Freelancere fylder markant på store DR-redaktioner: ”Det er en skæv fordeling”

På flere redaktioner i DR Nyheder er freelancere afgørende, lyder det fra tillidsrepræsentanter. På ’P1 Morgen’ og ’Orientering’ oplever tillidsrepræsentanten ofte overvægt af freelancere. ”Der er nogle, der har siddet her i årevis,” siger han. DR’s ledelse erkender, at der er noget at se på

”Der er flere, der har reageret på det første interview i Journalisten med Niels Ammitzbøll. Nogle er blevet sure. Vrede. Nogle har henvendt sig og har sagt, har du læst det? Personligt begyndte jeg at grine. For det var meget langt væk fra den virkelighed, der eksisterer her.”

Mathias Bay Lynggaard, der er tillidsrepræsent på ’P1 Morgen’ og ’Orientering’, er kritisk over for DR’s brug af freelancere.

Journalisten har beskrevet, hvordan brugen af løstansatte, i særdeleshed freelancere, er steget de senere år i DR. Fra 2012 til 2018 er antallet af løstansatte i DR steget fra 616 til 776. I samme periode er antallet af freelance-årsværk vokset fra 301 til 551, mens årsværk for tidsbegrænset ansatte er faldet fra 315 til 225.

Og det er den artikel, flere af tillidsrepræsentantens kolleger har reageret på.

Får ikke altid fastansættelser

I Journalistens oprindelige artikel siger underdirektør for økonomi i DR Niels Ammitzbøll:

”Hvis det er en fastansættelse, der er brug for, er det også en fastansættelse, vi skal tilbyde.”

Her fastholdt han, at løstansatte i DR var hyret ind til konkrete projekter.

”Freelancerne og tba’erne er ikke ansat på prøve. De er hyret ind til konkrete opgaver,” sagde han.

Men det er ikke altid korrekt, når det kommer til ’Orientering’ og ’P1 Morgen’, siger Mathias Bay Lynggaard.

”Bundlinjen er, at når økonomiunderdirektøren siger, at hvis du skal have en fastansættelse, så får du en fastansættelse, så passer det ikke. Så var der mange af mine freelancekolleger, der sad på andre kontrakter med bedre vilkår, end de gør nu,” siger han.

”Freelancerne på vores redaktioner er ikke nogen, der kommer en gang imellem og tager en vagt. Jeg har talt med nogle af dem her til morgen. Der er nogle, der ikke kan huske, hvor længe de har været der. Der er nogle, der har siddet her i årevis og været en del af vagtplanen tre eller fem dage i ugen måned ind og måned ud.”

Overvægt af freelancere på ’P1 Morgen’

Mathias Bay Lynggaard har talt op, hvor mange fastansatte og freelancere, der i dag udgør redaktionerne på ’P1 Morgen’ og ’Orientering’.

”I dag er en særlig dag på ’Orientering’, fordi over halvdelen af reporterne på arbejde er fastansatte. Sådan er det ikke typisk. På ’P1 Morgen’ ser det desværre lidt anderledes ud i dag. Til at lave udsendelsen til i morgen på P1 Morgen er der en tidsbegrænset ansat, en fastansat, syv freelancereportere, og så er der to fastansatte værter på arbejde.”

Det er et udtryk for fordelingen på redaktionerne, siger han.

”Det er ikke unormalt. Redaktøren på programmet til i morgen er heller ikke fastansat, og redaktøren, der afviklede i morges, er også freelancer. Det er meget symptomatisk for, hvordan det ser ud. Det er også blevet værre de senere år.”

Han fortæller, at han har gjort ledelsen i DR opmærksom på det.

”Det er også noget, jeg har påtalt over for redaktionschefen på ’P1 Morgen’ og ’Orientering’. Jeg har påtalt det over for nyhedschef Thomas Falbe, for nyhedsdirektør Sandy French og for Maria Rørbye Rønn. De ved, at fordelingen er sådan. Jeg mener, det er en skæv fordeling på ’P1 Morgen’ og ’Orientering’.”

Er freelancerne afgørende for at få redaktionerne til at fungere?

”Selvfølgelig. Hvis freelancerne kollektivt i en uge sagde, at de ikke ville komme på arbejde, så kunne programmerne ikke udkomme uden at finde nye freelancere til at tage deres plads,” siger han.

”Beordrede du alle fastansatte på arbejde, kunne du i den bedste af alle verdener holde ’Orientering’ kørende ugen ud. Men i ’P1 Morgens’ tilfælde tvivler jeg på, at det kunne lade sig gøre i mere end et par dage.”

Har fået løfte fra DR

Ifølge Henrik Friis Vilmar, der er formand for Journalistgruppen i DR, er der også flere andre redaktioner i DR Nyheder, hvor freelancere spiller en afgørende rolle.

”Der er en række redaktioner i DR Nyheder, hvor der skal produceres mere, end der egentlig er mandskab til, fordi vi har afskediget en række medarbejdere på grund af nedskæringerne i DR. Men vi skal stadig udkomme med det samme stof,” siger han.

Ville redaktionerne kunne køre i morgen, hvis ikke freelancerne mødte op?

”Selvfølgelig ville deres arbejdskraft mangle. Det er ikke for sjov, at de udfører deres arbejde.”

”Jeg har også været i dialog med ledelsen i DR om, at der er nogle af de her fastlancere, der bør fastansættes.  Jeg fik det løfte, at de vil kigge på det. Gå det efter i erkendelse af, at der var noget at komme efter.”

Markant brug af freelancere i resten af DR Nyheder

Journalisten har fået udleveret en vagtplan for fire redaktioner i DR Nyheder for oktober. De fire redaktioner er DR Nyheder Ung, DR Nyheder Web, Indland Øst og TVA Deskreportere.

Her fylder freelancere en markant del af bemandingen. Fordelingen af freelancere i den samlede bemanding ser således ud:

  • DR NYHEDER WEB: 6 freelancere / 12 ansatte i alt
  • TV Avisen deskreportere: 23 freelancere / 30 ansatte i alt
  • DR Nyheder Ung: 11 freelancere / 28 ansatte i alt
  • Indland Øst: 17 freelancere / 66 ansatte i alt

Her er det vigtigt at tage væsentlige forbehold. For det samlede antal freelancere siger ikke noget om, hvor mange timer de fylder, eller i hvor høj grad de bliver brugt. Visse freelancere kan også gå igen på de forskellige redaktioner. Dermed er det blot et billede af, at der er mange freelancere tilknyttet, men det giver ikke det fulde billede.

Henrik Friis Vilmar fastholder dog, at det er en markant brug af freelancere i DR Nyheder.

”Freelancerne spiller en væsentlig rolle. De er altid vigtige. Og lige nu kan det ikke hænge sammen på visse redaktioner i DR Nyheder uden freelancere på grund af nedskæringerne.”

DR: Vi ser på det

Men Anders Kern Boje erkender også, at der er noget at se på.

”Jeg er ikke grundlæggende uenig i hverken det, Mathias Bay Lynggaard eller Henrik Friis Vilmar siger,” siger han.

”Spiller freelancere en afgørende rolle i vores virksomhed? Det gør de? De løser en helt konkret opgave. Nogle har mange timer, nogle har færre timer. Men de er vigtige og afgørende.”

De siger begge, at man ikke ville kunne opretholde den produktion, der er nu, hvis freelancerne gik hjem – det er vel også sandt?

”Ja. Er det ikke nærmest per definition rigtigt. Hvis de forsvandt, ville vi lave et dårligere produkt. Hver gang vi bruger freelancere, er det for at løse en opgave, og bliver den opgave ikke løst, så står vi svagere,” siger han.

Hvad synes du om, hvor meget freelancerne fylder?

”Det er en vurdering, vi laver hele tiden. Jeg tror aldrig, vi kommer et sted hen, hvor der ikke er freelancere. Vi dækker store valg. Vi skal have dækket weekenderne. Vi er nødt til at have en vis fleksibilitet i arbejdsstyrken.”

Jeg har aldrig hørt nogen sige, at der ikke skal bruges freelancere i DR. Er I på det rette niveau nu?

”Det kommer an på flere faktorer som fremtidige produktioner. Det er vores opgave at holde øje med, om niveauet er passende hele tiden, og det kommer vi også til at gøre,” siger han.

Tillidsrepræsentanterne har taget det op

Anders Kern Boje kan ikke sige, om niveauet generelt er for højt i DR.

”Det kan jeg ikke sige noget entydigt om. Men jeg ser løbende på det,” siger han.

Han erkender, at der kan være steder, hvor DR skal se på, om det egentlig giver en fastansættelse, når der er brug for en fastansættelse.

Har Mathias Bay Lynggaard ikke en pointe i, at underdirektør for økonomi i DR Niels Ammitzbølls udtalelse ikke er helt korrekt?

”Der er sandhed i begge dele. Det, Niels siger, er principielt set rigtigt. Så kan der være lommer, hvor vi skal have kigget på, om der er basis for fastansættelse. Der er noget, vi er i dialog med tillidsrepræsentanterne om, hvis de har bemærket det, og det er noget, vi selv ser på,” siger han.

Mathias Bay Lynggaard påpeger også, at freelancere fylder virkelig meget på ’P1 Morgen’ og ’Orientering’ i dag. Lidt under halvdelen er freelance på ’Orientering’, mens der er syv freelancereportere og tre fastanstte på ’P1 Morgen’. Er det ikke en skæv fordeling?

”Jeg kan ikke lige tallene for i dag. Det må jeg se på internt, om det er skævt.”

Han siger, at han har gjort ledelsen opmærksom på, at det ofte er tilfældet. I er vel opmærksomme på det?

”Jeg kan bekræfte, at han har snakket om det, og at vi har en dialog om det.”

Har du tænkt på, om det er en god måde at køre de to redaktioner på?

”Det er vi i gang med at kigge på.”

Hvad mener du med det?

”Det er konkret, om fordelingen er rigtig alle steder i organisationen. Det kan være fordelingen mellem redaktionerne, og det kan være på de konkrete redaktioner, der skal laves tiltag.”

TR: Nedskæringer bør ikke føre til freelancere på ’Orientering’

Formand for Journalistgruppen i DR Henrik Friis Vilmar forklarer, at der er indgået en aftale i DR om, at DR kan bruge flere freelancere lige nu på grund af nedskæringerne.

”Det hænger sammen med den aftale, vi har lavet om, at man som følge af nedskæringerne godt kan bruge flere løstansatte end normalt i år,” siger Henrik Friis Vilmar.

Det ser Mathias Bay Lynggaard dog ikke som en god forklaring på brugen af freelancere på ’Orientering’ og ’P1 Morgen’.

”Det er rigtigt, at det er relevant nogle steder i huset. Men ’Orientering ’ fortsætter også i 2020 og 2021. Det er et af DR’s ældste programmer. Og der vil også være morgenradio på P1 i de kommende år,” siger Mathias Bay Lynggaard.

Kan ikke kun se på ’P1 Morgen ’ og ’Orientering’

Anders Kern Boje siger, at hvis det viser sig, at vægtningen er skæv, så vil DR bruge midler til at løse det.

”Det kan være at flytte folk rundt. Det kan også være at slå nogle stillinger op.”

Hvis nu ikke ’P1 Morgen’ eller ’Orientering ’ skal lukke i fremtiden, så betyder det vel, at der skal slås stillinger op der?

”Mit hensyn er ikke kun til medarbejderne på de enkelte redaktioner, men også til de samlede medarbejdere i denne butik. Både i DR Nyheder og i resten af DR.”

11 Kommentarer

Lasse Glavind
15. OKTOBER 2019
Tage Baumann siger det ligeud: Det er myte, at man har det godt som fastansat, ja, faktisk er det i virkeligheden værre, fordi man kan blive fyret - uha uha - og freelancerne skal derfor ikke regne med støtte fra de fastansatte. "Vi har det i forvejen vildt hårdt med alle de nedskæringer og nok i os selv, og freelancerne må til at lære, at solidaritet er noget, man kun har med dem, der ligner en selv. Så tag jer nu sammen, så I ikke ødelægger det for os fastansatte."

Det er klar tale, nogle er bare mere lige end andre, når tillidsmanden tænker, og det understreger - ud over en masse andet trist - selvfølgelig bare pointen om, at freelance-kontingentet skal sættes betragteligt ned, så man helt i tillidsmandens ånd får lige præcis så meget faglig solidaritet, som man betaler for.
Rikke Poulsen
12. OKTOBER 2019
Praktikanter fylder også meget på redaktionerne. Særligt på DR Kultur. Hvis de ikke kom på arbejde, ville indholdet være af langt ringere kvalitet. Det er også en diskussion værd.
Jakob Albrecht
11. OKTOBER 2019
Kære Frederik
Det er rigtigt, at Journalisten har haft en del vikarer den seneste tid. Det er fordi to medarbejdere er på barsel og en medarbejder er på et SDU-fellowship. Desuden er der en vikar, der dækker for mig, fordi jeg pt ikke er reporter men konstitueret redaktør på grund af Øjvind Hesselagers fratrædelse.
Mvh Jakob Albrecht
Frederik Jensen
11. OKTOBER 2019
Hvordan er tendensen på journalisternes eget fagblad?

Det fremgår umiddelbart af oversigten, at de eneste skribenter, der er fastansat til egen rolle, er på barsel – derudover en enkelt praktikant.
https://journalisten.dk/kontakt/
Jeg tæller tre vikarer (herunder nyhedschefen der er skribent på denne artikel) og en fasttilknyttet freelancer.
Det virker da lidt besynderligt.
Tage Baumann
11. OKTOBER 2019
Når antallet af tidsbegrænset ansatte, TBA’ere, er faldet fra 315 til 225 er det et udtryk for, at DJ-strategien i DR har virket: det var vores erklærede mål at få konverteret flest mulige TBA-ansættelser til faste stillinger og det lykkedes. Ikke nok, som tallene viser, men alligevel.
Og vi fik ikke bremset stigningen i antallet af freelancere i DR.
En del af den stigning må politikerne svare for: usikkerhed om DRs økonomi gør at chefer i DR skaffer sig budget-fleksibilitet ved at bruge stadig flere freelancere som alternativ til fastansættelser. Men DRs egen ansættelsesstrategi må svare for resten.
Freelancerne i DR er et evigt problemområde og diskuteres altid på samme måde (som også i den her omgang) som et modsætningsforhold mellem de usselt betalte og usselt behandlede freelancere og de fyrsteligt betalte og vatindpakkede usolidariske fastansatte. Det er en populær fortælling blandt freelancere og den bliver i vid udstrækning købt udenfor DRs mure. Den er forkert.
Som tallene viser er det ikke freelance-området der har betalt de seneste mange sparerunder i DR. Sparerunderne er hver gang blevet til fyringsrunder: det er de fastansatte, der ryger ud når der skal spares, ikke freelancerne.
Og lad os lige minde hinanden om, at DR som en af de få journalistiske arbejdspladser i Danmark har en selvstændig freelance-overenskomst med DJ. Fordi de fastansatte DJ-ere i tidernes morgen fik kæmpet den igennem ved overenskomstbordet.
I freelance-overenskomsten er der - sagt på jysk – rigelig plads til forbedringer. Men den giver freelancere et minimum af sikkerhed og en række værktøjer, der kunne bruges til at forbedre den enkelte freelanceres vilkår. ”Kunne”. For erfaringen er, at freelancere ikke bruger de forhandlingsmuligheder der er i overenskomsten af frygt for at miste leverancen til DR. Den eneste modgift til den frygt er solidaritet blandt freelancerne. Men efter femten år som DJ-tillidsrepræsentant i DR ved jeg, at den solidaritet kniber det gevaldigt med. Det er at for ofte alle mod alle.
Min tidligere TR-kollega og nu freelancer Jørgen Laurvig gør sammen med andre et stort arbejde for at koordinere og organisere freelancerne og al respekt for det.
For det er vejen frem, ikke bare i DR men på alle DJ-arbejdspladser: at få defineret freelance arbejdet mere præcist og få overenskomst- eller på anden måde aftalereguleret freelance-området, at få opbygget solidariteten blandt – og med – freelancerne, og at få afklaret det grå område som er freelancere, der er momsregistrerede firmaer, som ind imellem også optræder som arbejdsgivere for freelance-kolleger.
Her ligger en stor opgave for en ny hovedbestyrelse og forbundsledelse.
Det er i øvrigt et arbejde som både Henrik Friis Vilmar og Mathias Bay Lynggaard længe har været optaget af.

Flere

Læs også

De seneste fire et halvt år har Jais Nørgaard Alstrøm arbejdet som løstansat journalist i DR. Han er blevet forlænget i forskellige stillinger så mange gange, at han ikke længere har tal på det.

De løstansatte fylder mere i DR – Jais var løstansat i over fire år

30. SEPTEMBER 2019

Debat: Fremtidens fastansatte bliver få. Væn jer til det

03. OKTOBER 2019