DR gør indsigelse mod ny epidemilov: Journalisters kilder skal beskyttes

Journalister skal ikke straffes med en bøde, hvis de ikke vil oplyse om identiteten på deres kilder som led i smitteopsporingen, mener DR. Bemærkningen får opbakning fra Dansk Journalistforbund

Journalisters kilder skal beskyttes. Også i en ny epidemilov.

Det er budskabet i en bemærkning, som DR har sendt til det forslag til en ny epidemilov, der er blevet fremsat i Folketinget den 22. december og samtidig sendt i offentlig høring.

Med den foreslåede epidemilov bliver der indført hjemmel til at udstikke bøder til personer, der ikke vil videregive navn og kontaktoplysninger på personer, som vedkommende har været i nærkontakt med, mens vedkommende har været smittet med coronavirus.

Men det bør ifølge DR ikke gælde journalister, der har været i kontakt med kilder, der kan have behov for at være anonyme.

”DR forstår og anerkender behovet for at kunne sikre effektiv smitteopsporing, men mener, at det bør fremgå tydeligt af lovens bemærkning, at hensynet til kildebeskyttelse fortsat gælder, jf. retsplejeloven § 172,” står der i bemærkningen fra DR.

DR vil derfor have det understreget, at epidemiloven ikke står over retsplejeloven, der beskytter kilder.

”Når en journalistisk medarbejder som det altovervejende udgangspunkt ikke kan blive pålagt at afgive vidneforklaring om en kildes identitet efter retsplejeloven, bør samme journalistiske medarbejder heller ikke kunne pålægges bøde for ikke at afgive samme oplysninger om en kilde efter epidemiloven,” skriver DR i høringssvaret, hvor det tilføjes, at:

”Sikring af kildebeskyttelsen er en grundlæggende forudsætning for mediernes mulighed for at udfylde sin rolle som offentlighedens vagthund, og sikringen af den ret bør derfor naturligvis også slå igennem i forhold til den foreslåede oplysningspligt.”

Opbakning fra DJ

Den nye epidemilov er blevet førstebehandlet i Folketinget og skal træde i stedet for den epidemilov, der blev vedtaget efter hastebehandling af Folketinget i foråret sidste år.

DR’s bemærkning til lovforslaget får opbakning fra Dansk Journalistforbund.

”Det er rigtig godt spottet af DR. Det er en god betragtning, og jeg er meget enig,” siger forbundets formand, Tine Johansen.

”De sørger for at understrege, at retsplejelovens bestemmelser skal stå over epidemiloven. Så selv om folkesundheden er truet, skal kildebeskyttelsen ikke være det,” tilføjer hun.

Tine Johansen understreger, at det ikke er den enkelte journalist, der får særbehandling i forhold til at skulle oplyse om deres gøren og laden, hvis man vælger at vægte hensynet til kildebeskyttelsen i en ny epidemilov.

”Det er ikke journalister, der får en særstilling, men journalistikken. Det er samfundets mulighed for at få noget fortalt. At når nogen har noget på spil, kan de fortælle det til en journalist, som kan fortælle det på en god og ansvarlig måde,” siger hun.

Også Producentforeningen bakker op om DR’s bemærkning, oplyser direktør Jørgen Ramskov i en mail.

Opdateret 16.00 med information om, at Producentforeningen bakker op om bemærkningen.

 

0 Kommentarer

Læs også

Sundhedsministeriet har forringet mediernes mulighed for at dække coronakrisen

Sundhedsministeriet har forringet mediernes mulighed for at dække coronakrisen

10. SEPTEMBER 2020
<span class=Overblik/ Vi opdaterer løbende på, hvordan coronakrisen rammer medierne 3">

Få overblikket/ Sådan har corona ramt medierne det seneste år

12. MARTS 2020