KS aflyser bofællesskab med DJ

Forbundet Kommunikation og Sprog har aflyst planen om at flytte sammen med DJ, fordi det bliver for dyrt, og fordi KS ønskede en fusion. DJ går nu i tænkeboks i forhold til selv at finde et nyt forbundshus i København. "Jeg har været meget skuffet i dag. Virkelig i tovene," siger Lars Werge (Opdateret kl. 16 02)

I flere år har Dansk Journalistforbund (DJ) og forbundet Kommunikation og Sprog (KS) haft planer om at flytte sammen i et nyt fælles hovedsæde i København.

Men i sidste øjeblik har KS nu aflyst at flytte sammen med DJ. KS giver to begrundelser, siger DJ-formand Lars Werge. De tvivlede på, at bofællesskabet kunne betale sig økonomisk.

”De sagde også, at når vi flyttede sammen, skulle det føre til en fusion. Men det har vi jo slet ikke mandat til. Og så er det eneste mulige, at det ikke kan blive til noget,” siger Lars Werge.

Virkelig i tovene

KS har betinget sig, at deres samlede ekstra omkostninger til husleje og drift ikke måtte overstige 25 procent i forhold til KS nuværende lokaler på Hauser Plads.

”Jeg har været meget skuffet i dag. Virkelig i tovene. Det er noget, jeg har brugt meget tid og kræfter på. Jeg er også skuffet over, at jeg ikke kunne lande den,” siger Lars Werge.

I forrige uge meldte DJ ellers ud, at man var i de afsluttende forhandlinger om et lejemål i Københavns indre by, og at DJ og KS efter planen skulle flytte sammen i større og dyrere lokaler i løbet af 2018. 

Hvornår traf bestyrelsen i Kommunikation og Sprog beslutningen om, at en fusion skulle være en betingelse for at flytte sammen?

”Jeg kan kun gætte, at det er sket i de seneste dage. Formand i KS Per Lindegaard Hjorth sagde jo til jer mandag, at det kun handlede om et adminsitrativt samarbejde,” siger Lars Werge.

Overrasket DJ-formand

Lars Werge siger, at han er overrasket over beslutningen fra Kommunikation og Sprog.

”Jeg havde måske lidt mistanke, men vi sad midt i forhandlingerne om samarbejdsaftalen. Hvis man sammenligner med et marathon, var vi ganske få meter fra at flytte sammen,” siger han.

Hvordan ser du fremtiden for det eksisterende administrative samarbejde mellem DJ og KS og den fælles a-kasse?

”Vi er enige med KS om, at det samarbejde fortsætter uændret. A-kassen skal fortsat ligge hos DJ – også hvis vi flytter. Og hovedbestyrelsen i DJ har jo besluttet, at vi skal flytte af hensyn til medlemmerne og medarbejderne.”

”Så det ligger fortsat i kortene at vi skal flytte, men så bliver det som DJ – og ikke sammen med KS,” samenfatter Lars Werge.

Frygter ikke at KS fusionerer med andre

Hvor bange er du for, at KS begynder at lede efter en anden samarbejdspartner, som de kan indgå i en fusion med?

”Det er jeg ikke bange for. Vi har et tæt samarbejde med KS på specifikke områder, og det er vi enige om at fortsætte, og jeg er ikke bange for at de skal gå fra det.”

Hvad ser du som den store fordel ved at Journalistforbundet flytter til en anden adresse?

”Ved at flytte får vi mere moderne og fleksible rammer. I dag er vores møderum ikke fleksible, fordi vi ligger i nogle gamle huse. Vi kan gøre forbundshuset mere medlemsnært ved at trække arrangementer under for eksempel Kreds 1 eller uddelingen af Cavlingprisen ind i huset. Når medlemmerne er i København, skal det være naturligt for dem at komme forbi,” siger Lars Werge.

Journalisten har også forsøgt at få et interview med KS-formand Per Lindegaard Hjort fredag eftermiddag, men det har ikke været muligt. Men i mandags sagde han følgende til Journalisten:

”Vi har slet ikke forholdt os til noget som helst om fusion i det her flytteprojekt. Det her er et rent administrativt samarbejde. I akademikerfamilien er der flere eksempler på forbund, der har administrative samarbejder og bor under samme tag. Derfor er jeg overbevist om, at det også kan lade sig gøre hos os. Også uden at det bliver en fusion ad bagdøren, sådan som nogle i DJ kalder det,” sagde Per Lindegaard Hjort til Journalisten.   

Opdateret klokken 15:50 med kommentarer fra Lars Werge

Opdateret klokken 16:02 med citat fra et tidligere interview med Per Lindegaard Hjort

11 Kommentarer

Luci Smith
24. SEPTEMBER 2017
Lyt lige til Morrisey's ny
Lyt lige til Morrisey's ny single, "Spent the Day in Bed".
Luci Smith
24. SEPTEMBER 2017
Må også lige sige, at som
Må også lige sige, at som forhenværende medlem af Kreds 1's bestyrelse og Feriefondens bestyrelse, at jeg må tilslutte mig meget af det, som Morten Friis Jørgensen skriver om Gl Strand som cenral og aktiv møde center, der evt. også kunne fungere som besøgssted, hvis DJ valgte at profilere sig mere offentligt. Sådan at der evt. var noget til besøgende, der ønsker at se en udstilling eller skoleklasser, der vil ved noget om journalisters og fotografers arbejde.

Så hellere lade det Administration, som vi medlemmer aldrig ser i virkeligheden bo i et kontorlokale på Vestamager (Ferring er vist flyttet) ved siden af en metrostation. Og hvis det er muligt, vil det også være dejligt at slanke udgifterne til Administration, nu, hvor der ikke skal være en fusion, ikke skal være en sammenflytning og hvor mange medlemmer oplever at bliver administreret af mennesker med et indtægt og en livssyn, der ikke svarer til Vores Vilkår.

Som der blev sagt på mødet i Library Bar med Lars Werge og Tine Johansen fornylig hos Kreds 1, er der flere og flere af Vores Medlemmer, der er tvunget til at blive freelancere, fordi der ikke er stillinger eller fordi de ikke har de kompetancer, som arbejdsgiverne efterspørger i en mere digitaliseret arbejdsmarked.

Det vil da være rart, hvis der var nogen i Administrationen, der forståede, at Velmagtsdagene er ovre. Vi skal skifte gear som fagforening - ikke mindst med en Kulturminister, der nedlægger alt, hvad der kommer på tale af tilskudsordninger til medier. Sorry, Folks, det var godt så længe det varede. DJ kommer inden længe til at blive et museum og så bliver det da rart med en matrikel, hvor vi kan gøre os synlig for en omverden, der har valgt de gratis løsninger.
Luci Smith
24. SEPTEMBER 2017
Gode nyheder at KS ikke vil
Gode nyheder at KS ikke vil flytte sammen med DJ. Som medlem af Kreds 1 - en af de gamle og snart forstokkede, er jeg udemærket tilfreds med at have ærinder på Gl Strand samt at være til møder holdt diverse steder i centrum af København. Det er dejligt, at blve mindet om Vores By og en dynamik i, at vi holder møder mange forskellige steder.

Jeg har da også været imod fusionen og kan ikke bruge det til noget. Heller ikke hvis det bliver trukket ned over hovedet på os, når vi allerede har sagt nej til det. Jeg er, som en del andre af DJ's medlemmer, ret hardcore mht det. Der er andre måder at spare penge på i DJ, vil jeg mene. Der er ummidelbart en hel del man kan få øje på, inden man behøver at flytte, med de omkostninger og det kaos, som det medfører.
Kurt Johansen
15. SEPTEMBER 2017
Hvad er hytten overfor Borgen
Hvad er hytten overfor Borgen anslået værd i en handel - og hvor meget skyldes der i den?
Morten Friis Jørgensen
14. SEPTEMBER 2017
Flyttefloppet og
Flyttefloppet og forbundsformandens mærkværdige kommentar om, at lille jeg her midt på Bornholm skal sidde og udpege nærmest gratis lejelokaler til DJ midt på Rådhuspladsen, er nedladende og absurd.
Og at jeg skulle mene eller ønske, at DJ Kreds 1 skal overtage Gl. Strand 46, er mindst lige så demagogisk.
Jeg har end ikke antydet nogen af delene. Forhold dig til det skrevne og til substansen, Lars Werge, det ville klæde dig og give en tiltrængt sober debat.

Jeg vil stadig anmode om, at et delegeretmøde tager stilling til et evt. salg af Gl. Strand 46. Og at vi i DJ Kreds 1 på en generalforsamling på veloplyst grundlag igen tager stilling til, hvor vi gerne vil have vores kredslokaler, der for tiden er besluttet at ligge på -- Gl. Strand 46, 1202 Kbh. K.

Nu er K&S da heldigvis hoppet fra flytteplanerne, så en grundlæggende vigtig forudsætning for HB's medlemsfjerne beslutning om at flytte fra Gl. Strand 46 er heldigvis pist væk.
Derimod får jeg den mistanke, at DJ's HB er blevet besnakket af 'administrationen' til at afhænde Gl. Strand 46.
Man må jo korse sig ved læsning af argumenter om, at et nyt hovedsæde skal være tæt på bus og metro. Mange medlemmer på Fyn og i Jylland og andre, der måske aldrig har været på Gl. Strand, ved ikke, hvor central adressen og huset i nr. 46 er for os medlemmer.
Når den nye metrocityring åbner, går man så og sige lige op ad metrotrappen og ind ad døren på Gl. Strand 46.
Ejendommen og adressen er central og attraktiv, så vi kan sagtens beholde huset og evt. tage store fordelagtige lån i det i stedet for at nedlægge det som vores og flytte i dyrere lokaler.

AJKS bor jo til leje hos, ja gæt nu hvem: Kommunikation og Sprog på Hauser Plads! Nu kan AJKS da bare blive derhenne hos vores tidligere forlovede, dejligt tæt på Nørreport St.

Den store del af forbundets efterhånden omfattende administration, der kun telefonerer og mailer med os medlemmer, men aldrig møder os, og som sidder klemt på Gl. Strand 46 og i en masse af de øvrige adresser lige deromkring, kan da sagtens flyttes et helt andet sted hen og fylde kontorer og passe deres gode arbejde for os, f.eks. i Vanløse eller Vestamager, hvor der jo også er metroforbindelse.

Så bliver der en dejlig masse plads på Gl. Strand 46 til alverdens fornuftige faglige og sociale medlemsaktiviteter og arrangementer for alle os medlemmer i Journalisternes Hus.
Vh

Flere