Dømt for trusler på livet: ”I dag er folk så krænkede over ingenting”

40 procent af danskerne har holdt sig tilbage fra at deltage i debatten på sociale medier, selv om de gerne ville. Politisk kommentator David Trads har nedtonet sin rolle i udlændingedebatten – selv om der for nylig faldt dom over en 58-årig kloakmester, som havde truet ham på livet på Facebook

Det var en forårsdag i marts sidste år. En af Ole Thiemers facebookvenner havde delt et opslag, hvor politisk kommentator og daværende S-kandidat til Folketinget David Trads havde skrevet om integration.

”Er der virkelig ikke nogen, der snart kan lukke munden på David Trads og hans politiske klamme løgne?” skrev vennen i sin deling, og Ole Thiemer kunne ikke dy sig for at svare.

”Jeg kan godt lukke munden på ham, hvis du lover at tage dig af mine børn og x koner de næste 12 år,” lød det i kommentarfeltet fra den dengang 56-årige kloakmester fra Glostrup.

12 års fængsel er den almindelige straf for drab i Danmark. Det lagde retten i Glostrup vægt på, da Ole Thiemers Facebook-kommentar blev skrevet ind i et anklageskrift imod ham.

”Min intention var bare at lave en joke. Jeg har jo ikke stået og banket på hans dør og sagt: ”Kom herud og jeg skyder dig.”

Ole Thiemer

Han blev dømt skyldig i trusler på livet efter godt og vel halvanden times retsmøde den 29. april i år. Straffen lød på 30 dages betinget fængsel, 40 timers samfundstjeneste og regningen for sagens omkostninger.

”Jeg var rystet,” siger Ole Thiemer om det øjeblik i retten, da dommen blev afsagt.

Dømt for trusler på livet: ”I dag er folk så krænkede over ingenting” ”Jeg orker ikke længere. På den måde har det kontinuerlige tryk begrænset mig i mine ytringer,” siger David Trads. Foto: Liselotte Sabroe

”Min intention var bare at lave en joke. Jeg har jo ikke stået og banket på hans dør og sagt: ”Kom herud og jeg skyder dig.”

Modsat var David Trads fra sit sæde glad for at nå en slutning i sagen.

”Det var en lettelse,” siger den politiske kommentator.

”Nu er der skabt præcedens for, at det ikke er omkostningsfrit at sige sådan noget i det offentlige rum. Alle kan gå til politiet og tvinge myndighederne til at tage denne her slags sager mere alvorligt,” siger David Trads.

Straffeloven – hvad Ole Thiemer blev dømt for

§ 266. Den, som på en måde, der er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd, truer med at foretage en strafbar handling, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

§81, stk. 7. Det skal ved straffens fastsættelse i almindelighed indgå som skærpende omstændighed, at gerningen har baggrund i den forurettedes lovlige ytringer i den offentlige debat.

Kilder: Domsudskrift fra Retten i Glostrup og retsinformation

40 procent holder sig ude af debatten

Dagen efter retssagen mod Ole Thiemer offentliggjorde Justitsministeriet Ytringsfrihedskommissionens betænkning. I mere end tre år har 11 medlemmer gransket ytringsfrihedens vilkår i Danmark.

Kommissionen ser netop spørgsmålet om sikkerhed for dem, der blander sig i den offentlige debat, som det største problem for ytringsfriheden i dag.

”Den største trussel mod ytringsfriheden i Danmark består i den stærkt bekymrende terror og vold – og forsøg herpå – og i den alt for udbredte anvendelse af trusler og chikane over for personer på grund af deres ytringer og politiske overbevisninger,” lyder det i kommissionens betænkning.

I en spørgeundersøgelse for kommissionen svarer 40 procent af danskerne, at de inden for de sidste seks måneder har undladt at ytre sig på sociale medier, selv om de gerne ville. Heraf begrunder mere end hver femte det med risikoen for trusler om vold.

”Hvis man skal være bekymret, når man ytrer sig i den offentlige debat, betyder det, at man ikke kan have en fri, offentlig debat,” siger Jakob Nielsen, chefredaktør på Altinget og medlem af Ytringsfrihedskommissionen.

 

 

Han ser personligt ”en glidende overgang” mellem den hårde tone i debatten og de tilfælde, hvor der har været tale om decideret vold og trusler om vold.

”Hvis man tillader sig selv en meget grov og hensynsløs debattone i det offentlige rum, så øger det også risikoen for, at der er nogen, der tænker, det er ok at tage næste skridt. Fordi de føler sig bekræftet af, at der er nogen derude, der sidder og er lige så vrede, som de selv er,” siger Jakob Nielsen.

”Nogle gange kan det være bageopskrifter”

Problemerne med chikane og en hård tone er også kendt på mediernes debat- og SoMe-redaktioner.

”Jeg ser det manifesteret som folk, der henvender sig til mig for at få fjernet noget, de har skrevet tidligere, og som folk til stadighed kontakter dem om,” siger Mads Zacho, opinionsredaktør på Politiken.

Han vurderer, at han får en-to af den slags henvendelser årligt.

Især Israel-Palæstina, vacciner og børnepasning er ”betændte emner”.

”Men nogle gange kan det være bageopskrifter eller HBO-serier, som kan sætte noget i gang i en eller anden retning,” fortæller Mads Zacho, som især synes, de grove kommentarer florerer på sociale medier.

”Fra hvor jeg sidder og observerer, hvor hård tonen er, er jeg ikke overrasket over, at det kan holde mange tilbage.”

Eva Gottschalk

Sådan lyder det også fra Jyllands-Posten, hvor Eva Gottschalk som social media manager har måttet luge ud i kommentarer som: ”Pas på du ikke snart får besøg i Varde” eller: ”Håber du bliver gennembanket snart”.

Hun er langtfra overrasket over, at 40 procent har svaret, at de holder sig tilbage fra at give deres mening til kende på sociale medier.

”Fra hvor jeg sidder og observerer, hvor hård tonen er, er jeg ikke overrasket over, at det kan holde mange tilbage,” siger Eva Gottschalk.

Heller ikke Karine Kirkebæk, social media manager hos Berlingske, er overrasket over tallet 40 procent.

Især når emnet er indvandring, kan debatten i Berlingskes fora hurtigt blive grov.

”De artikler holder vi altid ekstra godt øje med,” siger hun.

Nedtonet rolle i udlændingedebat

Netop inden for emnet indvandring har også David Trads besluttet at nedtone sin rolle som debattør.

Han fortæller, at Facebook-kommentaren fra Ole Thiemer faldt kort tid efter, at David Trads på vej hjem fra biografen med sin kone blev passet op på gaden og truet af en for ham fremmed mand.

Når han stabler de vrede kommentarer og truslerne for at blande sig i udlændingepolitikken oven i hinanden, bliver det for meget.

”Jeg går fra, at det her er et vigtigt område, som jeg deltager meget i, til at det er et område, som jeg ikke deltager meget i. Jeg orker ikke længere. På den måde har det kontinuerlige tryk begrænset mig i mine ytringer,” siger David Trads.

Han er fuldstændigt enig med Ytringsfrihedskommissionen i, at vold, trusler og chikane er den største trussel mod ytringsfriheden i dag.

Ole Thiemer er lodret uenig.

”Jeg vil sige det på den måde, at jo flere tilhængere af indvandrerpolitikken, som den er nu, som ikke debatterer det mere, jo bedre er det for os, som rent faktisk ønsker et frit Danmark uden velfærdsimmigration.”

Ole Thiemer

”Ytringsfriheden er virkelig under pres, men det er ikke på grund af vold og trusler. Det er på grund af, at Mark Zuckerberg lukker ned for whoever, der siger den mindste smule på Facebook,” siger Ole Thiemer, der betegner sig selv som en ”gadedreng” der har et ”sprog fra gaden”.

”Da jeg var ung, så råbte vi også nogle gange af hinanden i forsamlingshusene, når vi blev fulde. Så gik vi udenfor, og så tog vi slåskampen, og så gik vi ind og drak videre. I dag er folk så krænkede over ingenting,” siger han.

Nu har David Trads besluttet at nedtone sin rolle i debatten om udlændingepolitik. Er I så ikke lykkes med, som din facebookven skrev, at ”lukke munden på ham”?

”Jeg vil sige det på den måde, at jo flere tilhængere af indvandrerpolitikken, som den er nu, som ikke debatterer det mere, jo bedre er det for os, som rent faktisk ønsker et frit Danmark uden velfærdsimmigration,” siger Ole Thiemer.

Men har du så ikke netop været med til at begrænse David Trads’ ytringsfrihed på det her emne?

”Det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, David Trads har nogen videre indflydelse på det. Han blev jo ikke valgt.”

Flere sager fra gråzonerne

Ytringsfrihedskommissionens bud på at løse problemet med ytringssikkerhed handler især om at ”ændre holdningen” hos de personer, som truer andre, når de blander sig i den offentlige debat, blandt andet ved at sager som David Trads’ bliver straffet mere konsekvent end i dag. Men også en mere blød løsning i form af ”at styrke debatkulturen, således at ytringsfriheden ikke i samme omfang bruges til at krænke eller intimidere andre”.

”Politiet skal efter min mening tage lidt flere af de sager, der er i gråzonerne, end de gør i dag.”

David Trads

”Vi er nødt til at gøre noget ved tonen, vi er nødt til at gøre noget ved debatkulturen,” siger Jakob Nielsen og tilføjer, at det vil kræve en indsats fra en lang række aktører: Civilsamfundet, pressen såvel som firmaerne bag sociale medier.

Tror du, man på den måde kan komme problemet til livs?

”Nej. Jeg tror ikke, vi får et samfund, hvor ingen debatter nogensinde går over stregen, eller hvor ingen debattører bliver chikaneret. Men man er da nødt til at have ambitionen om at komme derhenad,” siger Jakob Nielsen.

Står det til David Trads, er løsningen flere retssager og flere domfældelser over trusler og chikane.

”Politiet skal efter min mening tage lidt flere af de sager, der er i gråzonerne, end de gør i dag. Der er lidt en tendens til, at man siger: ”De der trusler må du leve med, du siger også selv nogle skarpe ting indimellem,”” siger David Trads.

Ole Thiemer forventer ikke at blive mindre aktiv i den offentlige debat. Men siden han blev sigtet for trusler på livet, har han vejet sine ord mere grundigt.

”Jeg vil selvfølgelig være opmærksom på, at det, jeg skriver, ikke kommer ud som trusler – hvilket jeg i øvrigt synes begrænser min ytringsfrihed. Men derudover kommer jeg ikke til at være mere forsigtig,” siger han.

Ole Thiemer har besluttet ikke at anke dommen.

2 Kommentarer

Claes Kirkeby Theilgaard
30. JUNI 2020
I seneste nummer af Journalisten har jeg fået bragt nedenstående debatindlæg som opfølger til artiklen her:

I artiklen “Dømt for trusler på livet: ”I dag er folk så krænkede over ingenting” kan man læse, hvordan en dødstrussel fra en kloakmester ved navn Ole Thiemer sendt til debattøren og kommentatoren David Trads har været dråben, der fik sidstnævnte til at trække sig fra udlændingedebatten.
Desværre er Trads’ sag kun en af mange. Jeg har også selv haft politisk vold og trusler inde på livet grundet mit engagement i debatten, og jeg ved, hvor ødelæggende den slags er.
Hver femte dansker har holdt sig fra at debattere på sociale medier af ren og skær frygt for de trusler om vold, det kan medføre, kan man læse i artiklen. Det er skræmmende.
Netop derfor er det endnu mere skræmmende, at Ole Thiemer trods straf ikke virker til at angre sin trussel mod David Trads. Faktisk virker det til, at han glæder sig over, at Trads nu trækker sig fra debatten.
Dét er kernen i problemet: at trusler om vold kan ødelægge den frie debat og skræmme folk fra at deltage i den. Den sejr må vi aldrig give de udemokratiske kræfter, der bruger vold og trusler som middel.
Hvordan undgår vi så, at voldsmændene vinder? Ytringsfrihedskommissionen foreslår, at trusler skal straffes mere konsekvent. Her er jeg grundlæggende uenig.
Stod det til mig, skulle trusler ikke være ulovlige, men alligevel kunne indberettes til politiet, der løbende vil kunne foretage trusselsvurderinger. På den måde kan man få de mørke kræfter frem i lyset og samtidig sikre debattørerne.
Samtidig vil man opretholde det altafgørende skel mellem ord og handling. Har man først udvandet det skel, er det f.eks. oplagt at spørge: er det en trussel mod minoriteter, hvis de skal lægge øre til “hate speech”?
Det bliver hurtigt en glidebane, hvis man først har ophævet det klare skel mellem ord og handling.
Vi opnår nok aldrig en samfundsdebat, hvor der ikke eksisterer chikane, trusler og vold. Desværre.
Det betyder dog ikke, at vi ikke bør arbejde for at komme så tæt på denne utopi som muligt.
Her bør vejen ikke gå via hårde straffe, men via fri debat, hvor udemokratiske personer med hang til trusler kan udstilles og overbevises om bedre.
En sikker debat behøver ikke betyde en mindre fri debat.
Lars Sundling
6. JUNI 2020
”Vi er nødt til at gøre noget ved tonen, vi er nødt til at gøre noget ved debatkulturen”!

Vi kan jo indføre Sokrates´gode gamle Triple Filter Test!

En dag, 410 BC, kom en elev spurtende op til sin gamle læremester og udbrød: "Sokrates, vil du vide hvad jeg lige har hørt om Diogenes?"

"Slap lige af" svarede Sokrates, " inden du fortsætter, vil jeg bede dig tage en lille fin test. Min Triple Filter Test."

"Triple Filter Test?" spurgte eleven undrende.

"Jeps", svarede Sokrates, "inden du fortæller mig om Diogenes, så lad os sikre os, at vi har højnet debatkulturen og har hånd i hanke med tonen"

"Det første filter er Sandhed, er du fuldstændig sikker på, at det du har hørt er sandt?

"Næh", sagde eleven, "Jeg har bare hørt om det."

"Okay", sagde Sokrates, "Så du ved ikke om det er sandt eller ej, så lad os gå igennem filter nummer to, er det godt for mig at få at vide hvad du ved om Diogenes?"

"Næh, tværtimod".....

"Så," fortsatte Sokrates"Du vil vil fortælle mig noget om Diogenes, som ikke er godt for mig og som du ikke engang ved om er sandt?"

Sokrates fortsatte, "Du er vildt ude kan du nok forstå, men lad os tage dit oprindelige hovedindlæg gennem den sidste test, filteret om nytteværdi, er det du vil fortælle mig om Diogenes, noget der er brugbart for mig at vide?"

"Næh, ikke rigtigt."

"Dear boy!", konkluderede Sokrates, "Hvis det du vil fortælle mig hverken er sandt, godt eller brugbart, hvorfor så fortælle det til mig eller nogen som helst anden person her i verden?"

Denne historie viser hvor utrolig lærd, vis og ophøjet den gamle filosof var og hvorfor han har sat så enormt store aftryk i vores verdenshistorie.

Den forklarer også hvorfor Sokrates aldrig fandt ud af, at hans kone bollede med Diogenes!

Læs også

<span class=Lokaljournalist udsat for nethad: ”Jeg tror, vi er flere, end vi regner med”">

Lokaljournalist udsat for nethad efter barnekistesag: ”Det var godt nok voldsomt”

10. MARTS 2020

Mit elendige liv som troll

12. NOVEMBER 2014

Teenagepiges debatindlæg om kropsidealer udløste dødstrusler

06. FEBRUAR 2019
data_usage
chevron_left
chevron_right