KS-formand: “Vi bor fint”

Forhandlingerne om DJ og Kommunikation og Sprogs sammenflytning var så vanskelige, at flytteplanerne kun kunne blive til noget, hvis de to forbund fusionerer, siger formanden for KS. ”Jeg er overrasket over, at det er så svært at finde nogle løsninger,” siger han 

Fredag kom det frem, at Kommunikation og Sprog trods cirka to års forarbejde alligevel ikke ønsker at dele hovedsæde med Dansk Journalistforbund og AJKS.

Kommunikations og Sprogs hovedbestyrelse havde ellers fredag den 25. august accepteret, at flytningen ville betyde en huslejeforhøjelse på 25 procent.

Et fælles hovedsæde vil kunne styrke et forpligtende samarbejde mellem de tre organisationer,” skrev Kommunikation og Sprog på forbundets hjemmeside.

Samme dag godkendte DJ's hovedbestyrelse planerne. ”Vi har en beslutning fra DJ’s hovedbestyrelse og delegeretmøde om, at vi skal finde nye områder at samarbejde på,” lød det blandt andet fra DJ's formand, Lars Werge.

Men to uger senere – fredag den 8. september – kunne DJ meddele, at KS trak sig fra flytteplanerne.

”Jeg har været meget skuffet i dag. Virkelig i tovene. Det er noget, jeg har brugt meget tid og kræfter på. Jeg er også skuffet over, at jeg ikke kunne lande den,” sagde DJ's formand, Lars Werge.

Hvad er der sket i løbet af de to uger hos KS?

Per Lindegaard Hjorth, den 25. august sagde begge hovedbestyrelser ja til visionen om at flytte. Hvad er der sket siden den dag?

”Min hovedbestyrelse sagde ja til sammenflytning på betingelse af, at vi skulle kunne se, at vi med en stigning i huslejen på 25 procent fik mere ud af at bo sammen,” siger formand for KS Per Lindegaard Hjorth.

Per Lindegaard Hjorth forklarer, at de lokaler, som de to forbund havde udset sig, ikke ville blive bedre for KS end dem, forbundet bor i i dag på Hausers Plads i København.

”Vi ville få nogenlunde det samme som i dag. Men vi skulle bare betale meget mere. Det giver ikke mening. Hovedbestyrelsen mente, at det ville være uansvarligt,” siger Per Lindegaard Hjorth.

Flytning kræver fusion

Fredag fortalte DJ's formand, Lars Werge, ydermere til Journalisten, at Kommunikation og Sprog og DJ ikke flytter sammen, fordi KS ønskede, at en sammenflytning skulle føre til en fusion.

”Men det har vi jo slet ikke mandat til. Og så er det eneste mulige, at det ikke kan blive til noget,” sagde Lars Werge.

Allerede på delegeretmødet i 2015 opgav DJ planerne om en fusion med KS. I stedet blev det vedtaget, at de to forbund skulle styrke samarbejdet.

Per Lindegaard Hjorth, er det rigtigt, at KS ønskede, at det skulle ende med en fusion, hvis DJ og KS flytter sammen?

”Vi har været gennem en proces. Og den viser, at når man flytter sammen, så er der en dagligdag, der skal hænge sammen. Der er rigtigt mange ting, man skal blive enige om, og som man skal aftale, og der tror jeg, at det bliver rigtigt vanskeligt. Det ser vi allerede nu – inden vi i givet fald var flyttet ind. Det har gjort, at vi er kommet frem til den konklusion, at en sammenflytning med DJ højst sandsynligt først vil ske den dag, vi eventuelt fusionerer,” siger Per Lindegaard Hjorth.

Så hvis KS og DJ skal flytte sammen, så skal man fusionere først?

”Ja, det ser jeg som det mest sandsynlige.”

Hvad er det i processen, der får dig til at tænke, at den rækkefølge er vigtig?

”Det er alle de småting, der skal til for at få en hverdag til at fungere. KS har jo ikke haft et kæmpe ønske om at flytte. Vi bor fint. Vi har nogle problemer med mødelokaler, men det kan vi løse. Men at vi skal betale så meget mere i husleje gør, at det ikke giver mening. Vi vil hellere bruge pengene på noget medlemsrettet.”

Per Lindegaard Hjorth forklarer, at hvis KS flytter sammen med DJ som et selvstændigt forbund, så binder man sig til et lejemål over flere år.

”Og hvad sker der, hvis man efter kort tid bliver meget uenige om et eller andet – hvad gør man så? Det er derfor, vi siger, at vi tror, det mest sandsynlige scenarie for en sammenflytning er, at det skal ske i forbindelse med en fusion,” siger Per Lindegaard Hjorth.

For en uge siden sagde du: ”Det her er et rent administrativt samarbejde.” Nu siger du, at fusion er en betingelse for en sammenflytning.

”Nej, det siger jeg ikke. Vi har sagt, at det her lejemål ikke opfylder de betingelser, vi har omkring fx mødefaciliteter. Den proces har gjort, at vi tror, at en sammenflytning først kan ske den dag, vi måtte fusionere.”

Så du også sådan på det for en uge siden?

”Nej. Vi har fundet ud af, at de dagligdags ting bliver for vanskelige. Det har for eksempel handlet om mødelokaler. Men der kan jo løbende komme ting, som man skal blive enige om, og det kan være rigtig vanskeligt, når det er to selvstændige organisationer.”

Både DJ og KS er overraskede

Lars Werge sagde fredag, at beslutningen fra Kommunikation og Sprog overraskede ham.

”Jeg havde måske lidt mistanke, men vi sad midt i forhandlingerne om samarbejdsaftalen. Hvis man sammenligner med et marathon, var vi ganske få meter fra at flytte sammen,” siger han.

Per Lindegaard Hjorth er også overrasket, siger han.

Jeg er overrasket over, at det er så svært at finde nogle løsninger.”

Forløbet betyder ikke, at Kommunikation og Sprog er på jagt efter en anden fusionspartner.

”Det er vi ikke. Og jeg vil gerne understrege, at det jo ikke var KS, der kom til DJ og spurgte, om vi skulle fusionere.”

Hvad er status nu, som du ser det?

”DJ og KS fortsætter det samarbejde, vi har nu om for eksempel a-kassen. Vi håber, vi kan udbygge det samarbejde på nogle andre punkter,” siger Per Lindegaard Hjorth.

Du kan se en tidslinje over DJ og KS' fusionsplaner her.

1 Kommentar

Michael Kjærgård
11. SEPTEMBER 2017
'Vi vil hellere bruge pengene
'Vi vil hellere bruge pengene på noget medlemsrettet'. Det kan jo dårligt oversættes til andet, end at DJ er mere frisk til at rutte med kontingentpengene.