Dansk Journalistforbund bliver på Gammel Strand

Hovedbestyrelsen har efter lang debat besluttet at opgive planerne om at flytte fra Gammel Strand. I stedet skal lokalerne renoveres, og DJ har fundet endnu et lejemål

Dansk Journalistforbund skal blive på Gammel Strand i indre København.

Det står fast, efter at hovedbestyrelsen i sidste uge vedtog at skrinlægge de flytteplaner, der i 2015 blev sat i gang, fordi DJ mangler kontor- og mødeplads samt faciliteter til medlemmerne.

”Vi er ved at vokse ud af de lokaler, vi har i dag. Hvert lille kosteskab er fuldt af mennesker, der sidder og arbejder. Vi vil gerne finde et sted med mere plads, hvor man kan sidde samlet,” forklarede Tine Johansen, næstformand i DJ, dengang – med tilføjelsen:

”Det skulle gerne bunde i noget økonomi. Det skulle gerne betale sig, ellers er der ikke nogen pointe i det.”

For dyrt at købe

Det er DJ’s forretningsudvalg, der har foreslået at droppe flytningen. Det forklares i indstillingen med, at priserne i København er meget høje.

”Det bliver dyrere og dyrere at etablere sig i København, og det er ganske vanskeligt for en organisation af DJ’s størrelse at finde en ejendom, man kan købe,” lyder det.

Af det vedtagne forslag fremgår det, at DJ lejer endnu et lejemål i Gammel Strand 50, hvor DJ allerede lejer lokaler i dag.

Både det nye lejemål i nummer 50 og DJ’s bygning på Gammel Strand 46 skal desuden renoveres. Renoveringen vil anslået koste op mod 1,5 millioner kroner, og huslejen på det nye lejemål udgør 250.000 kroner om året.

Desuden bliver DJ omorganiseret, så afdelinger, der arbejder sammen, kommer tæt på hinanden.

Forslag om at udleje Gammel Strand 46

Så sent som i august 2017 var beslutningen, at DJ ville flytte i løbet af 2018 og sammen med forbundet KS finde nye lokaler.

Og da KS i september 2017 trak sig fra flytteplanerne, forsøgte DJ selv at finde nye bygninger.

Det arbejde mener hovedbestyrelsesmedlem Rasmus Mark Pedersen skal fortsætte. Han havde stillet et modforslag om at søge langtidslejemål et andet sted i København og udleje DJ’s bygning Gammel Strand 46.

”Vi skylder vores medlemmer at undersøge det i stedet for bare at bruge penge på mursten og lokaler, der ikke er optimale for medarbejderne,” sagde Rasmus Mark Pedersen.

Rasmus Mark Pedersen mener ikke, at et ekstra lejemål i form af ”en ekstra etage i et nabohus” på Gammel Strand og en ”mindre renovering” af de nuværende bygninger vil ændre på, at forholdene er ”trange og utidssvarende”.

”Vi har behov for en langsigtet løsning, der er til gode for medarbejderne,” lyder det i hans indstilling.

Han uddybede over for den øvrige hovedbestyrelse:

”Jeg har tit tænkt på, hvorfor vi skal ligge på en af de absolut dyreste adresser i København, hvor huslejen er højest.”

Kritik af forretningsudvalgets forslag

Begge forslag blev debatteret livligt før afstemning.

Villy Dall, HB-medlem og journalist på Thisted Dagblad, gav udtryk for, at han ikke syntes, at forretningsudvalgets forslag var godt nok præsenteret.

”Er der arbejdspladser nok?” spurgte han og påpegede desuden, at der ikke er indtænkt en elevatorløsning til handicappede.

”Jeg er noget usikker. Vi trænger til at få taget en beslutning. Men det er for tyndt det her, både fremlæggelsen og beslutningsgrundlaget,” sagde Villy Dall.

Merete Lindstrøm, HB-medlem og journalist på KNR, var også skeptisk og bakkede Rasmus Mark Pedersens forslag om at finde et lejemål op:

”Sidst fik vi så mange gode argumenter for, at vi IKKE skulle blive på Gammel Strand, at jeg stadig synes, de er gode. Jeg tror ikke, Gammel Strand 46 er den bedste bygning til vores forbund.”

Per Schultz-Knudsen, HB-medlem og journalist på Randers Amtsavis, var overrasket over indstillingen fra forretningsudvalget.

”Vi har fået så mange argumenter for, at det ikke kunne lade sig gøre at blive på Gammel Strand,” sagde han.

Ikke muligt at finde lejemål

Lars Lindskov, formand for Pressefotografforbundet, HB-medlem og medlem af forretningsudvalget, sagde, at han mente, mulighederne for at flytte var blevet undersøgt.

DJ har blandt andet givet et bud på en bygning i indre København, men har fået afslag.

Linda Garlov, direktør i DJ, forklarede, at økonomien i at leje nye lokaler udfordres af, at lejemål er momspligtige.

”Det skal I lægge oveni,” forklarede hun og påpegede, at det havde vist sig svært at finde et hus i den rigtige størrelse.

”Vi har været hos PFA og ATP. Det er ikke lykkedes at finde det, vi skal bruge,” sagde hun og forklarede, hvordan DJ’s bygning Gammel Strand 46 og lejemålet i nummer 50 skal forbedres med blandt andet bedre mødefaciliteter – men:

”Vi får ikke et stort mødelokale. Og det er ærgerligt,” sagde hun.

Hensyn til medarbejderne

Lars Werge, formand for DJ, forklarede, hvordan nummer 46 skal istandsættes, og at mange medarbejdere vil blive samlet i nummer 50.

Både han og Tine Johansen påpegede, at medarbejderne i DJ længe har levet med usikkerheden om, hvor DJ skal bo.

”Der er et stort rum for usikkerhed, som vi skal tage vare på som arbejdsgivere,” sagde Lars Werge.

Rasmus Mark Pedersens forslag blev først sat til afstemning. Det blev ikke vedtaget. Fire stemte for, syv stemte imod, tre undlod at stemme. En var ikke til stede.

Derpå blev forretningsudvalgets forslag sat til afstemning. Det blev vedtaget med stemmerne ni for og fire imod. En undlod at stemme, og en var ikke til stede.

 

3 Kommentarer

Bo Therkildsen
6. JUNI 2018
Kære Christian. DJ har lavet
Kære Christian. DJ har lavet en aftale med Zetland, hvor de giver DJ's medlemmer rabat på deres abonnement. DJ har lignende aftaler med andre forlag/mediehuse som fx Ræson, Gad, Modtryk, Ajour, Flipp m.fl., og vi er meget åbne for at lave rabataftaler med andre. Du kan se alle medlemsrabatter her: https://journalistforbundet.dk/gode-rabatter
Disse aftaler koster ikke DJ noget - det er forlagene/medierne, der yder medlemsrabatten.
Mvh Bo Therkildsen, kommunikationskonsulent i DJ
Christian Barfoed
5. JUNI 2018
Der er ikke rigtigt noget
Der er ikke rigtigt noget andet sted at komme med den her åbne forespørgsel på Journalistens hjemmeside - so here goes:
Kan ledelsen i forbundet forklare baggrunden for og indholdet af den samarbejdsaftale, DJF har indgået med Zetland?
Hvad koster den aftale forbundet, hvad indbringer den Zetland, og kan andre medier drevet af medlemmer af DJF opnå lignende aftaler?
Venlig Hilsen Christian Krabbe Barfoed
Luci Smith
4. JUNI 2018
Hurra! Det bliver endnu bedre
Hurra! Det bliver endnu bedre når Metroen er færdige. Tillykke, DJ.