Gidsel-konflikt kan få principiel betydning for pressen

Pirat-gidslet Eddy Lopez har trukket Ekstra Bladet i Pressenævnet for kampagnen ”Skal Søren og Eddy rådne op i Somalia?”. Samtidig har Lopez klaget direkte til TV 2. »Det er en udsædvanlig hård sag,« siger forskningschef på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Oluf Jørgensen

I over 800 dage sad den dansk-chilenske kaptajn Eddy Lopez fanget hos pirater i Somalia. I dag siger Lopez via fagforeningen Søfartens Ledere, at hverdagen bød ifølge Eddy Lopez på tørre tæsk – som kun blev værre, når de danske medier – Ekstra Bladet og TV 2 – meldte deres ankomst i piraternes lejr.  

Den journalistiske dækning fra Ekstra Bladet og TV 2 faldt Lopez så kraftigt for brystet, at han gennem sin fagforening, Søfartens Ledere, har klaget til Pressenævnet over Ekstra Bladet og sendt en skriftlig klage til TV 2. En klage, som Søfartens Ledere angiveligt har fået svar på. 

Opdatering: Søfartens Ledere har nu trukket TV 2 i Pressenævnet. Læs mere her. 

Siden klagen til Pressenævnet har Ekstra Bladet og Søfartens Ledere afholdt to forligsmøder. De to parter skulle også have mødtes i dag, men efter et møde i fredags valgte Søfartens Ledere at melde fra.

”Vi har mandag og torsdag i denne uge afholdt møder med Ekstra Bladet i forbindelse med klagen, men det har ikke været muligt at finde sammen om et forlig,” sagde direktøren for Søfartens Ledere, Fritz Ganzhorn.

Hensynet til gidslerne

Pressenævnet skal tage stilling til, om offentlighedens interesse var vigtigere end hensynet til gidslerne. Regel B i de presseetiske regler handler om ”Adfærd i strid med god presseskik”, og i afsnit 3 lyder det:

”Ofre for forbrydelser eller ulykker skal vises det størst mulige hensyn. Det samme gælder vidner og pårørende til de implicerede. Ved indsamling og formidling af billedmateriale, herunder amatørbilleder, skal der vises hensynsfuldhed og takt.”

Journalisten ville gerne have talt med Pressenævnet omkring klagesagen, men nævnet ønsker ikke udtale sig. Formand Jytte Scharling skriver i stedet i en mail.

”Som svar på din henvendelse kan jeg oplyse, at klagen over Ekstra Bladet behandles efter den sædvanlige proces ved klager til pressenævnet, dvs. at nævnet indhenter en skriftlig udtalelse fra det massemedie, som klagen vedrører, jf. medieansvarslovens § 45. Afhængig af indholdet af udtalelsen kan det komme på tale at indhente yderligere udtalelser fra parterne. Når sagen findes tilstrækkelig oplyst, vil den herefter blive forelagt nævnet til afgørelse.

For så vidt angår en klage over TV2, skal denne indgives til TV2, jf. medieansvarslovens § 34, stk. 3. TV2s afgørelse i klagesagen vil herefter kunne indbringes for Pressenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er kommet frem til klageren.” 

Professor Sten Schaumburg-Müller fra Aarhus Universitets Juridiske Institut vil gerne tale om sagen:

»Gidseltagningen havde offentlighedens interesse, så på den baggrund er det ok, at Ekstra Bladet og TV 2 dækkede sagen – også selv om det helt sikkert har været meget ubehageligt for gidslerne.«

»Man kan så diskutere, om medierne har overholdt Regel B.3 i de presseetiske regler – specielt den sidste del, som siger, at der ved indsamling og formidling af billedmateriale skal vises hensynsfuldhed og takt.«

Oluf Jørgensen, forskningschef på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole:

»Som jeg ser det bliver det på grund af omstændighederne svært for TV 2 og Ekstra Bladet at dokumentere, at de har fået billedmaterialet ved frivilligt samtykke fra gidslerne. Og det er netop det dilemma, som Pressenævnet skal tage stilling til – handlede medierne i offentlighedens eller piraternes interesse.«

Hvordan tror du, at sagen falder ud?

»Det vil jeg ikke tage stilling til. Blot vil jeg konstatere, at det er en usædvanlig hård sag,« siger Oluf Jørgensen.

Dermed er Oluf Jørgensen helt på linje med både Sten Schaumburg-Müller og Søren Sandfeld Jakobsen, professor ved Juridisk Institut ved Aalborg Universitet, der i en mail til Journalisten skriver:

”Jeg har ikke nok kendskab til sagen til at komme med et bud på, hvordan sagen falder ud. Det er klart, at der er en meget væsentlig offentlig interesse knyttet til sagen, herunder til gidslernes forhold og velbefindende. På den anden side er det lige så klart, at EB/TV2 er gået meget vidt i dækningen af den og udstillingen af gidslernes forhold – vel vidende, at gidslerne var under et meget stort fysisk og psykisk pres, og at gidseltagerne benyttede gidslerne i deres taktiske spil. Det kalder, synes jeg, på ekstra hensyntagen.”

Hvorefter han skriver:

”Jeg vil gå så langt som til at sige, at det "ikke er usandsynligt", at Pressenævnet vil udtale kritik.”

Pressenævnet skal ikke tage stilling til, om medierne må omtale gidselstagninger – nævnet skal tage stilling til den konkrete klage, der handler om, at Lopez føler sig dårligt behandlet. Målet for Søfartens Ledere er at få opstillet nogle retningslinjer, der beskytter gidsler mod pressen på lige med f.eks. krigsfanger.

Alle tre eksperter mener, at Pressenævnets kendelse vil få stor betydning for pressens videre arbejde.

"Da det er den første sag, vi har om gidseltagning, vil PN's afgørelse få stor betydning for sådanne sager (der dog forhåbentlig stadig vil høre til sjældenhederne)," skriver Søren Sandfeld Jakobsen, mens Oluf Jørgensen opsummerer:

»Jeg går ud fra, at alle seriøse medier vil respektere de pejlemærker, som Pressenævnet giver i forbindelse med fremtidig dækning af gidselsituationer.«

Journalisten arbejder på at få kommentarer fra Søfartens Ledere, TV 2 og Ekstra Bladet. 

0 Kommentarer

data_usage
chevron_left
chevron_right