Werge versus Gardel: Var DJ for lukket om fusionen?

DJ var for lukket, da ledelsen undersøgte muligheden for en fusion med KS, mener begge formandskandidater. Gardel: »Processen har været uærlig.« Werge: »Vi var for dårlige til at inddrage medlemmerne.« Hver dag frem mod kampvalget stiller Journalisten de to kandidater et spørgsmål

Hvem skal være formand for Dansk Journalistforbund? Der er kampvalg, og journalisten.dk vil de kommende dage sætte fokus på forskellen på de to kandidater Lars Werge og Uffe Gardel.

Alle hverdage frem til delegeretmødet den 28. og 29. april, hvor medlemmerne skal vælge ny formand, stiller vi de to kandidater et spørgsmål om et fagpolitisk omstridt emne.

Første spørgerunde handler om forløbet frem mod en fusion med KS, der blev midlertidigt indstillet i november 2014.

For kæntrede fusionen på grund af en proces, der i for høj grad foregik bag lukkede døre og langt fra medlemmerne?

Ja, mener Lars Werge, selv om han selv har været med til at lede processen som næstformand: 
»Vi var for dårlige til at inddrage medlemmerne i processen,« siger han.

Ifølge Uffe Gardel er det største problem, at forbundsledelsen talte usandt i processen:
»Man har ikke fortalt den fulde sandhed om KS, og det må være bevidst,« mener Gardel, der er tillidsrepræsentant på Berlingske.

I dag starter vi med Uffe Gardels svar på dagens spørgsmål:

Uffe Gardel: Formandskabet holdt sandheden tilbage

Flere medlemmer af hovedbestyrelsen kritiserer fusionsprocessen for at have været for lukket. Er du enig?

»Ja. Den har kørt, ligesom man ville gøre i en privat virksomhed, men DJ er et demokrati. Det største problem er dog, at processen har været uærlig. Man har ikke fortalt den fulde sandhed om KS, og det må være bevidst. Man har tilbageholdt oplysninger om, hvordan KS’ medlemsskare var sammensat, og om at KS ligger i en årelang grænsekonflikt med HK.«

Hvad manglede medlemmerne at få at vide?

»At faggrupper som sekretærer og salgsmedarbejdere udgør en lige så stor gruppe i KS som kommunikationsfolk. Grænsekonflikten går ud på, at mange af KS' medlemmer arbejder på områder, hvor HK har overenskomsten. KS optager nemlig folk udelukkende på grundlag af deres uddannelse og ikke deres arbejde.«

Hvordan skal en eventuel videre proces se ud?

»Jeg er ikke kategorisk imod en fusion, men den skal ikke foregå her og nu. Skulle den engang komme på tale igen, skal processen køre mere offentligt og åbent, for vi er et demokrati i DJ. Politisk var processen ikke klog, og fortsætter man sådan, er man sikker på at støde medlemmer fra sig.«

Hvordan skal processen gøres mere åben?

»Man skal sørge for, at spørgsmålet bliver diskuteret rigtig grundigt, og at delelementer sendes i høring hos tillidsfolk og specialgrupper. Internettet er jo opfundet, det er ikke svært at sende elementer i høring. Det er heller ikke svært at samle 100 tillidsvalgte til et diskussionsmøde. En ny fusionsproces bliver mere besværlig, for åbenhed og demokrati er besværligt, men i det lange løb er det den bedste styreform.«

Åbenhed og demokrati er besværligt, men i det lange løb er det den bedste styreform.

Uffe Gardel, formandskandidat

Skal der så fortsat være lukkede møder i DJ's hovedbestyrelse om fusionen?

”Man kan ikke komme uden om, at HB i sådan en proces i ny og næ vil have brug for at tale sammen for lukkede døre. Men de politiske diskussioner, de skal foregå for åbne døre, og de skal foregå i hele forbundet – gennem høringer og på møder."

Dit ønske om at skrinlægge en fusion for nu kan skubbe KS i armene på Dansk Magisterforening i stedet – og gøre dem til det stærke kommunikationsforbund. Vil du så være formand for DJ?

»Vi vil ikke stå svagere. DJ er bedst for kommunikationsfolk. Basta. Det skal vi blive ved med at være, vi skal udbygge og støtte kommunikatørernes faglighed, og vi skal allerede nu aftaledække kommunikationsområdet,« siger Uffe Gardel.

Lars Werge: Få medlemmer gad diskutere fusion

Flere medlemmer af hovedbestyrelsen kritiserer fusionsprocessen for at have været for lukket. Er du enig?

”Ja, jeg er enig: Fusionsprocessen gled blandt andet af sporet, fordi vi ikke var inddragende nok."

Fusionsprocessen gled blandt andet af sporet, fordi vi ikke var inddragende nok.

Lars Werge, formandskandidat

Hvorfor skulle der gå to år, og mange medlemmer skulle vende tommelfingrene ned, før du indser, at processen var for lukket?

»Det er ikke en erkendelse, der kom for fem dage siden, den var baggrunden for, at vi traf beslutningen om at sætte fusionen på pause i november. De forhandlinger, vi havde på det tidspunkt med KS, afslørede nogle forskelle mellem os og dem, der var svære at få udredt inden delegeretmødet.«

Du har været med til at lukke møder i hovedbestyrelsen om fusion for Journalistens referat og dermed for medlemmernes indsigt. Var det en fejl?

»Nej. Processen er blevet refereret til som fordækt i Journalisten, men vi har haft et forløb, hvor vi var nødt til at være fortrolige. Men vi var for dårlige til det, der lå ved siden af. Havde vi været bedre til at inddrage kredse, grupper og tillidsfolk og lyttet til og spurgt medlemmerne, havde vi nok holdt to-tre lukkede møder i hovedbestyrelsen.«

Hvordan skal en eventuel videre proces være?

”Den videre proces skal stadig udformes af hovedbestyrelsen. Men i tråd med, hvad jeg i øvrigt går til valg på, så skal medlemmerne og deres repræsentanter – kredse, grupper, medarbejderforeninger osv. – involveres, så de får indflydelse på, hvordan fremtidens DJ skal se ud.”

Du har jo allerede rejst rundt med formanden og andre DJ-folk for at sætte gang i fusionsdebatten i kredse og grupper. Der var meget lavt fremmøde. Hvordan vil I inddrage folk?

»Det er det helt store spørgsmål, for skal vi være rigtig ærlige, så syntes meget få netop, at det var interessant. Det kan skyldes, at det var mig og Mogens (Blicher Bjerregård), der rejste rundt, eller det kan skyldes temaet. Derfor kan det være en debat, hvor meget få taler på manges vegne, og det gælder både ja og nej-siden.«

Skal der være lukkede møder i DJ's hovedbestyrelse om fusionen?

”Ja, det vil jeg finde naturligt. Når det kommer til forhandling med en anden organisation, foregår den slags på lukkede møder. Og det er oplagt i sådan en sag at sende sin forbundsledelse,” mener Lars Werge.

Hvad mener du? Giv din mening om fusionsprocessen til kende under artiklen.

Kommentarer
11
Henriette Sø
14.04.15 18:26
Uanset hvor åben en proces
Uanset hvor åben en proces der havde været, ville mange medlemmer formodentligt fortsat være skeptisk over for en fusion. Som kommunikatør er jeg meget enig med Uffe i, at DJ også er for kommunikatører - og i at det vil underminere kommunikatørernes faglighed, hvis vi fusionerer med et forbund fyldt med alle mulig andre faggrupper og dermed risikerer endnu mere uklarhed over, hvem kommunikatørerne i DJ er, og hvad vores faglighed er. Jeg er også enig i, at der er brug for en skarpere definition af, hvad kommunikation dækker over, så vi internt undgår at blande æbler og pærer. Der er meget stor forskel på at være rådgiver på et pr-bureau og være informationsmedarbejder i en kommune - det bør vi kunne rumme sprogligt, når vi taler om Kommunikation som branche.
Fremhævet af Journalisten
Lars Werge
15.04.15 06:39
Kære Henriette,

Kære Henriette,
Jeg er uenig. Helt grundlæggende blander vi allerede i dag en masse forskellige frugter, og de fagligheder og personligheder, der ikke føler sig hjemme, er i forvejen fri til at gå.
Sagen er, at der er langt flere, der melder sig ind i DJ end ud. På trods af, at vi også i dag rummer de fagligheder, du omtaler. Plus en masse andre.
Og så forstår jeg helt basalt ikke behovet for at sortere. For det må nødvendigvis være en sorteren fra toppen; jeg har ikke lyst til at stå som den, der skal sende medlemmerne ind eller ud af fællesskabet.
MVH Lars W.
Fremhævet af Journalisten
Tine Johansen
15.04.15 07:30
Kære Lars.

Kære Lars.
Nu har jeg genlæst Henriettes indlæg op til flere gange, og jeg kan simpelthen ikke få øje på, at hun noget sted taler for at 'sortere' i medlemmerne, endsige sende nogen ud.
Hvis vi fusionerer med KS risikerer vi til gengæld at blive en uhomogen gruppe, der ikke har fagligheden til fælles, fordi deres medlemmer i høj grad laver alt muligt andet end kommunikation. Deri er jeg enig, men det kommer formentlig ikke bag på dig.
Kh Tine
Fremhævet af Journalisten
Jan Hillers
15.04.15 07:30
Og husk; det var Journalisten
Og husk; det var Journalisten, der fremskaffede informationerne om KSs medlemssammensætning, ikke HB eller Linda Garlov (?).
Fremhævet af Journalisten
Uffe Gardel
15.04.15 07:55
Det lyder kønt, at Lars Werge
Det lyder kønt, at Lars Werge ikke vil "sortere" i adgangen til DJ. Men ALLE fagforbund sorterer; i hvert fald alle rigtige fagforbund. Det er kun hos de kristelige, at døren er høj og porten er vid.

I DJ sorterer vi på følgende måde:

"Ret til medlemskab har enhver, som har gennemgået en af uddannelserne inden for medier og kommunikation, har journalistik eller kommunikation som hovederhverv og arbejder på løn- og arbejdsvilkår, der kan godkendes af forbundet.

Ret til medlemskab har også andre, der som hovederhverv og med en kreativ og/eller journalistisk indfaldsvinkel arbejder i medierne eller med informationsformidling/kommunikation, og som har ansættelse på anerkendte arbejdspladser, eller har ernæret sig ved freelance arbejde i mindst 3 måneder. I alle tilfælde skal arbejdet foregå på løn- og arbejdsvilkår, der kan godkendes af forbundet."

Afsnittene ovenfor står i vores forbundslove, i paragraf 2, i øvrigt.
Hvis man vil være et fagforbund, så dækker man et bestemt fag eller nogle bestemte fag. DJ har besluttet at vores to fag er journalistik og kommunikation. Begge fag rummer mange forskellige former for job - journalistikfaget rummer både skrivende journalister, TV-producere og social media managere. Kommunikation spænder, som Henriette Sø skriver, fra PR-rådgivere til informationsmedarbejdere. Derfor er vi i dag en broget flok. Men det er ikke rigtigt, at vi ikke sorterer. Og størstedelen af KS' medlemmer ville ikke kunne optages hos os med vores nuværende forbundslove.
Fremhævet af Journalisten
Lars Werge
15.04.15 08:02
Kære Tine og Henriette og
Kære Tine og Henriette og andre,
Så har jeg nok lagt noget forkert i ordene om at undgå at blande æbler og pærer. Det beklager jeg.
MVH Lars
Fremhævet af Journalisten
Finn Arne Hansen
15.04.15 08:05
Det bliver spændende, når
Det bliver spændende, når Journalisten afslører DJs medlemssammensætning: PA'ere, art director, cutters, lærere, HR-chefer, jobvejledere, millionærarvinger, direktører, reklametegnere, reklamefotografer, reklametekstere, copy writere, kontorchefer....
Fremhævet af Journalisten
Ida Sønderby Rosgaard
15.04.15 09:15
Jamen, så lad os da helt
Jamen, så lad os da helt åbent gå ud og åbne forbundet op for alle arbejdstagere i Danmark, så skal det nok gå godt, Finn Arne.

Så kan vi sikkert også ret hurtigt udvide listen over aftaler, der ikke bliver fornyet - som f.eks. O-aftalerne for freelancere, der har ligget stille i nogle år, fordi man efter sigende ikke kan finde - eller ikke har kunnet tage sig sammen til at finde - en forhandlingsmodpart.

http://freelancegruppen.dk/Genveje/O-aftale/

Med hensyn til fusionsshowet ved jeg snart ikke, om det er værst, om folk i toppen af DJ bevidst har løjet for medlemmerne eller bare ikke har været kloge og dygtige nok.

I hvert fald har DJ brug for folk i toppen, der er både kloge og dygtige, og som sætter handling bag de mange flotte ord. Og som tør sige sandheden og også forholde sig aktivt til den.
Fremhævet af Journalisten
Ida Sønderby Rosgaard
15.04.15 09:24
Min kommentar var især
Min kommentar var især henvendt til både Finn Arne Hansen og Lars Werge. Beklager, at jeg ikke fik skrevet det med det samme.

Mange hilsner
Ida Sønderby Rosgaard
Fremhævet af Journalisten
Bodil Rohde
15.04.15 17:00
Werge og Gardel

Werge og Gardel

En ting må man sige.

Det er, at valgplakaten for Werge og Gardel bare er vildt flot.

Og som freelancer med 44 års erfaring, - jeg startede lige efter at være blevet uddannet, og er stadig meget glad for mit arbejde, - så har det været en livslang lønforhandling, og det har været lettest der, hvor der er freelance-aftaler.

Venlig hilsen
Bodil Rohde
Fremhævet af Journalisten
Finn Arne Hansen
15.04.15 18:40
Ida, for at få et fælles
Ida, for at få et fælles forbund sammen med de mange kommunikatører i KS må vi tage alle 7.000, også dem med andre jobtitler. Hvis vi forsøger at stå og sortere ved indgangen til fusionsteltet, er det dobbeltmoralsk, da vi selv er en meget broget skare. Desuden ville sådan et krav om sortering få dem til at stemme nej, vi vil miste 7.000 potentielle medlemmer, DM ville måske få dem og blive landets stærkeste kommunikationsforbund. Nå ja, så er der også lige 33 millioner kontingentkroner og tabte stordriftsfordele. Også i a-kasssen, som er landets mindste. For går KS til DM, forsvinder de også fra AJKS.
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage
chevron_left
chevron_right