Hvornår er man for meget chef til at være medlem af DJ?

Officielt går grænsen, hvis du kan hyre og fyre. Men nu skal chefer og selvstændige have lov at blive i DJ, selvom de kan hyre og også nogle gange fyre, lyder nyt forslag. Det vækker stærke følelser. Men i praksis findes der i dag DJ-medlemmer som Ulla og Lars, der i årevis har haft ret til at fyre

Ulla Baden har i sine 12 år som kommunikationschef i Gladsaxe Kommune fyret tre medarbejdere i sin afdeling.

Alligevel har hun fået lov til fortsat at være medlem af Dansk Journalistforbund (DJ). Også selvom forbundets love ellers siger, at man populært sagt ikke kan være medlem, hvis man har ret til at hyre og fyre.

Ulla Baden har tidligere kaldt diskussionen om ret til at hyre- og fyre for en pseudo-debat. Og det mener hun fortsat.

”Jeg vil altid hårdnakket kunne påstå, at det formelt set ikke mig, der kan fyre, selvom det reelt er det. Det er mig, der tager initiativ til at fyre en medarbejder, hvis vedkommende performer for dårligt eller har for højt sygefravær, og det er usandsynligt, at min chef vil sige nej til det, selvom jeg aldrig ville gøre det uden at spørge hende,” siger Ulla Baden.

Heidi blev smidt ud, Morten fik lov at blive

I dag kan reglerne være svære at forstå. Officielt går grænsen, hvis du kan hyre og fyre andre DJ-medlemmer, så er du for meget chef og skal ud. Men i praksis står lederne og mellemlederne i en gråzone. Og ofte har forbundet set gennem fingre med folk, der overtræder reglerne. [quote:0]

Journalisten fortalte i 2013 historien om Heidi Robdrup, der blev smidt ud af DJ, fordi hun blev souschef på DR Nyheders udlandsredaktion, mens Morten Jest godt kunne fortsætte som medlem af DJ, selvom han som chefredaktør på fagbladet Gymnasieskolen havde ret til både at hyre og fyre.

Men nu kommer et flertal af politikerne i DJ’s hovedbestyrelse med et nyt forslag til en ændring af reglerne, der udvider antallet af ledere og chefer, som kan være medlem af DJ. Forslagets skæbne skal afgøres af de over 300 tillidsvalgte på DJ’s Delegeretmøde den 23.-24. april. [factbox:0]

K-chefer skal have lettere ved at blive i DJ

Forslaget går ud på at fjerne det med at hyre, så det kun er folk med ”formelle beføjelser” til at fyre, der ifølge reglerne ikke kan være medlemmer af DJ. Det sker blandt andet med en henvisning til, at DJ i dag må afvise en del ledere fra mindre kommunikationsafdelinger. 

”Der er væsentlig forskel på, om man kan hyre eller fyre. Inden for kommunikationsområdet kan man godt have en cheftitel, men hvor man reelt ikke har ret til fyre og stadig er et lille hjul i et meget stort maskineri. Det her er et forsøg på at gøre op med, at det skal være så sort hvidt. Men helt enkelt er det ikke,” siger DJ-formand Lars Werge, der er afsender af forslaget.[factbox:1]

Han afviser at udtale sig om det konkrete eksempel med Ulla Baden, fordi det er en personsag. Hun ser selv forslaget som et lille skridt i den rigtige retning for hende. 

”Selvom det her her forslag ikke gør den store forskel for mig, så vil jeg nok få lettere end tidligere ved at argumentere for, hvorfor jeg stadig kan være medlem af DJ,” siger Ulla Baden.

De tre medarbejdere i Gladsaxe Kommunes kommunikationsafdeling, som hun har været med til at fyre, var ikke DJ-medlemmer, men det kunne de i teorien have været, understreger hun. I dag har afdelingen ti ansatte heraf to DJ-medlemmer plus Ulla Baden. Og hun ville være ked af at blive smidt ud af DJ.

”Jeg er uddannet journalist og bruger min kommunikationsfaglige baggrund hver eneste dag. DJ er det naturlige sted for mig at være medlem, og det giver stor værdi for mig at være en del af et fagligt fællesskab, hvor man kan få inspiration,” siger Ulla Baden og tilføjer:   

”I Djøf og Ida (Ingeniørforeningen. Red.) har man både lønmodtagere og ledere som medlemmer. Fordelen er, at man som organisation kan øve indflydelse på hele branchen, hvis man kan rumme dem på begge sider af bordet. Jeg kan ikke se, hvad en faglig organisation får ud af at smide den ene part ud.”

Abelone var bange for at ryge ud, nu jubler hun

Flertallet i DJ’s hovedbestyrelse foreslår samtidig endnu en ændring, som betyder, at selvstændige og freelancere engang i mellem godt må være i en position, hvor de kan fyre andre DJ-medlemmer. De skal ifølge forslaget have lov til at beholde deres medlemskab af DJ, selvom de ”i kortere tids- eller opgavebestemte perioder har op til svarende til 2 fuldtidsansatte medarbejdere inden for DJ’s organisationsområde.” [quote:1]

Et forslag, der vækker stærke følelser både for og imod. Den debat blev oprindelig rejst af selvstændig kommunikationsrådgiver Abelone Glahn på DJ’s delegeretmøde i 2011. Dengang fortalte hun om, at hun risikerede at blive smidt ud af DJ, fordi hun i perioder hyrede andre freelancere ind, hvis hun havde behov for hjælp til større projekter.

Det har hun ikke gjort de seneste år, men hun er alligevel enormt begejstret for, at der nu bliver fulgt op på den debat, hun i sin tid rejste.

”Jeg kunne hvert øjeblik komme i den situation igen, at jeg får en større opgave, hvor jeg skulle hyre DJ-kolleger ind for at kunne udføre opgaven. Det er glimrende, hvis vi får mulighed for det uden at risikere at blive smidt ud af DJ. Det forslag er den bedste besked, jeg længe har fået fra forbundet,” siger Abelone Glahn.

Hun mener, at det er vigtigt, at DJ tænker i, hvordan de kan fastholde alle freelancere og selvstændige som medlemmer, for der bliver hele tiden flere og flere af dem.

”Vi arbejder i stigende grad i netværk med brug af midlertidige ansættelser, så den enkelte selvstændige kan skrue op og ned for staben alt efter mængden af opgaver. Derfor tror jeg også, at vi om nogle år kommer til at bløde yderligere op på reglerne, så man kan have mere end to ansatte og fortsat være medlem af DJ,” siger Abelone Glahn.  

DJ-formand har ændret holdning

Da hun rejste problemstillingen i 2011 blev hun mødt af en kold skulder af den nuværende DJ-formand Lars Werge, der dengang var nyvalgt næstformand.

”Jeg har ikke noget imod Abelone, men jeg mener helt grundlæggende, at DJ er en lønmodtagerorganisation, hvor der ikke er plads til arbejdsgiverne,” sagde Lars Werge dengang fra talerstolen på delegeretmøde.

Hvad har ændret sig for dig siden 2011?

”Dengang kom jeg fra en organisation på Ekstra Bladet med et meget tydeligt hierarki, som der også er på andre klassiske mediearbejdspladser. Men jeg har fået øjnene op for, at det slet ikke er de samme rammer, som mange af vores andre medlemmer arbejder i,” siger Lars Werge.

Derfor ser han gerne sit nye forslag vedtaget, selvom det kan blive svært, da en vedtægtsændring af DJ’s love kræver et flertal på to tredjedele af de tillidsvalgte på delegeretmødet. [quote:2]

”Det er en vurdering af, at hvis man i en periode har nogle få folk ansat midlertidigt til at løse nogle opgaver, så skal der være plads til det. Men hvis man på permanent basis har fem ansatte, så er man blevet en rigtig arbejdsgiver,” siger Lars Werge.

Fagforening eller brancheforening?

Men der er betydelig modstand mod forslaget også i forbundets egen hovedbestyrelse.

”Det ophæver skellet mellem at være en fagforening og en brancheforening. Jeg tror ikke, at vi taler om ret mange medlemmer, men det er jeg villig til at ofre, hvis det skal være, for jeg synes, at vi skal blive ved med at være en fagforening,” siger Villy Dall, der er medlem af hovedbestyrelsen og tidligere formand for den nordjyske Kreds 6.

”Man bør først og fremmest begynde at håndhæve forbundets love, som de er. Jeg synes det er en fejl, at det ikke er sket, så der i dag er medlemmer af DJ, som kan hyre og fyre. Men min holdning er, at de skal ud af forbundet. Vi skal ikke have arbejdsgivere som medlemmer af forbundet,” siger Villy Dall.

Men blandt de selvstændige DJ-medlemmer er der altså folk, der som Abelone Glahn mener, at forslaget ikke er vidtgående nok, og at reglerne burde lempes endnu mere. [quote:3]

Lars Bech står til udsmidning: DJ har lukket øjnene 

Det gælder eksempelvis selvstændig fotograf Lars Bech. Han har ansat en billedbehandler til at fotoshoppe sine billeder. Det har han haft det meste af tiden de seneste 10-12 år. Dermed kan han fyre og hyre, men han har alligevel fået lov at bevare sit medlemskab af DJ.  

”Jeg står egentlig til at blive smidt ud af DJ, hvis man skal følge reglerne helt firkantet. Jeg tror sådan set bare, at forbundet har lukket øjnene. Det vil jo være dumt at smide alle de innovative fotografer ud af DJ, bare fordi de også skaber arbejdspladser for andre,” siger Lars Bech.

Han ville være enormt ked af at blive smidt ud af DJ.

”Jeg er DJ’er helt ind i hjertet. Det handler om følelser og identitet for mig,” siger Lars Bech. 

Hans nuværende billedbehandler er ansat gennem en ordning med løntilskud, men Lars Bech vil gerne fastansætte ham, når han er færdig. Men det er ikke lovligt, hverken ifølge DJ’s nuværende love eller det nye forslag, som kun godkender midlertidige ansættelser, hvis man fortsat skal have lov at være DJ-medlem.

Advarer om ”røvballekontrakter”

Lars Bech opfordrer til, at forbundet dropper forslaget om midlertidige ansættelser. I stedet bør man ifølge ham sætte grænsen for, hvor meget chef man må være i DJ, alene ved antallet af ansatte frem for at se på, om de er tidsbegrænset ansatte eller ej.

”Hvis jeg risikerer at blive smidt ud af DJ, så vil jeg til enhver tid vælge at beholde mit medlemskab og afvise at fastansætte min billedbehandler og i stedet give ham en røvballekontrakt som ude på DR, hvor folk cykler rundt i vikariater i årevis. Det er jo et helt forkert signal at sende for DJ i forhold til at sikre ordentlige løn- og ansættelsesforhold,” siger Lars Bech.

Han kender en lille håndfuld andre fotografer, som også har folk ansat på fast basis. Selv har han ud over en billedbehandler også tidligere haft både fotoelever og en bogholder ansat. Men de er ikke et problem i forhold til DJ’s regler. En bogholder arbejder ikke inden for DJ’s organisationsområde, og elever og praktikanter blev for nogle år siden undtaget fra princippet om, at man ikke må kunne hyre og fyre.

Freelancere må godt sende fakturaer til hinanden

Hvis Lars Bech har for travlt, hyrer han også andre fotografer ind fra sit netværk til at løse nogle specifikke opgaver. Men her er der ikke tale om egentlige ansættelser, men honorarer for enkeltopgaver. Derfor er det ikke i konflikt med DJ’s regler. 

”Hvis lokummet brænder, så har jeg nogle i netværket, jeg kan ringe til. Så aftaler vi en pris, og de sender en regning med moms og det hele,” siger Lars Bech.

Villy Dall fra hovedbestyrelsen mener, at man må stå fast på princippet om, at der ikke kan være folk i DJ, som reelt kan hyre og fyre andre DJ-medlemmer som lønmodtagere.

”Hvis to freelancere sender fakturaer til hinanden i et ligeværdigt samarbejde, så er det intet problem. Men hvis en freelancer ansætter andre freelancere som egentlige lønmodtagere, også selvom det er for en midlertidig periode, så skal de ikke kunne være medlemmer af forbundet efter min mening, for så er der tale om et asymmetrisk forhold, og det kan vi ikke have mellem kolleger. Og ofte er det jo den første ansættelse, der giver mest besvær i en lille virksomhed,” siger Villy Dall.

DJ-Formand: Vi bliver ikke mindre fagforening

DJ-formand Lars Werge afviser, at DJ med forslaget går i retning af at være mere brancheforening og mindre fagforening. [quote:4]

”Vi går i retning af at blive mere brancheforening, men uden at blive mindre fagforening. Vi bliver ikke mindre klassisk fagforening for dem, der arbejder på en af vores overenskomster. Men andre medlemmer har måske mere behov for et fagligt fællesskab i det man kunne kalde en brancheforeningskultur. Men for dem er vi også en fagforening, det handler bare mere om individuel rådgivning i en håndholdt tilgang, fordi de kommer til DJ som individualister,” siger Lars Werge. 

Hvilken part skal DJ støtte med rådgivning og juridisk bistand, hvis der opstår en tvist mellem to medlemmer, hvor den ene er ansat af den anden?

”Det vil ikke være anderledes end i dag. Vi kommer ikke til at rådgive vores medlemmer om at være chefer i forhold til deres HR-opgaver. Men vi kan godt rådgive chefer og selvstændige om deres egen kontrakt, indholdet i deres arbejde og udviklingen af deres forretning,” siger Lars Werge.  

Han peger på, at DJ i dag godt kan have sager, hvor man rådgiver to medlemmer, der er ansat i hver sin organisation og har en tvist. Der har DJ nogle retningslinjer for sagsbehandlingen, så man eksempelvis ikke har den samme rådgiver.

Hvor længe må freelancere og selvstændige have folk midlertidigt ansat og fortsat være medlemmer af DJ? 

”Det er noget af det, vi skal have diskuteret. Jeg kan høre, at den del med selvstændige og freelancere er noget af det, der skaber mest modvilje mod forslaget. Men nogle gange kan det være nødvendigt for små selvstændige at hyre en ekstra medhjælper ind for at få løst en opgave, og det bør efter min mening ikke diskvalificere et medlemskab af DJ,” siger Lars Werge.

Hvad siger du til opfordringen fra Lars Bech om at droppe kravet om tidsbegrænsede ansættelser og alene se på antallet af ansatte?

”Nu prøver vi at gå denne vej først, og så må vi se på, om vi senere kan efterkomme Lars Bechs ønske. Jeg vil gerne gå i den retning, fordi Lars Bech er et glimrende eksempel på en, der meget heller vil være i DJ end at stå uden for. Men det er helt klart et dilemma, at han har en billedbehandler ansat. Sådan er det hver gang, der kommer konkrete eksempler,” siger Lars Werge.

Werge: DJ skal ikke smide medlemmer ud af egen drift

I dag er der medlemmer af DJ, som i årevis har kunnet fyre. Skal I til at håndhæve forbundets love mere effektivt og smide dem ud?

”Nej, det vil være en helt skæv vej at gå, hvis vi skulle begynde at smide medlemmer ud af egen drift. Det er svært for os at afgøre, om en redaktionschef ligger højt eller lavt i hierarkiet på den enkelte arbejdsplads. Det samme med en kommunikationschef. Det vil ikke være den rigtige måde at bruge vores ressourcer på,” siger Lars Werge.

”Vi lægger meget op til, at folk selv må tage stilling til det. Og ellers kan de ansatte altid indstille til hovedbestyrelsen, at deres chef skal smides ud af forbundet. Men det sker næsten aldrig. Det er i stedet ofte en tillidsmand, der gør en ny chef opmærksom på, at nu er du vist blevet for meget chef til, at du kan være medlem af DJ, og så melder de sig selv ud,” siger Lars Werge.

Handler det her forslag dybest set om, at I er bange for at miste kontingentkroner, hvis man strengt fastholder reglen om, at man ikke må kunne hyre og fyre?

”Nej, overhovedet ikke. Vi mister jo ikke kontingentkroner, for vi har mange år i træk haft medlemsfremgang. Det handler om, at vi gerne vil sikre, at de her mennesker fortsat kan være en del af et fagligt netværk hos os, fordi de har været medlemmer af DJ i mange år. Det har ikke noget med kontingentkroner at gøre,” siger Lars Werge. 

0 Kommentarer

data_usage
chevron_left
chevron_right