KS aflyser bofællesskab med DJ

Forbundet Kommunikation og Sprog har aflyst planen om at flytte sammen med DJ, fordi det bliver for dyrt, og fordi KS ønskede en fusion. DJ går nu i tænkeboks i forhold til selv at finde et nyt forbundshus i København. "Jeg har været meget skuffet i dag. Virkelig i tovene," siger Lars Werge (Opdateret kl. 16 02)

I flere år har Dansk Journalistforbund (DJ) og forbundet Kommunikation og Sprog (KS) haft planer om at flytte sammen i et nyt fælles hovedsæde i København.

Men i sidste øjeblik har KS nu aflyst at flytte sammen med DJ. KS giver to begrundelser, siger DJ-formand Lars Werge. De tvivlede på, at bofællesskabet kunne betale sig økonomisk.

”De sagde også, at når vi flyttede sammen, skulle det føre til en fusion. Men det har vi jo slet ikke mandat til. Og så er det eneste mulige, at det ikke kan blive til noget,” siger Lars Werge.

Virkelig i tovene

KS har betinget sig, at deres samlede ekstra omkostninger til husleje og drift ikke måtte overstige 25 procent i forhold til KS nuværende lokaler på Hauser Plads.

”Jeg har været meget skuffet i dag. Virkelig i tovene. Det er noget, jeg har brugt meget tid og kræfter på. Jeg er også skuffet over, at jeg ikke kunne lande den,” siger Lars Werge.

I forrige uge meldte DJ ellers ud, at man var i de afsluttende forhandlinger om et lejemål i Københavns indre by, og at DJ og KS efter planen skulle flytte sammen i større og dyrere lokaler i løbet af 2018. 

Hvornår traf bestyrelsen i Kommunikation og Sprog beslutningen om, at en fusion skulle være en betingelse for at flytte sammen?

”Jeg kan kun gætte, at det er sket i de seneste dage. Formand i KS Per Lindegaard Hjorth sagde jo til jer mandag, at det kun handlede om et adminsitrativt samarbejde,” siger Lars Werge.

Overrasket DJ-formand

Lars Werge siger, at han er overrasket over beslutningen fra Kommunikation og Sprog.

”Jeg havde måske lidt mistanke, men vi sad midt i forhandlingerne om samarbejdsaftalen. Hvis man sammenligner med et marathon, var vi ganske få meter fra at flytte sammen,” siger han.

Hvordan ser du fremtiden for det eksisterende administrative samarbejde mellem DJ og KS og den fælles a-kasse?

”Vi er enige med KS om, at det samarbejde fortsætter uændret. A-kassen skal fortsat ligge hos DJ – også hvis vi flytter. Og hovedbestyrelsen i DJ har jo besluttet, at vi skal flytte af hensyn til medlemmerne og medarbejderne.”

”Så det ligger fortsat i kortene at vi skal flytte, men så bliver det som DJ – og ikke sammen med KS,” samenfatter Lars Werge.

Frygter ikke at KS fusionerer med andre

Hvor bange er du for, at KS begynder at lede efter en anden samarbejdspartner, som de kan indgå i en fusion med?

”Det er jeg ikke bange for. Vi har et tæt samarbejde med KS på specifikke områder, og det er vi enige om at fortsætte, og jeg er ikke bange for at de skal gå fra det.”

Hvad ser du som den store fordel ved at Journalistforbundet flytter til en anden adresse?

”Ved at flytte får vi mere moderne og fleksible rammer. I dag er vores møderum ikke fleksible, fordi vi ligger i nogle gamle huse. Vi kan gøre forbundshuset mere medlemsnært ved at trække arrangementer under for eksempel Kreds 1 eller uddelingen af Cavlingprisen ind i huset. Når medlemmerne er i København, skal det være naturligt for dem at komme forbi,” siger Lars Werge.

Journalisten har også forsøgt at få et interview med KS-formand Per Lindegaard Hjort fredag eftermiddag, men det har ikke været muligt. Men i mandags sagde han følgende til Journalisten:

”Vi har slet ikke forholdt os til noget som helst om fusion i det her flytteprojekt. Det her er et rent administrativt samarbejde. I akademikerfamilien er der flere eksempler på forbund, der har administrative samarbejder og bor under samme tag. Derfor er jeg overbevist om, at det også kan lade sig gøre hos os. Også uden at det bliver en fusion ad bagdøren, sådan som nogle i DJ kalder det,” sagde Per Lindegaard Hjort til Journalisten.   

Opdateret klokken 15:50 med kommentarer fra Lars Werge

Opdateret klokken 16:02 med citat fra et tidligere interview med Per Lindegaard Hjort

Kommentarer
11
Teddy Gehrke
09.09.17 10:31
Hvorfor går vi ikke den anden
Hvorfor går vi ikke den anden vej og skeler til et forbund som Maskinmesterforeningen, der med fordel har outsourcet en masse administrative opgaver, så alle ansatte på Skt. Annæ Plads udelukkende beskæftiger sig med det politiske og det faglige. Så kan vi være på Gl. Strand i mange år endnu.
Fremhævet af Journalisten
Morten Friis Jørgensen
10.09.17 18:06
Flopflytningen:

Flopflytningen:

Flyt hele DJ-administrationen og AJKS til en gunstig position ved den nye metroring og behold alle vores medlemsnære og demokratiske aktiviteter inde på Gl. Strand 46.
Det er min parole.

For hvor er det dog skønt at erfare, at den afgørende forudsætning for DJ-HB's medlemsfjerne beslutning om at opgive Gl. Strand 46 nu er pist væk.
K&S siger her i 11. time nej tak til bofællesskab med DJ og AJKS fordi 1) det ville blive alt for dyrt, og 2) fordi det åbenbart som en slags overraskelse alligevel ikke ville føre til en ønsket fusion af de to forbund.
Det sidste kunne K&S ellers sagtens have hørt og nærlæst med vores delegeretmødebeslutning i DJ 2015, men måske har ingen været så venlig at råbe det højt for dem, eller også har ingen helt stille villet hviske det til dem?
Den første grund bygger på konkret indsigt i forhold om husleje osv., og fair nok... Men har DJ så bare store lommer nok fyldt med medlemspenge til en historisk og dyr flyttemanøvre?

Min faglige kammerat og forbundsformand Lars Werge fremfører uagtet det afgørende K&S-afbud alligevel her i vores digitalfagblad frejdigt flere sjove intentioner og postulater, udtrykt i følgende to citater (inkl. stavefejl):
'”Så det ligger fortsat i kortene at vi skal flytte, men så bliver det som DJ - og ikke sammen med KS,” samenfatter Lars Werge.'(...)
'”Ved at flytte får vi mere moderne og fleksible rammer. I dag er vores møderum ikke fleksible, fordi vi ligger i nogle gamle huse. Vi kan gøre forbundshuset mere medlemsnært ved at trække arrangementer under for eksempel Kreds 1 eller uddelingen af Cavlingprisen ind i huset. Når medlemmerne er i København, skal det være naturligt for dem at komme forbi,” siger Lars Werge.'

Jojo og javelja...
Yderligere kan man læse her hos journalisten.dk i en anden tråd, at vores gode faglige kammerat og kollega og HB-medlem Rasmus MP hændervridende nuancerer og forsøger at kvalificere debatten og oplysningerne ved, uden at bryde reglerne for krav om sekretesse, at pege på, at HB er blevet meget grundigt informeret og oplyst og vejledt for slet ikke at sige meget snævert rådgivet og handlingsanvist i denne sag -- af 'administrationen'.
Jo. Nemlig: Af administrationen.

Og så er vi jo fremme ved kernen i det hele.
Journalisternes Hus på Gl. Strand 46 er for år tilbage blevet alt for småt til alle de medarbejdere, der efterhånden er ansat.

Men hvem siger, at hele administrationens personale skal slide kvadratmeter ned og husleje op på Gl. Strand, hvor medlemmer og vores specialgrupper og -foreninger og bestyrelser osv. mageligt kunne komme og have masser af plads, hvis der ellers var rum nok?
Hvad nu hvis vi flytter forbundsledelsen og hele den del af administrationen, der alligevel aldrig møder et medlem, men måske telefonerer og mailer med os, ud til en dejligt autentisk københavnsk gajolfabrik ved Lyngbyvejen eller en smart silo et sted i Sydhavnen?
Så kan vi medlemmer jo stadig mødes, selvfølgelig også med vores nære og kære medlemskonsulenter og i vores klubber, foreninger, specialgrupper og andre faglige sammenslutninger osv. inde på Gl. Strand 46, eller hvad?
Lige op ad rulletrappen fra den kommende metrostation og så tæt på halvdelen af Københavns buslinjer, som man kan komme?
Hvor medlemsnært er det?

I Sverige, Norge og Finland har journalistforbundene hver især et velbesøgt mødested lige midt i centrum, tæt ved deres domicil. Og hvorfor får vi ikke også det mødested hos os på Gl. Strand 46?
Her er sjæl, historie og plads, hvis bare 50-75 kontorfolk og dygtige rådgivere i vores administration i DJ får plads i en bygning f.eks. ved Virkelighedens Nye Kontorpalads et sted langs den nye metrocityring.
Derfra vil det alligevel kun tage 10-12 minutter med rulletrapper og metro at komme ind til Gl. Strand 46, hvis det nu skulle være. Og så kan de faglive konsulenters Teslaer måske oven i købet også bedre finde sig en god daglig P-plads derude?

I den anden tråd her har vores forbundsformand en række begrundelser for flytningen, men nu, nu dukker det helt nye begrundelser op for af forlade Gl. Strand 46:
Cavlingprisuddeling og møder i Kreds 1.
Hvis det meste af administrationen flyttes fra Gl. Strand 46, kan der så ikke indrettes eller arrangeres, så der er plads til alle de begejstrede masser sammen med prismodtager og presseminister i Gl. Strand 46 ved uddelingen af årets cavlingpris?

Nu er jeg jo et gammelt fagligt ringvrag i DJ, herunder i Kreds 1, og vi har i Kreds 1 mig bekendt aldrig drøftet endsige besluttet på et medlemsmøde eller på en generalforsamling, at vores kontor på Gl. Strand 46 skal flyttes ud igen.
Så vidt jeg husker har vi tvært imod besluttet på en kredsgeneralforsamling, mens jeg var kredsformand, at vi lige præcis skulle aflyse egne lokaler og i stedet flytte ind hos forbundet på Gl. Strand 46.
Bestyrelsen i DJ Kreds 1 har aldrig siden berørt emnet endsige spurgt os medlemmer om emnet.
Det vil med andre ord kræve en generalforsamlingsbeslutning i DJ Kreds 1 at rykke ud fra Gl. Strand 46.
Har emnet, at DJ opgiver og forlader Gl. Strand 46, været særskilt dagsordensat og debatteret med evt. efterfølgende godkendelse af en flytning fra Gl. Strand 46 på et delegeretmøde?
Næh. Ikke mig bekendt.
I mine øjne vil det at forlade Gl. Strand 46 kræve en delegeretmødebeslutning, og mit synspunkt understøttes navnlig af, at K&S nu bakker ud fra planerne om bofællesskabet.

Derfor:
Jeg vil hermed udfordre det praktiske, følelsesmæssige og navnlig det formelle grundlag for HB's påberåbte hjemmel til at opgive Gl. Strand 46.
Jeg vil foreslå, at sagen drøftes op til og og besluttes på næste delegeretmøde i 2019, med mindre HB lægger emnet velbelyst frem til debat op til og beslutning på Fagligt Forum 2018.
Samtidig vil jeg hermed anmode DJ Kreds 1 om, at dette emne belyses grundigt over for os medlemmer og tages op på først kommende generalforsamling, så vi kan afgøre vores stilling i sagen på et veloplyst og sagligt grundlag.

Venlig og kammeratlig hilsen
Fremhævet af Journalisten
Lars Werge
11.09.17 07:04
Kære Morten Friis,

Kære Morten Friis,
Du er meget velkommen til at fortælle, hvem det er, du kender, der udlejer på så favorable vilkår, at den af dig foreslåede model giver mening.
Gennem 1½ år er det ikke lykkedes DJ's folk på sagen at finde vedkommende udlejer.
Og nej, vi har ikke haft en direkte dialog med Kreds 1 om, at den skal overtage Gl. Strand. "Skæbnen" for forbundshuset har der nemlig været enighed om, at vi først skulle afgøre, når en aftale om flytning var på plads.
MVH Lars
Fremhævet af Journalisten
Jesper Bech Pedersen
11.09.17 12:07
Formanden for KS er sgu da
Formanden for KS er sgu da nødt til at stå på mål for, hvordan han for en uge siden kunne udtale, at målet med sammenflytningen på ingen måde var at skabe en fusion ad bagdøren.

Nu er en af hovedbegrundelserne for at lade hele dealen falde, at der ikke kan skabes en fusion ad bagdøren...?

Kæft en rævekage, der er blevet bagt på.
Fremhævet af Journalisten
Mikkel Andersen
11.09.17 20:08
Jeg synes, forbundet skulle
Jeg synes, forbundet skulle overveje at flytte vest for Valby Bakke. Der kan man få flere kvadratmeter for pengene, og for medlemmer fra resten af Danmark vil en placering ved Høje Taastrup være rigtig fint. Skulle man ikke ankomme i tog, er det tilmed let at finde parkeringspladser.
Fremhævet af Journalisten
Jesper Bech Pedersen
12.09.17 10:08
Helt enig med Mikkel Andersen
Helt enig med Mikkel Andersen. Og vest for Valby Bakke kunne såmænd fint være på Fyn eller Jylland for min skyld. Nu har staten endda dannet præcedens for udflytning, men selvfølgelig er der ingen i forbundet der frivilligt vil flytte deres arbejdspladser så langt væk.

Det er også forståeligt, men jeg savner svar på, hvorfor man ikke kan placere sig lidt længere ude i periferien af hovedstadsområdet? Bl.a. Lars Werge argumenterer jo for, at man er låst på hænder og fødder af en høj kvadratmeterpris i kbh, men vi får aldrig rigtig svar på, hvorfor man så ikke flytter adressen 10-15 km længere ud?
Fremhævet af Journalisten
Morten Friis Jørgensen
14.09.17 17:02
Flyttefloppet og
Flyttefloppet og forbundsformandens mærkværdige kommentar om, at lille jeg her midt på Bornholm skal sidde og udpege nærmest gratis lejelokaler til DJ midt på Rådhuspladsen, er nedladende og absurd.
Og at jeg skulle mene eller ønske, at DJ Kreds 1 skal overtage Gl. Strand 46, er mindst lige så demagogisk.
Jeg har end ikke antydet nogen af delene. Forhold dig til det skrevne og til substansen, Lars Werge, det ville klæde dig og give en tiltrængt sober debat.

Jeg vil stadig anmode om, at et delegeretmøde tager stilling til et evt. salg af Gl. Strand 46. Og at vi i DJ Kreds 1 på en generalforsamling på veloplyst grundlag igen tager stilling til, hvor vi gerne vil have vores kredslokaler, der for tiden er besluttet at ligge på -- Gl. Strand 46, 1202 Kbh. K.

Nu er K&S da heldigvis hoppet fra flytteplanerne, så en grundlæggende vigtig forudsætning for HB's medlemsfjerne beslutning om at flytte fra Gl. Strand 46 er heldigvis pist væk.
Derimod får jeg den mistanke, at DJ's HB er blevet besnakket af 'administrationen' til at afhænde Gl. Strand 46.
Man må jo korse sig ved læsning af argumenter om, at et nyt hovedsæde skal være tæt på bus og metro. Mange medlemmer på Fyn og i Jylland og andre, der måske aldrig har været på Gl. Strand, ved ikke, hvor central adressen og huset i nr. 46 er for os medlemmer.
Når den nye metrocityring åbner, går man så og sige lige op ad metrotrappen og ind ad døren på Gl. Strand 46.
Ejendommen og adressen er central og attraktiv, så vi kan sagtens beholde huset og evt. tage store fordelagtige lån i det i stedet for at nedlægge det som vores og flytte i dyrere lokaler.

AJKS bor jo til leje hos, ja gæt nu hvem: Kommunikation og Sprog på Hauser Plads! Nu kan AJKS da bare blive derhenne hos vores tidligere forlovede, dejligt tæt på Nørreport St.

Den store del af forbundets efterhånden omfattende administration, der kun telefonerer og mailer med os medlemmer, men aldrig møder os, og som sidder klemt på Gl. Strand 46 og i en masse af de øvrige adresser lige deromkring, kan da sagtens flyttes et helt andet sted hen og fylde kontorer og passe deres gode arbejde for os, f.eks. i Vanløse eller Vestamager, hvor der jo også er metroforbindelse.

Så bliver der en dejlig masse plads på Gl. Strand 46 til alverdens fornuftige faglige og sociale medlemsaktiviteter og arrangementer for alle os medlemmer i Journalisternes Hus.
Vh
Fremhævet af Journalisten
Kurt Johansen
15.09.17 09:39
Hvad er hytten overfor Borgen
Hvad er hytten overfor Borgen anslået værd i en handel - og hvor meget skyldes der i den?
Fremhævet af Journalisten
Luci Smith
24.09.17 12:16
Gode nyheder at KS ikke vil
Gode nyheder at KS ikke vil flytte sammen med DJ. Som medlem af Kreds 1 - en af de gamle og snart forstokkede, er jeg udemærket tilfreds med at have ærinder på Gl Strand samt at være til møder holdt diverse steder i centrum af København. Det er dejligt, at blve mindet om Vores By og en dynamik i, at vi holder møder mange forskellige steder.

Jeg har da også været imod fusionen og kan ikke bruge det til noget. Heller ikke hvis det bliver trukket ned over hovedet på os, når vi allerede har sagt nej til det. Jeg er, som en del andre af DJ's medlemmer, ret hardcore mht det. Der er andre måder at spare penge på i DJ, vil jeg mene. Der er ummidelbart en hel del man kan få øje på, inden man behøver at flytte, med de omkostninger og det kaos, som det medfører.
Fremhævet af Journalisten
Luci Smith
24.09.17 12:32
Må også lige sige, at som
Må også lige sige, at som forhenværende medlem af Kreds 1's bestyrelse og Feriefondens bestyrelse, at jeg må tilslutte mig meget af det, som Morten Friis Jørgensen skriver om Gl Strand som cenral og aktiv møde center, der evt. også kunne fungere som besøgssted, hvis DJ valgte at profilere sig mere offentligt. Sådan at der evt. var noget til besøgende, der ønsker at se en udstilling eller skoleklasser, der vil ved noget om journalisters og fotografers arbejde.

Så hellere lade det Administration, som vi medlemmer aldrig ser i virkeligheden bo i et kontorlokale på Vestamager (Ferring er vist flyttet) ved siden af en metrostation. Og hvis det er muligt, vil det også være dejligt at slanke udgifterne til Administration, nu, hvor der ikke skal være en fusion, ikke skal være en sammenflytning og hvor mange medlemmer oplever at bliver administreret af mennesker med et indtægt og en livssyn, der ikke svarer til Vores Vilkår.

Som der blev sagt på mødet i Library Bar med Lars Werge og Tine Johansen fornylig hos Kreds 1, er der flere og flere af Vores Medlemmer, der er tvunget til at blive freelancere, fordi der ikke er stillinger eller fordi de ikke har de kompetancer, som arbejdsgiverne efterspørger i en mere digitaliseret arbejdsmarked.

Det vil da være rart, hvis der var nogen i Administrationen, der forståede, at Velmagtsdagene er ovre. Vi skal skifte gear som fagforening - ikke mindst med en Kulturminister, der nedlægger alt, hvad der kommer på tale af tilskudsordninger til medier. Sorry, Folks, det var godt så længe det varede. DJ kommer inden længe til at blive et museum og så bliver det da rart med en matrikel, hvor vi kan gøre os synlig for en omverden, der har valgt de gratis løsninger.
Fremhævet af Journalisten
Luci Smith
24.09.17 12:42
Lyt lige til Morrisey's ny
Lyt lige til Morrisey's ny single, "Spent the Day in Bed".
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage
chevron_left
chevron_right