Rui røg ud af DJ – nu er han velkommen igen

Ifølge DJ's regler kan man som chef ikke være medlem af forbundet. Det blev journalist Rui Monteiro offer for, da en omrokering tvang ham til at påtage sig det formelle lederansvar på det offentligt støttede Aarhus Global Media. Men nu trækker DJ i land

Der blev klappet og sagt tak for mange års ihærdig indsats, da Rui Monteiro på Kreds 4’s generalforsamling fremlagde sin 17. og sidste kassererberetning. 

At Kreds 4 har måttet skifte kasserer, er hverken noget, Rui Monteiro eller bestyrelsen har ønsket, det er DJ’s regelbureaukrati, der tvinger ham ud af forbundet og således også ud af Kreds 4 og bestyrelsesarbejdet.

Grunden er nogle organisatoriske ændringer på Monteiros arbejdsplads, Aarhus Global Media, som er et ikke-kommercielt foretagende, der blandt andet laver fremmedsproget lokal-tv på baggrund af offentlige støttemidler. Foreningens administrator blev syg, og Rui måtte overtage en del af administrationen, hvilket formelt har givet ham hyre- og fyre-kompetence i forhold til personalet. 

Det handler om nogle administrative medarbejdere og en lønnet praktikant fra Medieskolen i Viborg. Men ifølge DJ's regler ophører retten til medlemsskab, hvis et medlem indtager en egentlig journalistisk chefstilling. 

»Jeg synes, det er træls, for mit arbejde er stadig primært journalistisk. Jeg har hele tiden været redaktionsleder, men på grund af sygdom måtte jeg gå ind og overtage noget personaleansvar – jeg var nærmest tvunget til det,« fortæller Rui Monteiro.

DJ afviste at give dispensation

Ansvaret har da heller ikke medført en fed chefhyre – endsige en lønforhøjelse.

»Nej nej, vi er ikke et kommercielt medie, så der er ikke mange penge. Det er bare et spørgsmål om nogle arbejdsopgaver,« siger Rui Monteiro, der undrer sig over, at han skal ud af DJ, selv om forbundet har mange chefer, der reelt har meget mere lederansvar, end han har.

Bestyrelsen i Kreds 4 har på Ruis vegne forhørt sig hos forbundssekretariatet, om der kunne blive givet dispensation for medlemskab i dette tilfælde, men her var man ikke i tvivl: Rui måtte ud.

»Det er vemodigt, for han har i mange år været en vigtig del af kredsen og bestyrelsens arbejde. Men vi er nødt til at bøje os for de regler, der er,« siger Kreds 4’s formand, John Lykkegaard.

Også Rui Monteiro vil savne sit samvær med fagfællerne.

»Jeg har været aktiv i kredsen i 17 år som kasserer og lavet et stort politisk arbejde. Jeg har altid været glad for at være med til at lave arrangementer og diskutere kredsens politik – og så selvfølgelig det faglige fællesskab,« siger han.

Velkommen tilbage

Men måske er Rui Monteiros tid i DJ alligevel ikke forbi. Journalisten har forelagt sagen for Steen Rønnegart, chef for DJ’s medlemsafdeling. Han bekræfter, at Rui fik at vide, at han ikke kunne være medlem, men Rønnegart var ikke opmærksom på, at der ud over Rui kun var en praktikant ansat til journalistisk arbejde. Det ændrer sagen.

»Disse oplysninger har vi ikke haft tidligere. Vi har reageret på, at Rui har oplyst os, at han har fået nye administrative opgaver, som blandt andet omfatter ansættelse og fyring. Hvis han, som I antyder, kun har en praktikant, han reelt kan afskedige, vil han kunne blive i forbundet, og hvis det er tilfældet, er Rui selvfølgelig meget velkommen tilbage,« siger Steen Rønnegart. 

[[nid:33576]]

0 Kommentarer