Aflyste flytteplaner udløser debat om DJ og KS

Skal Dansk Journalistforbund fokusere mere på sin egen fremtid, efter at Kommunikation og Sprog har aflyst at flytte sammen? Eller skal DJ fortsat forsøge at udvide samarbejdet? Lars Werge: ”Målet er, at vi får et styrket DJ. Det mål er ikke blevet mindre nu”

Hovedbestyrelsen i DJ mødtes tirsdag morgen kl. 09.30 – 11.00 til bestyrelsesmøde i Torvehallerne i Vejle – hvor der afholdes to dages stævne for tillidsfolk – med et enkelt punkt på dagsordenen:

At drøfte situationen, efter at forbundet Kommunikation og Sprog fredag den 8. september aflyste planerne om at flytte sammen med DJ på en ny fælles adresse i København.

“Hvad sker der? Hvad er udsigten? Hvad har vi tænkt, siden det skete? Og hvordan skal relationerne være fremover?” åbnede formand for DJ Lars Werge hovedbestyrelsens møde.

KS kan ikke se fordelen

KS aflyste planerne om at flytte sammen på et møde på Gammel Strand, hvor DJ troede, parterne primært skulle drøfte lokalefordelingen mellem de to forbund på en fremtidig fælles adresse.

Men i stedet trak KS sig fra flytteplanerne med den forklaring, at KS ikke kunne se nok fordele i at flytte sammen fysisk, så længe de to forbund ikke er fusioneret politisk.

”Det var chokerende for mig,” sagde Lars Werge til hovedbestyrelsen. ”Følelserne tog lidt over,” fortsatte han.

Aflysning med kort varsel

Aflysningen faldt på trods af, at både DJ og KS havde godkendt at gå videre med flytteplanerne præcis en uge før – fredag den 1. september.

Og KS bekræftede visionen så sent som mandag den 4. september over for Journalisten.

KS-formanden understregede, at han ikke gik efter en fusion med DJ, men efter et rent administrativt samarbejde.

Mere tid til DJ

Lars Werge forklarede hovedbestyrelsen, at selv om de aflyste flytteplaner var en overraskelse for ham, så kan aflysningen måske også frisætte energi til DJ’s arbejde med sig selv.

DJ har siden 2013 arbejdet målrettet på at udvide samarbejdet med KS. Først var der planer om en egentlig fusion, som DJ aflyste før en planlagt afstemning på delegeretmødet 2015, både på grund af manglende opbakning fra medlemmerne i DJ, og fordi der var knaster i forhandlingerne mellem parterne.

Derpå blev det i stedet besluttet at udvide samarbejdet. Og senest kom flytteplanerne i stand.

”Vi har brugt megen energi på det, og jeg tør slet ikke tænke på, hvor mange mandskabstimer vi har lagt i det,” sammenfattede Lars Werge.

Du kan se en tidslinje over forløbet med KS og DJ her.

Hård konkurrence

Konkurrencen om at organisere kommunikationsområdet er stor. Både HK Privat, DJØF og Dansk Magisterforening bejler til kommunikatørerne – det samme gør DJ og KS.

HK Privat har blandt andet ansat en del tidligere DJ-folk inden for det seneste år, ligesom forbundene konkurrerer på studierne for at få fat i de studerende, hvor også KS har oprustet. 

Lars Werge understregede, at DJ ikke har grund til at tro, at KS nu går efter en anden samarbejdspartner. Og han sammenfattede, at DJ og KS i dag samarbejder om a-kassen AJKS, it-afdelingen Service 3 samt en fælles medlemsafdeling.

”Der er nogle administrative samarbejdsrelationer, som vi mener skal fortsætte,” sagde Lars Werge og understregede, at samarbejdet giver en økonomisk fordel og er til gavn for medlemmerne.

Det politiske samarbejde

Ud over det administrative arbejde har DJ og KS også et politisk samarbejde, hvor de to forbund har en fælles repræsentation i AC, ligesom DJ's delegeretmøde både i 2015 og 2017 har besluttet at øge samarbejdet med KS på flere områder, selv om fusionen blev aflyst.

”Giver det mening, som situationen er, eller skal vi hellere se på DJ?” spurgte Lars Werge på hovedbestyrelsens møde.

”Jeg ser ikke et brændende ønske om, at vi styrker det politiske samarbejde med KS. Jeg ser et ønske om, at vi styrker rådgivning og organisering på kommunikationsområdet,” fortsatte han – og fastslog:

”Målet er, at vi får et styrket DJ. Det mål er ikke blevet mindre nu.”

Hvor skal DJ bo?

DJ har drøftet en flytning blandt andet med henvisning til, at forbundet i dag er spredt ud over en række opgange på Gammel Strand, hvilket gør det svært at holde fælles møder – som der også mangler lokaler til.

Uden at aflyse en flytning, slog Lars Werge nye tanker an, hvad angår DJ’s fremtidige bopæl. Han forklarede, at nu da DJ og KS ikke skal bo sammen, er der måske ikke samme behov for så mange flere kvadratmeter.

Lars Werge lancerede, at DJ måske kunne blive boende på Gammel Strand, hvor forbundet har haft kontorer siden 1961.

”Der er på Gammel Strand 46 nogle muligheder, som vi skal undersøge,” sagde Lars Werge og forklarede, at DJ kunne overveje at søge om tilladelse til at bygge inde i gården i Gammel Strand 46, som DJ i dag ejer.

”Vi kunne måske se nogle muligheder på Gammel Strand,” sagde Lars Werge, der samtidig foreslog, at DJ hyrer ekstern support, hvis forbundet skal lede efter nye bygninger, da det er meget tidskrævende.

Debat om flytning

Efter formandens redegørelse meldte medlemmerne af hovedbestyrelsen sig med kommentarer.

Omkring flytteplanerne lød det blandt andet:

Lars Lindskov, medlem af forretningsudvalget og formand for Pressefotografforbundet:

”Har I overvejet at finde andre at bo sammen med, eller skal vi overveje det? Det synes jeg skal indgå i diskussionen,” sagde Lars Lindskov, der – som flere andre – udtrykte skepsis over at bygge i gården i Gammel Strand 46, blandt andet med hensyn til fredningsmyndighederne.

”Hvis vi kan spare 15 millioner kroner på et pragtfuldt sted uden for voldene, så er det billigere at ændre reglerne,” sagde Lars Lindskov med henvisning til, at der i DJ's love og regler står, at DJ skal bo i Københavns Kommune.

Rasmus Mark Pedersen, formand for Journalisterne i DJ:

”Min opfordring er, at vi så hurtigt som muligt prøver at finde noget andet at bo i. Og jeg opfordrer til, at man ikke kun søger i middelalderbyen i København, men søger bredere.”

Han fortsatte:

”Jeg synes, vi skal flytte nu, af hensyn til medarbejderne. Vi har i to år sagt, at medarbejderne ikke havde det godt nok. Der skal ikke gå to år mere.”

Anders Stoffer, tillidsmand på Ekstra Bladet, bakkede op:

”Alene på grund af de ansattes situation og deres arbejdsmiljø synes jeg, vi hurtigst muligt skal finde et andet sted at bo.”

Debat om samarbejde

Flere medlemmer af hovedbestyrelsen kommenterede Lars Werges melding om det fremtidige samarbejde med KS.

Villy Dall, Thisted Dagblad/Nordjyske Medier:

”Jeg synes, vi skal styrke det politiske samarbejde med KS.”

Per Roholt, formand for DJ Kommunikation, opfordrede til, at DJ nedtonede diskussionen om en flytning og i stedet fokuserede på samarbejdet med KS.

”Jeg tror, vi skal sige: ”Hvordan får vi det her på rette spor igen?”” sagde han og opfordrede til, at DJ ændrer hele retorikken om DJ og KS:

”Kan vi ikke droppe ægteskabsretorikken? Det bliver lidt for sjovt. Lad os kigge på det her dybt professionelt. Det er ikke en skilsmisse, det er en megaforspildt mulighed.”

”Jeg håber, at DJ igen prøver at komme på banen i forhold til KS. Ellers vil jeg gerne se en anden plan for, hvordan vi bliver den stærke organisation for kommunikation.”

Rasmus Mark Pedersen:

”Vi har været i gang med en fusion, der blev afbrudt af os. Mit forslag er, at vi en gang for alle får afgjort, om det her er medlemmernes ønske eller ej. Vil medlemmerne arbejde videre mod en fusion, eller vil de ikke? Så får vi en gang for alle sat en retning for, om vi skal udvikle os som fagforbund selv eller sammen med KS.”

Lars Werge svarede Rasmus Mark Pedersen:

”Det er jo afgjort. Delegeretmødet har sagt, at vi ikke skal fusionere. Og KS har sagt, at uden fusion flytter de ikke sammen med os. Og jeg tror desuden ikke, det er givet, at KS i dag vil fusionere med DJ.”

Hvortil Rasmus Mark Pedersen svarede:

”Jeg forstår ikke delegeretmødets beslutning som et nej til fusion. Den afstemning har vi ikke haft. Jeg mener stadigvæk, det kunne være relevant med den afstemning.”

Hovedbestyrelsen skal igen drøfte flytning og samarbejde med KS på et møde sidst i oktober.

2 Kommentarer

Finn Arne Hansen
29. SEPTEMBER 2017
Rasmus Mark, Villy Dall og
Rasmus Mark, Villy Dall og Per Roholt har ret. Og jeg håber, at de unge repræsentanter i HB var enige, selv om de ikke bliver citeret. Vi kommer ikke uden om at diskutere fusion igen. DJ er et for svagt og for dyrt fagforbund. På det seneste er det også blevet politiserende. Og den katastrofale og krysteragtige afværgeafstemning på delegeretmødet i 2015 var ikke et nej til en fusion, blot en udsættelse, til Uffe Gardel & Co. er kommet til fornuft. Vi så jo, at der på Fagligt Forum i 2014 var flertal for en fusion i en vejledende afstemning. Så vil flertallet være endnu større i en urafstemning, da der traditionelt set kommer mange konservative (folk, der ønsker bevaring af de eksisterende forhold, red.) på delegeretmøderne og på Fagligt Forum. KS æder sig ind på kommunikationsområdet, blandt andet med et studenterkontingent på 37 kroner inklusive de første seks måneder gratis, 150 gratis kurser til studerende, et fremragende fagblad for kommunikatører, lavere kontingent, nej til deltagelse i LOs politiske fremstød, en meget enklere og bedre struktur, arrangementer, alle kan deltage i uanset stammetilhørsforhold og meget, meget mere. Vi kan lære meget af dem. Og vi trænger til det. Vore love er helt ude i skoven Tvind-agtige. Selv en ændring af dagsordenen på delegeretmødet kræver et 2/3-flertal. De studerende og pensionisterne har uforholdsmæssigt megen magt på delegeretmødet, og nu er diverse grupper også begyndt at bevilge penge til enkeltsager fra talerstolen. Lovene er fra 1961 og skal simpelthen ændres. Det kan kun ske ved at et ad hoc-udvalg med alle stærke kræfter går ind i et rum, bliver enige og kommer enigt frem med nye lovforslag på et ekstraordinært delegeretmøde. Ellers kommer vi aldrig videre. Jeg har 32 års erfaring med fagligt arbejde i DJ, så jeg ved det.
Hvis det ender med et nej i en urafstemning, så må fårene jo skilles fra bukkene, og vi kommunikatører må finde over i KS.
I øvrigt bør vi se på a-kassen, der også er for svag. Vi bør fusionere den med Min A-Kasse, der er fremragende. Jeg er selv blevet medlem der efter svigt i AJKS og et nej i dens HB til månedskontingent. Vågn nu op, HB! Vær modige og kloge som i 2013, tag fat om nældens rod og sælg fusionen til medlemmerne med al jeres styrke og integritet hver især.

Venlig hilsen fra næstformanden i DJ-K, som dog skriver dette som privatperson uden afklaring i DJ-Ks bestyrelse.
Michael Kjærgård
26. SEPTEMBER 2017
Jeg tror ikke vi kan klare os
Jeg tror ikke vi kan klare os uden KS. Ikke at vi skal fusionere eller dele domicil, men vi har brug for dem til at redde os fra os selv. Tydeligvis.