På fem år er antallet af midlertidige ansættelser fordoblet på TV 2

På TV 2 er antallet af midlertidige ansættelser gået fra 8 procent til 16 procent de seneste fem år, ifølge undersøgelse fra DJ. Det skal der nu gøres noget ved, siger hovedtillidsmand: ”Man kæmper på en usund måde for at blive set af chefen”

Antallet af midlertidige ansættelser på TV 2 Danmark er fordoblet de seneste fem år.

De er steget fra 8 procent i 2012 til 16 procent i 2017, viser en opgørelse fra Dansk Journalistforbund lavet af faglig konsulent Flemming Reinvard.

Og ifølge hovedtillidsmand på TV 2 Lennart Sten er de mange midlertidige ansættelser noget, der har fyldt i de nyligt afsluttede overenskomstforhandlinger.

”Vi skal have flere fastansatte, og man skal ikke kunne være midlertidigt ansat i så lang tid. Antallet af kontraktforlængelser skal ned, og det duer ikke, at man er midlertidigt ansat i op imod seks år,” siger han.

Tallene i DJ's undersøgelse indsamles hvert år i oktober. Cirka 70 procent af oplysningerne indsamles kollektivt via tillidsrepræsentanterne. De øvrige 30 procent kommer ind fra digitale spørgeskemaer, hvor omkring halvdelen af de adspurgte typisk svarer.

Nu kan man maksimalt forlænges to gange

Overenskomstforhandlingerne på TV 2 sluttede den 28. februar, men mangler stadig at blive godkendt af TV 2's bestyrelse og DJ-medlemmerne på TV 2.

Lennart Sten vil dog gerne kommentere, hvor forhandlingerne er landet i forhold til de tidsbegrænsede ansættelser.

”Nu kan man maksimalt blive forlænget to gange, og man kan højst blive forlænget som tidsbegrænset ansat i tre år samlet. Samtidig er vi gået med til at forlænge prøvetid fra 4 måneder til 9 måneder. Det bør få TV 2 til at fastansætte flere direkte, for i prøvetiden behøver TV 2 ikke saglige grunde til at opsige medarbejderne. TV 2 kan tage større chancer, når de fastansætter,” siger Lennart Sten.

Han fortæller, at stigningen i antallet af tidsbegrænsede ansættelser længe har fyldt hos medarbejderne.

”Jeg har været tillidsmand i 15 år, og i øjeblikket fylder det rigtig meget hos os. Det er klart, at hvis man har været midlertidigt ansat i tre-fire år, så giver det en usikkerhed og en grundlæggende uro hos folkene i vores hus. En uro, der forplanter sig. Det går ud over vores produkt, når folk er ansat på den måde. Man kæmper på en usund måde for at blive set af chefen, og man tænker på sig selv, så man kan promovere sig selv og blive fastansat,” siger han. [quote:0]

Hold ud i en armslængde

Journalisten har tidligere beskrevet, hvordan antallet af tidsbegrænsede ansættelser for DJ-medlemmer er fordoblet på 10 år – men på TV 2 er fordoblingen altså sket på bare fem år.

Og sidste år kunne Journalisten fortælle om store problemer med stress i tv-branchen. Dengang fortalte Johannes Pico, formand for Film&TvGruppen i Dansk Journalistforbund, at presset steg i produktionsbranchen.

"Vi kan virkelig se, at der har været mere pres på produktionsmiljøet her det sidste år. Presset kommer oppefra, og så ender det nede hos os, der har hænderne på kameraet, blokken og klippebordet,” sagde han dengang.

I tv-branchen bliver folk ofte hyret ind til en produktion af gangen, og det skaber stressende arbejdsforhold, som arbejdsgiverne kan lukrere på, siger Flemming Reinvard, der står bag undersøgelsen. 

”Hvis man er tidsbegrænset og gerne vil have en fod indenfor og forlænges, så skriver man måske ikke overarbejdssedler, tager sygedage eller brokker sig. Mentalt bliver man holdt ud i en armslængde, hvor arbejdsgiverne bare kan give slip, og så falder man,” siger han.

Hovedtillidsmand: Det skyldes frygt hos ledelsen

Flemming Reinvard forklarer, at der ifølge loven er saglige og usaglige grunde til at ansætte tidsbegrænset. Saglige grunde er for eksempel, hvis man skal udfylde et vikariat for en medarbejder, som er på barsel, eller som er sygemeldt, eller hvis man skal ansætte folk til et nyt projekt, som ikke nødvendigvis bliver forlænget.

Lennart Sten mener ikke, at fordoblingen i antallet af tidsbegrænsede ansættelser de seneste fem år udelukkende skyldes saglige årsager.

”Jeg tror, der har været en frygt hos direktionen og bestyrelsen, hvor alle har været bange for den forfærdelige situation, man var i i 2007, hvor vi havde en stor fyringsrunde. Det er nemmere at komme af med midlertidigt ansatte, fordi deres kontrakt udløber selv,” siger han.

Han håber, den nye overenskomst kan være med til at ændre direktionens og ledernes mindset, så de igen tør ansætte flere fastansatte.

”Jeg tror, man er begyndt at ansætte på den måde, fordi det er økonomisk sikrere i en krise. Men man flytter bare usikkerheden fra direktionsgangen til det enkelte medlem, og det er det, vi skal have ændret på,” siger han.

Journalisten har forsøgt at få en kommentar fra nyhedsdirektør på TV 2 Danmark Mikkel Hertz om, hvorfor antallet af tidsbegrænsede ansættelser er steget så meget på netop TV 2. Han har ikke ønsket at udtale sig, så længe overenskomsten endnu ikke har været til behandling og afstemning.

1 Kommentar

Jimmy Andreasen
8. MARTS 2018
Også antallet af freelancere
Også antallet af freelancere på TV2 er steget væsentligt de seneste år. Dette gælder ikke mindst produktionelle
medarbejdere - altså blandt eksempelvis fotografer. Også dette bør der rettes op på.
data_usage
chevron_left
chevron_right