Prisvindende TV 2-dokumentar skal udlevere råbånd: ”Meget problematisk”

Vestre Landsret har bestemt, at TV 2 skal give råbåndene til dokumentaren ’Plejehjemmene bag facaden’ til politiet. TV 2: Vi skal ikke være myndighedernes forlængede arm

I sidste uge vandt TV 2 årets FUJ-pris for dokumentarprogrammet ’Plejehjemmene bag facaden’, der viser omfattende plejesvigt på to danske plejehjem.

TV 2-journalisterne Kim Maintz, Michael Bech og Sara Munck Aabenhus fik prisen, fordi dokumentaren skildrer, hvordan plejehjemsbeboerne Else Marie Larsen og Niels Nielsen blev behandlet ”groft, uværdigt og uden menneskelig empati”, forklarede juryformand Tom Jensen.

Men samtidig med at programmet høster kollegial anerkendelse i Foreningen for Undersøgende Journalistik, risikerer TV 2 at skulle aflevere råbåndene med de skjulte optagelser til politiet.
Det afgjorde Vestre Landsret i en kendelse for en måned siden 19. oktober 2020.

Men det ønsker TV 2 ikke at gøre.

”Det vil være meget problematisk, hvis myndigheder fremover kan forlange råbånd udleveret, for så kommer medierne til at fremstå som myndighedernes forlængede arm,” siger Troels Jørgensen, redaktionschef på TV 2 Dokumentar.

Råbåndene vil ikke afsløre mere

Begrundelsen for landsrettens kendelse handler om to ting.
Dels efterforsker politiet TV 2 og fire ansatte for at overtræde en række bestemmelser om at filme plejehjemsbeboere i det skjulte på et ikke-offentligt sted, og for at dele optagelserne uden samtykke.

Dels kan politiet bruge optagelserne til at belyse, om plejepersonalet har forsømt deres pligter på de to plejehjem.

Troels Jørgensen mener, at to sager bliver blandet sammen.

Hvad angår TV 2’s rolle, mener han, at TV 2 allerede har oplyst, hvordan optagelserne er blevet til.

”Råbåndene vil ikke afsløre mere i sagen mod TV 2’s medarbejdere,” siger han.

Og Troels Jørgensen ønsker ikke, at politiet skal kunne bruge TV 2-optagelserne til at efterforske plejepersonalet.

TV 2 vil derfor søge Procesbevillingsnævnet om at få sagen prøvet ved Højesteret.

”Kendelsen er et dybt indgreb i pressefriheden, fordi politiet tilsyneladende skal bruge TV 2’s optagelser mod plejepersonalet. Vi skal ikke optræde som politiets forlængede arm. Det er ikke vores opgave,” siger Troels Jørgensen.

Nævner ikke kildebeskyttelsen

Mediejurist Vibeke Borberg siger, at det er almindeligt, at folk bliver bedt om at udlevere for eksempel bevismateriale eller et gerningsvåben til efterforskningen af politisager.

”Men når et medie bliver pålagt at udlevere uredigerede optagelser, som ikke har været offentliggjort, er der et særligt hensyn til kildebeskyttelsen. Det er det, som gør kendelser mod medier til noget særligt,” forklarer Vibeke Borberg.

I referatet af kendelsen fra landsretten, hæfter hun sig ved, at Vestre Landsret fastslår, at udleveringen af optagelserne ikke forringer ”mediernes generelle vilkår for at udføre sædvanlig journalistisk virksomhed”.

Det overrasker hende, at kildebeskyttelse ikke bliver nævnt med et eneste ord.

”Jeg ville selv have tordnet med kildebeskyttelse, hvis jeg havde repræsenteret stationen,” siger Vibeke Borberg.

Troels Jørgensen forklarer, at TV 2 ikke har brugt kildebeskyttelse som argument mod at udlevere optagelserne.

”Vi har jo ikke lovet kildebeskyttelse til dem, vi har filmet,” siger han.

Hvad siger du til, at der i kendelsen står, at udleveringen ikke vil forringe mediernes arbejdsvilkår?

”Det mener jeg bestemt er forkert, hvis de kræver, at vi skal udlevere alle råbånd,” forklarer Troels Jørgensen.

Udløste 5.000 artikler

’Plejehjemmene bag facaden’ har ifølge TV 2 givet anledning til omtale i 5.000 artikler og debatindlæg i danske medier. Statsminister Mette Frederiksen afbrød sin ferie for at blande sig i debatten.

Troels Jørgensen mener, at programmet har gjort et varigt indtryk på, hvordan vi i Danmark ser på behandlingen af ældre.

”Som jeg ser det, har det været en øjenåbner for borgere og politikere i det her land,” siger han.

I har lige vundet FUJ-prisen. Nu skal I udlevere råbåndene. Hvordan er det?

”Jeg kan kun sige, at jeg ikke mener, at vi skal udlevere båndene. Jeg håber, at Højesteret kommer frem til en anden kendelse af hensyn til den her sag og alle fremtidige sager,” siger han.

0 Kommentarer

Læs også

DR holder på råbåndene – svensk tv lægger dem frem

13. NOVEMBER 2013
data_usage
chevron_left
chevron_right