det et klart krav fra BT’s tillidsmand, at alle medarbejdere på den fælles redaktion på BTMX kommer på Berlingske-overenskomsten, der som tidligere nævnt giver bedre genetillæg.

”Jeg kan ikke forestille mig andet, end at alle medarbejderne på BTMX kommer på Berlingske-overenskomsten. Det er mit udgangspunkt og mine kollegers udgangspunkt. Med al den vrede, der er lige nu blandt medarbejderne, så vil jeg betragte alt andet som en krigserklæring,” siger BT’s tillidsmand Jesper Vestergaard Larsen.

”Jeg betragter det som udelukket, at der kan være to forskellige DJ-overenskomster i BTMX. Det er også det signal, jeg umiddelbart har fået fra ledelsen, om end signalerne har været blandede,” siger Jesper Vestergaard Larsen. 

Når det gælder pension, er der både hos BT og Metroxpress en arbejdsgiverbetalt pension på 8,6 procent.

Både længere og kortere ferie på Metroxpress

Når det gælder ferie, er billedet mere mudret. Hos BT er der syv ugers ferie. Hos Metroxpress kan der både være mere eller mindre end syv ugers ferie.

Det skyldes, at medarbejderne på Metroxpress både har en fritvalgsordning på to procent af lønnen, og desuden har ferie med fuld løn mellem jul og nytår. Derfor afhænger den samlede ferie på Metroxpress af, hvor mange arbejdsdage der er det enkelte år mellem jul og nytår, og hvordan den enkelte medarbejder bruger fritvalgsordningen.

Den ordning udgør et tillæg på to procent af lønnen, som medarbejderne selv kan bestemme, om de vil have udbetalt som ferietillæg, pension eller fire feriefridage.

På Metroxpress har man som minimum seks ugers ferie. Dertil kommer fri med løn mellem jul og nytår. I 2016 var der fire arbejdsdage mellem jul og nytår, hvilket betød, at medarbejderne på Metroxpress samlet set havde næsten syv ugers ferie – som på BT – bortset fra en feriedag. I andre år kan det dog være mindre.

Men hvis en medarbejder på Metroxpress vælger at bruge hele sin fritvalgsordning på at få fire ekstra feriedage, så kan en medarbejder på Metroxpress næsten nå op på otte ugers ferie i visse år.

0 Kommentarer

data_usage
chevron_left
chevron_right