Samarbejde – men ikke et ord om fusion med KS

Fusionen med Kommunikation og Sprog er skrevet helt ud af papirerne. DJ skal udvide samarbejdet og evaluere resultatet om to år, har delegeretmødet netop vedtaget. »Foden skal over på bremsen. Det er der, den hører hjemme,« sagde Jens Ringberg, DR

Den tykke bog om fusion med forbundet Kommunikation og Sprog, som DJ har skrevet på i godt to år, fik tilføjet endnu et kapitel på DJ's delegeretmøde i Kolding.

Fusionen er nu – kort sagt – lagt død. Til gengæld blev det besluttet, at samarbejdet med KS skal udbygges de kommende to år, uden at ordet fusion bliver nævnt i teksten.

Målet er at blive den stærkeste organisation på medie- og kommunikationsområdet.

To forslag blev til et

Debatten gik i gang tirsdag eftermiddag og strakte sig til onsdag.

Tirsdag blev debatten indledt med et kompromis, hvor to forslag blev syet sammen til et nyt ændringsforslag. Det ene forslag var blevet stillet af hovedbestyrelsen. Essensen af hovedbestyrelsens oprindelige forslag var, at DJ i 2017 kunne vedtage, at fusionen skulle køre videre.

Det andet forslag, der blev en del af tirsdagens kompromis, var stillet af blandt andre formandskandidat Uffe Gardel og Torben Duch Holm, tillidsmand på Nordjyske. Essensen af det forslag var, at arbejdet med en fusion med KS skulle indstilles helt.

I ændringsforslaget står hverken, at fusionen kan vedtages senere, eller at den er lukket helt ned. Fusionen er slet ikke nævnt. I stedet lyder det i ændringsforslaget, at de to forbund skal samarbejde.

"KS er fortsat en strategisk samarbejdspartner for DJ, og DJ vil søge at udbygge dette samarbejde. Delegeretmødet 2017 præsenteres for resultaterne af det øgede samarbejde," lyder det i kompromiset.

Lunkent kompromis

Flere gik tirsdag på talerstolen for at give udtryk for, at de var tilfredse med, at DJ ifølge ændringsforslaget kun vil øge samarbejdet med KS og ikke længere taler om at ændre vedtægterne og slå de to forbund sammen.

»Foden skal over på bremsen. Det er der, den hører hjemme,« sagde Jens Ringberg, DR.

»Og hvis Nordjyskes folk siger ja til det her lidt lunkne kompromis, som man har fundet ude i korridoren, så kan jeg også sige ja.«

Advarsel mod skjult dagsorden

Der var også stemmer, der under debatten om ændringsforslaget advarede DJ mod at genopfinde fusionstankerne senere:

»Jeg frygter, at det i virkeligheden handler om at stille et nyt forslag om to år om at fusionere med KS. Det gør mig forstemt. Prøv at koncentrere jer om at få det her forbund til at fungere,« sagde Tage Baumann, DR, Kreds 1.

»I skal ikke have en skjult dagsorden om fusion, så bruger I alle kræfterne på det,« fortsatte Tage Baumann.

»Jeg synes ikke nødvendigvis, at en fusion skal være endemålet. Det kan ende med en udvanding af identiteten. Jeg bakker op om det her forslag,« sagde Troels Gadegaard Frølich, hovedbestyrelsen. Han tilføjede, at DJ skal holde fast i diskussionen, så flere medlemmer tager stilling.

»Vi skal ikke have et ord om, at vi er på vej mod en fusion. Det er vigtigt, sådan som medlemmerne har det i øjeblikkket,« sagde Rasmus Mark Pedersen, formand for Journalisterne.

Per Roholt, formand for DJ Kommunikation og kandidat til næstformandsposten, er erklæret fusionstilhænger.

»For mig er fusionen stadig et mål,« sagde han og fortsatte:

»Jeg synes, at kompromisset er en gave. Det sikrer, at forbundet står sammen og ikke tager en splittelse på en kunstig platform.«

Nyt ændringsforslag

Onsdag morgen blev der lagt yderligere afstand til en egentlig fusion med KS. Nu også fra hovedbestyrelsen.

»Jeg er ikke tilhænger af en fusion med KS, heller ikke efter 2017. Vi er for forskellige. Men jeg siger ja til et strategisk samarbejde,« sagde Frederik Juel, medlem af hovedbestyrelsen, Berlingske.

Næste taler gik skridtet videre. Fusionen skal direkte lukkes ned i både ord og handling.

»Jeg vil stille et ændringsforslag. Jeg vil have sætningen, om at "arbejdet med fusionen indstilles", skrevet ind,« sagde Ida Sønderby Rosgaard.

»Jeg har ikke tillid til, at fusionen bliver lukket ned, hvis det ikke bliver skrevet ind,« sagde hun.

Kritik af nyt ændringsforslag

Den stramning af forslaget mødte straks kritik fra en af kompromismagerne:

»Vi er enige om, at vi ikke skal fusionere nu. Og vi er enige om, at vi skal udbygge samarbejdet med KS,« sagde Uffe Gardel, kandidat til formandsposten. Han understregede, at tirsdagens ændringsforslag er tydelig nok.

»Jeg foreslår, at man stemmer imod Ida Sønderby Rosgaards forslag,« sagde Uffe Gardel. Også Sus Falch, formand for FreelanceGruppen, var imod Ida Sønderby Rosgaards forslag.

Også Tage Baumann, DR, var imod stramningen om, at det skal skrives ind, at fusionen indstilles. I stedet foreslog han, at det blev skrevet ind, at arbejdet med fusionen er stillet i bero frem til næste delegeretmøde.

»Jeg synes, vi skal sende det klare signal til KS, at de næste to år er fusionen ikke på tale,« sagde Tage Baumann.

Også dette forslag gik Uffe Gardel imod.

»Jeg beder om, at I stemmer nej til Tage Baumanns forslag. Og til ethvert andet ændringsforslag til kompromiset,« sagde Uffe Gardel.

Afstemning

Nu kom endnu et ændringsforslag på banen fra Niels Peter Arskog, der ønskede at slette en sætning i det oprindelige kompromisforslag, hvor det hedder, at delegeretmødet i 2017 skal præsenteres for resultaterne af det øgede samarbejde.

Til gengæld trak Ida Sønderby Rosgaard på dette tidspunkt sit ændringsforslag.

Formandskandidat Lars Werge anbefalede, at salen vedtog det oprindelige ændringsforslag. Han garanterede, at hovedbestyrelsen ville respektere det.

»Det er nogle meget klare rammer for, hvad vi skal arbejde i retning af,« sagde Lars Werge som den sidste på talerstolen.

Salen forkastede derpå først Tage Baumanns ændringsforslag. Derpå faldt Niels Peter Arskogs ændringsforslag.

Endelig blev der stemt om det oprindelige ændringsforslag. Det blev vedtaget "med overvældende flertal", fastslog dirigent Søren Wormslev.

Store knaster

Når DJ selv afstod fra at sætte spørgsmålet om ja eller nej til fusionen til afstemning på delegeretmødet 2015, sådan som det ellers var tanken ifølge det mandat, der blev vedtaget på delegeretmødet i 2013, skyldes det både manglende opbakning fra DJ's medlemmer og store knaster i forhandlingerne med KS:

”Vejen til enighed med modparten synes uoverkommelig for DJ,” lyder det blandt andet i hovedbestyrelsens redegørelse for fusion, med understregning af, at især kontingent, rekruttering og sikringsfond volder kvaler.

DJ satte oprindeligt arbejdet med en fusion i gang, fordi flere og flere i DJ arbejder med kommunikation, og KS har godt fat i rekrutteringen af kommunikationsstuderende. De, der støtter en fusion, mener, at de to organisationer til sammen skal blive det stærkeste forbund for kommunikation.

Til gengæld lyder kritikken, at mange af de oprindelige medlemmer af KS ligger langt fra DJ-identiteten.

0 Kommentarer