Omfanget af løstansatte på B.T.’s lokalmedier udløser faglig strid

Halvdelen af personalet på B.T.’s nye lokalredaktioner er ansat i vikariater eller som tilkaldevikarer. Nu har tillidsfolkene på B.T. varslet en faglig voldgift

Det har fået tillidsfolkene på B.T. op af stolen, at B.T. i hemmelighed har ansat 32 nye journalister til at dække landets fire største byer.

For kun halvdelen af de nyansatte journalister er fuldtidsansatte, mens resten er hyret ind på vikariater eller som tilkaldevikarer.

B.T.-tillidsmand Rasmus Skat Andersen vurderer, at det drejer sig om 15-16 tilkaldevikarer, som er blevet lovet et minimumsantal af vagter på lokalredaktionerne. Og derfor burde de været blevet ansat på andre vilkår:

”Vi mener, at tilkaldevikarerne burde eksistere for at lukke huller i en vagtplan, som eksempelvis kan opstå i tilfælde af sygdom. Ikke til ansættelser, hvor de bliver til en etableret del af vagtplanen,” siger Rasmus Skat Andersen.

Tillidsmanden oplyser, at der er afholdt orienteringsmøder med tilkaldevikarerne på lokalafdelingerne, som internt i B.T. kaldes ’Cityredaktionerne’.

Ikke en langsigtet løsning

B.T. lancerede de fire nye lokalmedier 1. september, og redaktionerne i henholdsvis Aarhus, Odense, Aalborg og København har med chefredaktør Michael Dyrbys egne ord til formål at skrive kritisk og kærligt om deres by.

Michael Dyrby vil dog ikke kommentere sagen, før der har været en faglig voldgift, der skal afgøre, om ansættelsesforholdene på lokalafdelingerne er i uoverensstemmelse med avisens overenskomst.

Overenskomsten for de ansatte på B.T. er indgået mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA) og Dansk Journalistforbund. Ifølge Rasmus Skat Andersen har ledelsen på B.T. ansat tilkaldevikarer på en del af overenskomsten, der giver avisen mulighed for at hyre dem ind mindst en dag, men under en måneds varighed.

”Der er tale om ansættelser, hvor der er blevet lovet et fast timetal. Så kunne man lige så godt lave en ansættelse på deltid – fastansættelse eller tidsbegrænset,” siger han og uddyber:

”Når man fast hyrer dem til et garanteret antal vagter hver måned, så er aftalen af mere end en måneds varighed, og dermed falder de ikke ind under den paragraf.”

Før sagen ender i en decideret voldgiftssag, er der indkaldt til lokalmøde mellem Dansk Journalistforbund, Danske Mediers Arbejdsgiverforening og de lokale parter på B.T.

Hvis det ender ud i en faglig voldgift, kræver det som regel, at parterne bliver enige om en såkaldt opmand, som er dommer. Dernæst skal parterne udpege to voldgiftsmænd fra hver side, som skal være med til at afgøre sagen.

0 Kommentarer