KS om bofællesskab med DJ: Et rent administrativt samarbejde

”Vi har slet ikke forholdt os til noget som helst om fusion i det her flytteprojekt,” siger formanden for Kommunikation og Sprog til planen om et nyt fælles forbundshus med DJ. ”Det kan ikke nytte noget at have en ambition om en fusion, når DJ ikke vil,” siger han

Flere af Dansk Journalistforbunds (DJ) medlemmer og tillidsvalgte har udtrykt bekymring for, at planerne om et bofællesskab med forbundet Kommunikation & Sprog (KS) er et forsøg på at lave en fusion ad bagdøren.

Det kom eksempelvis til udtryk i kommentarfeltet under Journalistens artikel, da planen om at flytte sammen i et fælles forbundshus i større og dyrere lokaler i Københavns indre by for nyligt blev godkendt af DJ’s hovedbestyrelse.

Men den udlægning afviser KS-formand Per Lindegaard Hjort. Der bliver ifølge ham tale om et rent administrativt samarbejde.   

”Vi har slet ikke forholdt os til noget som helst om fusion i det her flytteprojekt. Det her er et rent administrativt samarbejde. I akademikerfamilien er der flere eksempler på forbund, der har administrative samarbejder og bor under samme tag. Derfor er jeg overbevist om, at det også kan lade sig gøre hos os. Også uden at det bliver en fusion ad bagdøren, sådan som nogle i DJ kalder det,” siger Per Lindegaard Hjort til Journalisten.   

Fusion blev droppet i 2015

Ledelserne i begge forbund var tidligere enige om at arbejde på en fusion, men det blev afvist af DJ’s tillidsvalgte medlemmer på DJ’s delegeretmøde i 2015 efter en hidsig debat internt i DJ om forbundets identitet.

I stedet blev det vedtaget, at de to forbund gerne må indgå et tættere samarbejde.

Har KS stadig en ambition om, at I på sigt skal fusionere med DJ?

”Det kan ikke nytte noget at have en ambition om en fusion, når DJ ikke vil. Derfor gælder det om at få nogle rent administrative samarbejder der, hvor det giver mening og er til fordel for begge forbunds medlemmer. Det er bedre mødefaciliteter et godt eksempel på,” siger Per Lindegaard Hjort.

”Det afgørende for KS er, at vi får bedre boligvilkår, end vi har i dag. Særligt i forhold til mødefaciliteter. Men det kan muligvis også give nogle nye samarbejdsflader i form af mere fælles administration. Men det er ikke noget, vi har et konkret overblik over lige nu,” siger Per Lindegaard Hjort.    

I dag har DJ og KS allerede en fælles a-kasse, AJKS, som bor sammen hos DJ på Gammel Strand, samt et samarbejde om it og medlemsservice.   

Mens en enstemmig hovedbestyrelse i DJ har stemt ja til flytteplanerne til en fortsat hemmelig adresse i Københavns indre by, så har KS taget et afgørende økonomisk forbehold i forhold til de afsluttende forhandlinger om det nye lejemål, som pågår netop nu.

DJ-formand Lars Werge har tidligere sagt til Journalisten:  

”Det bliver en huslejestigning, der er til at tage og føle på. Men det har hovedbestyrelsen sagt ja til.”

KS: En ansvarlig økonomisk afvejning

Hovedbestyrelsen hos KS har besluttet, at huslejen og driften samlet set ikke må blive mere end 25 procent dyrere end det, som KS betaler i dag for deres lokaler på Hauser Plads.

Hvorfor er det afgørende for jer, at det højst må blive 25 procent dyrere end jeres nuværende lokaler?

”Hvis vi skal have bedre mødefaciliter, så ved vi godt, at det bliver dyrere end i dag. Vi kunne godt have sagt, at grænsen gik ved 20 procent dyrere eller 30 procent dyrere, men nu har vi valgt 25 procent som grænsen for, hvor meget de samlede udgifter til husleje og drift må stige,” siger Per Lindegaard Hjort.

Hvad er årsagen til, at jeres smertegrænse endte netop der?

”Det har jeg ikke så mange kommentarer til. Det er den afvejning, som vores hovedbestyrelse har fundet ansvarlig i forhold til at få nogle boligforhold, som vores medlemmer kan få større glæde af, end de har i dag, siger Per Lindegaard Hjort.

Efter planen skal DJ og KS flytte sammen i det nye fælles forbundshus i løbet af 2018. 

0 Kommentarer