DJ mister chef-medlemmer – uden grund

Da David Arnholm skiftede fra områderedaktør ved Sjællandske Medier til nyhedschef ved Lolland Falsters Folketidende, meldte han sig ud af DJ skriftligt. Det behøvede han ikke – men ingen tjekker udmeldingerne. »Det synes jeg da er trist,« siger DJ-direktør Linda Garlov

I 2014 meldte 45 medlemmer sig ud af DJ, fordi de var blevet chefer. Men det tal kunne formentlig være meget lavere. Opgørelser over udmeldinger fra forbundet viser flere udmeldinger fra chefer, der fejlagtigt tror, at de er tvunget ud af DJ.

”Det føles virkelig mærkeligt at skulle melde sig ud af DJ,” skriver en, og en anden: ”Jeg har fået en ledelseskontrakt, og skal meldes ud af forbundet, desværre.”

DJ drøfter på delegeretmødet i april en vedtægtsændring, der skal gøre det klart, at chefer, der ikke kan fyre og hyre, godt kan være medlem. Men ændringen ændrer ikke ved, at folk, der kommer på ledelseskontrakt, kan tro, at de skal melde sig ud.

Steen Rønnegart, leder af DJ’s medlemsafdeling, bekræfter, at flere på udmeldingslisten sandsynligvis kunne være fortsat som medlemmer, selv om de har fået titler som eksempelvis kommunikationschef, politisk redaktør og redaktionschef.

»Ja, ofte har folk i de stillinger ikke selv kompetencen til at hyre og fyre. Beslutningen skal tit tages af en direktør eller en chefredaktør,« siger han.

Han giver som eksempel Journalistforbundets sekretariat, hvor det i realiteten kun er direktøren, der ansætter medarbejdere på indstilling fra mellemledere.

DJ's ledernetværk

Og at DJ har chefer blandt medlemmerne, er sågar helt officielt, selv om det ikke er noget, der skiltes med. I 2011 blev faglig konsulent Mads Løkke Rasmussen bedt om at etablere netværk som en service for medlemmer, der er ledere. En søgning i databasen dengang viste, at der var et potentiale af 1.000 medlemmer, der havde ledelse som en del af deres job. Beslutningen blev at danne to netværk – et for mellemledere og et for rigtige chefer.

»Det viste sig at være vanvittigt svært og en dårlig måde at definere det på. De, som var det ene, kunne lige så godt puttes i det andet netværk,« fortæller Mads Løkke Rasmussen.

I dag lever de to netværk et stille, men aktivt liv blandt DJ’s aktiviteter. De to lukkede netværk har 10-15 medlemmer, og blandt dem – bekræfter Mads Løkke Rasmussen – sidder også folk, der kan hyre og fyre.

På ”den rigtige side” af grænsen

Et af medlemmerne er Tine Stampe, der er uddannet cand.comm. i 1990 og altid har arbejdet som kommunikatør. I dag er hun chef for kommunikationsafdelingen i Dansk Ornitologisk Forening. I afdelingen er der også to ansatte, der er medlemmer af DJ. Hun overholder formelt DJ’s regler for, hvad chefer må.

»Jeg skriver ikke under på jobkontrakter, men jeg indstiller til hyring og fyring samt lønforhøjelser til den øverste ledelse.«

Men selv om Tine Stampe dermed er på ”den rigtige side” af grænsen, har hun en gang været med til fyring af et andet DJ-medlem.

»Jeg indstillede en journalist til fyring, og derefter tog direktøren snakken med DJ.«

Hvad ville det betyde for dig, hvis du ikke længere kunne være medlem af DJ?

»Det ville primært betyde, at jeg skulle finde mit kommunikationsfaglige fællesskab uden for min fagforening. Til gengæld ville jeg kunne få mere opbakning til den faglighed, der ligger i at være leder,« siger Tine Stampe.

»Jeg er ikke gået i faget for at blive leder, men journalist«

I DJ’s medlemsafdeling er praksis, at man forhører sig om hyre- og fyre-kompetencen, hvis medlemmerne selv ringer ind og spørger, om de skal melde sig ud. Ved skriftlige udmeldinger undersøges sagen ikke nærmere.

Blandt de ledere, Journalisten har talt med, er en nyudnævnt digital redaktør på et dagblad.

Vedkommende var kommet på lederkontrakt og tog det for givet, at det var ensbetydende med en udmelding. Først efter udmeldingen gjorde en bekendt opmærksom på, at det måske ikke havde været nødvendigt.

»Jeg ringede ind til forbundet og blev spurgt, om jeg havde ansvar for at hyre og fyre folk. Jeg fortalte, at jeg jo vil have indflydelse på, hvem der bliver ansat, men at det formelt er chefredaktøren, der tager beslutningen. Og det afgjorde sagen,« fortæller redaktøren, der nu har meldt sig ind i forbundet igen, men foretrækker at være anonym.

»Jeg føler mig stadig som journalist. Jeg er ikke gået i faget for at blive leder, men journalist, jeg vil ikke være medlem af Lederne. Og det med at skulle sende pressekortet tilbage … øv altså. Men jeg har været meget forvirret, og jeg ved heller ikke, hvad jeg har af rettigheder nu.«

En anden leder, der også tog det for givet, at en udmelding var nødvendig, er David Arnholm, der for et par år siden skiftede en stilling som områderedaktør ved Sjællandske Medier ud med stillingen som nyhedschef ved Lolland Falsters Folketidende.

Her står han for redaktionel ledelse, men det er ikke ham, der sætter underskriften, når der skal hyres og fyres.

»Ikke direkte. Jeg er med i processen, men jeg har ikke det sidste ord at skulle have sagt,« fortæller han.

»Det er jo lidt en gråzone, ikke?«

Arnholm tog det for givet, at han som del af avisens ledelse måtte melde sig ud.

»Jeg har været enormt glad for at være medlem af DJ og være fagligt aktiv, både som TR og medlem af bestyrelsen i Kreds 2. Nu har jeg meldt mig ind i Lederne, som jo ikke er et forbund, jeg har noget forhold til.«

Har du været klar over, at du godt kunne have fortsat som medlem?

»Tja … Jeg har ikke været inde og nærstudere reglerne, men jeg er ikke helt vildt overrasket, når du siger, at jeg måske kunne. Jeg havde hørt om det. Det er jo lidt en gråzone, ikke?« siger David Arnholm.

Forvirringen omkring chefer i DJ kom til åbent skue ved Kreds 2’s generalforsamling, hvor forbundsformand Mogens Blicher Bjerregård slog fast, at redaktionschefer på Sjællandske Medier bør være DJ-medlemmer, da de ikke har hyre- og fyre-ret. Forinden havde kredsformand Jesper Danscher med udtalt skepsis peget på, at det med den praksis i Sjællandske Medier kun vil være administrerende direktør Torben Dalby, der ikke kan være DJ-medlem.

Selv erfarne tillidsfolk og fagligt aktive har svært ved at fortolke reglerne for, hvornår en chef kan være medlem eller ikke.

»Jeg har siddet på Sjællandske Medier i mange år og sidder i Kreds 2’s bestyrelse, og jeg er også i tvivl. Vi har et helt mellemlag af ledere, jeg er usikker på,« fortæller journalist Cecilie Hänsch.

Hun går ind for den åbne linje og kan pege på flere af cheferne på hendes arbejdsplads, hun gerne så som medlemmer.

»Som kolleger går man jo og passer lidt på hinanden. Men jeg synes, det ville være fint, at man også som leder kan få hjælp fra forbund og tillidsrepræsentanten.«

Direktør: »Vi går jo ikke ud og laver dyneløfteri«

Selv om reglerne omkring chefmedlemskab er til næsten konstant diskussion, er det i realiteten ikke noget, DJ’s sekretariat bruger meget krudt på at forfægte. Direktør Linda Garlov kan kun huske to tilfælde i nyere tid, hvor DJ aktivt er gået ind og har bedt medlemmer om at melde sig ud, fordi de er blevet chefer.

»Vi går jo ikke ud og laver dyneløfteri. Vi stoler som udgangspunkt på, hvad medlemmerne siger, og det er sådan, vi håndterer det. Medmindre der er andre medlemmer, der problematiserer det,« siger Garlov.

Så reglerne omkring chefmedlemskab er ikke vanskelige at administrere?

»Nej. Det er ikke noget, der volder problemer i dagligdagen. Medlemmerne er meget gode til selv at vurdere, om de oplever, at de er så meget chefer, at de bør melde sig ud.«

Hvad siger du til, at DJ mister medlemmer, der melder sig ud i den forkerte tro, at de ikke kan fortsætte som chefer?

»Det synes jeg da er trist, vi har jo kun interesse i at holde på de medlemmer, der kan og vil være det. Jeg synes faktisk, at reglerne er kommunikeret tydeligt ud, men hvis det er, som du siger, må vi jo se på, om vi kan gøre det bedre,« siger Linda Garlov.

En mulighed, Garlov stiller sig positiv over for, er systematisk at følge op på alle udmeldinger – inklusive chef-udmeldingerne.

»Det synes jeg faktisk vil være en god idé. Men på den anden side af delegeretmødet vil vi jo muligvis stå med en ny beslutning omkring reglerne, og så vil det være oplagt, at vi gennemgår vores procedurer for, hvordan vi orienterer om det.«

Interviewet med Tine Stampe er lavet af Torben Svane Christensen.

[[nid:33576]]

0 Kommentarer