”Jeg forstår godt, at man som journalist mener, at denne dom har kæmpestor betydning”

”Dette er endnu et træk i elastikken i forhold til, hvor langt man kan gå. Fra en journalistisk synsvinkel kan jeg sagtens forstå, at man synes, det er en rigtig vigtig sag,” siger anklageren, som førte sagen mod B.T.-journalist Søren Kjellberg Ishøy, der blev frikendt i denne uge

I går blev B.T.-journalist Søren Kjellberg Ishøy frikendt ved Østre Landsret. Han var ellers blevet dømt ved byretten for at videregive fortrolige oplysninger om terroristen Omar el-Husseins familie.

Hos anklagemyndigheden har man endnu ikke besluttet, om dommen skal forsøges anket helt til Højesteret.
”Vi tager afgørelsen til efterretning. Nu skal vi have læst dommen grundigt, før vi tager stilling til, hvad der skal ske,” forklarer senioranklager Nanna Grønning fra Statsadvokaten.

Parterne har fået en mundtlig afgørelse i retten i går, men de har endnu ikke fået en skriftlig dom.

”Landsretten har ud fra en konkret afvejning fundet, at hensynet til journalistens mulighed for at belyse emnet af samfundsmæssig betydning vejer tungere end den betydning, offentliggørelsen af oplysningerne har haft for de mennesker, de vedrører,” siger Nanna Grønning.

”Jeg forstår godt, at man som journalist mener, at denne dom har kæmpestor betydning”

Søren Kjellberg Ishøy var en glad mand, da Journalisten talte med ham lige efter dommen.

”Jeg er simpelthen så glad. Ikke bare på mine egne vegne, men også på mediernes vegne. Den byretsdom var et angreb på alle medier. Men nu er landsretten kommet frem til, at det har væsentlig offentlig interesse at beskrive ikke bare Omar el-Hussein, men også hans familie,” sagde Søren Kjellberg Ishøy.

Nanna Grønning kan godt forstå, at man i journalistiske kredse kan se dommen som vigtig.

”Jeg forstår godt, at man som journalist mener, at denne dom har kæmpestor betydning. Dommen føjer yderligere til billedet af, hvor langt man kan gå som journalist for at belyse emner af konkret samfundsmæssig betydning. Dette er endnu et træk i elastikken i forhold til, hvor langt man kan gå. Fra en journalistisk synsvinkel kan jeg sagtens forstå, at man synes, det er en rigtig vigtig sag,” siger hun.

En helt særlig situation

Men Nanna Grønning understreger, at omstændighederne i netop denne sag har været helt særlige. Når man taler om begivenheder med offentlig interesse, så findes de simpelthen ikke meget større end terrorangrebene på Krudttønden og synagogen i Krystalgade.

”Man skal holde sig for øje, at der kan komme en sag med tilsvarende oplysninger, som ikke er lovlige at viderebringe, fordi emnet ikke har lige så væsentlig samfundsmæssig betydning. Det var en helt særlig situation, det kan ingen være uenige i. Derfor har retten også vurderet, at der er videre adgang til at belyse lige præcis aspekter, som knytter sig til Krudttønden-sagen og myndighedernes arbejde efterfølgende,” siger hun.

Søren Kjellberg Ishøy og B.T. lægger vægt på, at oplysningerne var vigtige, fordi de var med til at belyse, at Københavns Kommune kendte til, at familien havde visse problemer. Forvaltningen havde ellers oplyst, at der var tale om en ressourcestærk familie.

0 Kommentarer

Læs også

Frikendt! Landsretten omstøder dom mod B.T.-journalist

Frikendt B.T.-journalist: ”Jeg er simpelthen så glad”

22. JUNI 2020