Sådan dækker de kommunalvalget på Lolland-Falsters Folketidende

Både journalister og fotografer er vagtsat hele valgnatten for at få alle dramaerne med. ”Når læserne er der, så er vi der også,” siger redaktør. Og afspadsering må gemmes til senere. Ved sidste valg afspadserede mange medarbejdere, da Lollands borgmester blev kuppet i dagene efter valget

Hvordan dækker vidt forskellige medier fra hver deres ende af landet det kommende kommunalvalg? Det belyser Journalisten i en interviewserie, hvor medierne fortæller om nye tiltag, ligesom de beskriver succeser og fiaskoer ved det seneste kommunalvalg i 2013.

Dette er tredje artikel i serien. Den første artikel om DR Fyn kan læses her. Og den anden artikel om TV2 Østjylland kan læses her.

Nyhedsredaktør, David Arnholm, Lolland-Falsters Folketidende

Hvordan vil I overordnet dække kommunalvalget?

”Vi har en blanding af dag til dag journalistik og større planlagte ting. Til daglig dækker vi valgmøder, partiernes udspil og valgforbund. Men derudover laver vi større interviews med samtlige spidskandidater fra alle opstillede lister. Og der er altså opstillet 18 lister på Lolland og 14 i Guldborgsund. Desuden udgiver vi vores egen valgavis som et tillæg op til valget. ”

Hvorfor laver I interview med spidskandidater fra samtlige opstillede lister?

”Der er givetvis nogle af dem, som har meget små chancer for rent faktisk at blive valgt. Men det er alle sammen lokale borgere med et stort engagement og ikke pauseklovne, der stiller op. Vi mener faktisk, at vi har en demokratisk forpligtelse til at klæde vores læsere bedst muligt på til at stemme. Det handler om at få spidskandidaterne præsenteret, så man ved, hvilket menneske der gemmer sig bag navnet på stemmesedlen, og hvilken politik de står for.”

”Vi har blandt andet Ib Andersen, der er kendt fra TV2-programmet ’På Røven I Nakskov’, der stiller op som spidskandidat for listen Udkantsdanmark. Og listen Nyt Lolland, hvor spidskandidaten Carsten Andersen har ligget i åben krig med kommunaldirektøren. Desuden har vi den interessante situation på Lolland, at Venstre er splittet på grund af diskussion for og imod opstilling af vindmøller, og derfor har nogle udbrydere fra Venstre lavet deres egen liste, der hedder Din Stemme.”

Hvilke typer af historier går I efter?

”Der er altid meget fokus på, hvem der bliver borgmester. Men vi laver også artikler, hvor vi ser på et tema. Det kan for eksempel være, hvordan det går med ældreplejen. Her finder vi en interessant case, som vi beder politikerne forholde sig til.”

”Desuden laver vi en rundspørge til partierne med spørgsmål, som de skal svare kortfattet på, og det bringer vi i avisen i en opsamlende artikel. Det unikke stof er forbeholdt vores betalende abonnenter på papiravisen, da alt vores stof på hjemmesiden er gratis og derfor primært fællesstof.” 

”Regionsrådsvalget dækker vi også ret tæt, og har sat en medarbejder af til det, som også skal dække valgnatten på regionshuset i Sorø. Hos os interesserer læserne sig rent faktisk for regionsrådsvalget. Det er jo vigtigt, hvad der sker i regionen i forhold til driften af sygehusene, og de har lukket sygehuset i Nakskov. Vi har stadig et sygehus i Nykøbing, som nu bliver opprioriteret, men nogle folk hernede frygter, at det også ender med at blive lukket på et tidspunkt.” 

Hvad handler jeres valgavis om?

”Den udkommer sammen med avisen den 11. november, og den handler både om de faktuelle ting omkring valget, hvem man kan stemme på, og hvor man kan stemme. Det vil også være en opsamling af vores egen dækning, samt overordnede kommunalvalgs-historier fra Ritzau. Desuden vil der være plads til flere læserbreve, end vi kan bringe til dagligt. Men der er selvfølgelig også et kommercielt sigte i sådan en valgavis, så vi kan få solgt nogle flere valgannoncer.”

Hvilke nye tiltag har I i år?

”Som noget nyt har vi tilbudt alle kandidater fra alle lister at blogge på folketidende.dk. Vi er nu oppe på cirka 24 kandidater, og nogle gange tager vi nogle udpluk med i avisen. Både for at lokke læsere ind på hjemmesiden og for at anspore kandidaterne til at skrive mere. Men jeg kunne godt ønske mig, at der var mere dialog, end tilfældet har været indtil nu.” 

”Vi har desuden et nyt samarbejde med P4 Sjælland og TV2 Øst om at udveksle oplysninger om valgmøder og valgarrangementer. Til dagligt er vi konkurrenter, og det er vi også under valgkampen, men vi samarbejder der, hvor det givet mening.”

Hvad fungerede ikke i jeres dækning sidste gang?

”Vi lavede den fejl i forhold til vagtplanen, at vi kom til at mangle ressourcer i dagene efter valget, fordi folk afspadserede deres overarbejde fra valgnatten. Sidste gang udspillede der sig et stort drama i Lolland Kommune i dagene efter valget, hvor den nye konservative borgmester blev kuppet. Men det vil altid være meget at følge op på efter sådan et valg, derfor har vi besluttet så vidt muligt at udskyde afspadseringen til senere.”

”Ved sidste folketingsvalg arrangerede vi et par vælgermøder, men det har vi besluttet os for ikke at bruge kræfter på igen. Interessen var meget ringe, og det stod slet ikke mål med alle de kræfter, vi brugte på at arrangere det. Der bliver i forvejen afholdt rigtig mange valgmøder til kommunalvalget hernede af bandt andet partier, landsbyforeninger og fagforeninger.”

Hvordan bruger I jeres forskellige medier i dækningen, I har jo også en radiokanal?

”Det vil primært være avisen og folketidende.dk, der står for dækningen. Radio Sydhavsøerne er ikke P1. Det er drevet af musik og det hurtige og det hyggelige. Så de går ikke så meget i valgmode. Men hvert parti kommer i studiet og får lov at præsentere sig selv med modspil fra en kandidat fra et andet parti.”

”På selve valgdagen vil der dog være fuld knald på dækningen hele aftenen og natten både i radioen og på folketidende.dk. Vi har bemanding klar, også hvis konstitueringerne trækker langt ud på natten. Det interesserer mange mennesker, og vores erfaring er, at læserne er der, også selvom det trækker ud på natten. Og når læserne er der, så er vi der også.”

”Vi er i skarp konkurrence med andre medier, og vi ved, at også de nationale medier vil interesse sig for valget i Guldborgsund Kommune, hvor Rene Christensen går benhårdt efter borgmesterposten og kan blive Dansk Folkepartis første borgmester i Danmark (Hvis man ser bort fra posten som Kultur- og Fritidsborgmester i København red).”

Hvad gør I for at løfte jeres visuelle og grafiske dækning af kommunalvalget?

”Vi har hyret to freelance-fotografer ind, så vi har fem fotografer på arbejde på valgaftenen og natten. Det er vigtigt, at vi er til stede også på billedsiden, både når konstitueringen er på plads og de mulige dramaer opstår. Desuden har vores grafiske afdeling lavet et særligt logo, som alle vores valgartikler bliver udstyret med, og de har også lavet et kort over afstemningsstederne, som bliver bragt i valgavisen.”

0 Kommentarer

data_usage
chevron_left
chevron_right