Gidselsag skal trække grænse for medierne

Det tidligere gidsel Eddy Lopez har trukket Ekstra Bladet og TV2 i Pressenævnet for brud på god presseskik i forbindelse med de to mediers omtale af sin kidnapning i Somalia. »Er det god presseskik at interviewe gidsler?« spørger direktør i Søfartens Ledere, Fritz Ganzhorn

Sat på spidsen handler striden mellem Eddy Lopez og Søfartens Ledere på den ene side og TV2 og Ekstra Bladet på anden om menneskelige hensyn sat over for offentlighedens interesse.

Eddy Lopez sad fanget hos somaliske pirater i 838 dage, hvor han – til sin ærgrelse – oplevede, at TV2 og Ekstra Bladet dækkede sagen massivt. I sidste uge trak han Ekstra Bladet i Pressenævnet. I dag fulgte TV2 trop.

»Vi vil opnå en afgørelse på, om de to medier har overtrådt grænserne for, hvordan man dækker de her begivenheder, og hvordan man udfører sin journalistik. Vi vil gerne have svar på, om det er god presseskik at interviewe gidsler, mens de er i fangenskab, og samtidig vise billeder af dem,« siger direktør i Søfartens Ledere, Fritz Ganzhorn, til Journalisten.

Han fortsætter:

»Eddy Lopez mener, at medierne er gået for langt i deres dækning. Han ønsker, at der bliver truffet en afgørelse, så man på den lange bane får effektueret, at der skal vises hensyn til gidsler. Præmissen for klagen er, at man som gidsel aldrig taler frit – selv om medierne siger noget andet.«

Ifølge Fritz Ganzhorn instruerede piraterne Eddy Lopez i, hvad han skulle sige, når de danske medier besøgte fangelejren.

»Enten blev han instrueret, eller også ville der være en evaluering af interviewet bagefter. Og den evaluering kunne indeholde vold.«

Søfartens Ledere har holdt forligsmøder med både Ekstra Bladet og TV2. Uden, at de førte til noget.

Hvorfor indgår I ikke bare et forlig?

»Både TV2 og Ekstra Bladet har undskyldt overfor Eddy Lopez, hvilket han er glad for. Men en undskyldning er bagudrettet, og får ingen betydning for andre medier end Ekstra Bladet og TV2. Eddy Lopez har et længere sigte med at gå til Pressenævnet – han vil have nogle retningslinjer som alle danske medier skal rette sig efter.«

Hvis Pressenævnet ikke giver Eddy Lopez medhold i klagerne, hvor langt er I så villige til at gå?

»Det har vi slet ikke taget stilling til endnu. Vi har stor tiltro til Pressenævnet, for de må også have en interesse i at finde frem til, hvor grænserne går for medierne. Det hele kommer selvfølgelig også an på Eddy Lopez, og hvor meget energi han har fremadrettet.«

Hvordan burde Ekstra Bladet og TV2 have dækket sagen?

»Vi var modstandere af Ekstra Bladets kampagne, og vi har noteret os, at flere eksperter har sagt, at det bedste for forhandlingerne ville være så lidt omtale som muligt. Piraterne søger medierne for at presse så mange penge ud af forhandlingerne som muligt.«

»Men på den anden side har Ekstra Bladet også gjort gode ting. Det er ingen hemmelighed, at der har været forhold omkring de her forhandlinger, der har gjort, at de ikke har kørt optimalt. For at vække myndighedernes interesse politianmeldte vi selv rederiet.«

Pressenævnet skal afveje offentlighedens interesse over for hensynet til gidslerne. Hvorfor skal offentlighedens interesse ikke veje tungest?

»Spørgsmålet er: Er der behov for at lave en kampagne over mange hundrede dage? Er der behov for at bruge billeder af gidslerne? Var der behov for at bringe interviews med gidslerne? Man kan sagtens lægge et godt pres på rederi og myndigheder ved udelukkende at omtale sagen gennem forskellige vinkler. Det handler om, hvor grænsen går.«

Kan du forstå, hvorfor medierne har fokuseret på gidselstagningen?

»Ja, det kan jeg sagtens. For det en vigtig debat, og det er nogle alvorlige forbrydelser, der rammer mange søfarende. Det er vigtigt at stille spørgsmålstegn ved Shipcraft – hvorfor tog det så lang tid? Hvorfor skulle det ende i et mareridt for gidslerne? Det er relevant det hele, men jeg spørger: Hvorfor har medierne behov for at vise billeder af gidslerne for at holde debatten i gang?«

»Set fra min stol har Ekstra Bladet og TV2 ikke været kritiske nok til at tage stilling til, om de gik piraternes ærinde. Både TV2 og Ekstra bør finde ud af, hvornår de er uafhængige medier, og hvornår de bliver brugt af andre interesser.«

»Og nok så vigtigt. Har Ekstra Bladets journalistik – ud over at være et kritisk fokus på hele sagen – været en kampagne, der skulle tjene penge til avisen?«

»For at vende tilbage til Pressenævnet, så er det godt, at nævnet giver elastik til medierne. Men det er også vigtigt, at der kommer nogle sager, der afprøver grænserne for, hvor langt medierne må gå,« siger direktør i Søfartens Ledere, Fritz Ganzhorn.

Ekstra Bladets chefredaktør Poul Madsen afviser i en sms at udtale sig. Han henviser i stedet til sin leder fra i søndags.

TV2 svarer på kritikken her.

0 Kommentarer

data_usage
chevron_left
chevron_right