Bloggere på vej med ”pendant til de presseetiske regler”

Danmarks bloggere skal have et sæt etiske retningslinjer at navigere efter. Sådan lyder én af de planer, den nye specialgruppe Danske Bloggere i DJ fremlagde under og efter gruppens første ordinære generalforsamling torsdag aften

Snart får de presseetiske regler en lillesøster, fortæller den nye specialgruppe Danske Bloggere i DJ. Gruppen vil  som navnet antyder  være den førende faglige gruppe for bloggere i Danmark.

”Vi er i gang med at udforme nogle etiske retningslinjer for bloggere. En pendant til de presseetiske regler. Vi kender loven, men som blogger har man jo et kæmpe ansvar over for sine læsere.”

Sådan sagde gruppens formand, Lisbeth Kiel Bjerrum, torsdag aften efter gruppens første ordinære generalforsamling. Hun fortalte om gruppens mærkesager på generalforsamlingen og uddybede efterfølgende over for Journalisten.

Vil gøre det let at navigere

Danske Bloggere i DJ er sat i verden for at bedrive fagpolitisk arbejde. Specialgruppen blev oprettet i maj sidste år. Den repræsenterer aktuelt 61 bloggere og er ved at finde sig til rette i Dansk Journalistforbund. Og et af de første resultater, gruppen vil skabe, er altså nye etiske retningslinjer. En skitse er allerede klar.

”De juridiske regler er meget konkrete, mens etik er mere diffust. Det er ikke sort/hvidt. Derfor skal vi have lavet nogle retningslinjer, så folk kan navigere,” sagde Lisbeth Kiel Bjerrum til Journalisten.

Skærpet ansvar over for unge

De kommende retningslinjer vil blandt andet handle om kommunikation til unge. 

”Vi har et skærpet ansvar over for unge læsere. Der er ingen tvivl om, at unge læsere er meget påvirkelige,” sagde Lisbeth Kiel Bjerrum. [quote:0]

Hun fortalte, at retningslinjerne skal fungere som ”en form for mærkningsordning og blåstempling udadtil”.

De nye etiske retningslinjer skal færdigudvikles i en arbejdsgruppe blandt gruppens medlemmer og bygge på ”en fælles snak i branchen”, sagde Lisbeth Kiel Bjerrum.

Ny fortolkning af markedsføringsloven

Gruppen kommer også snart med sin egen fortolkning af markedsføringsloven, fortalte formanden.

”Forbrugerombudsmanden har lavet sin egen tolkning af, hvordan markedsføringsloven skal gælde for bloggere. Men der er ingen, der ved, om domstolene er enige. Og vi er i gang med at lave vores tolkning sammen med Dansk Journalistforbund,” sagde hun.

”Både vi og Forbrugerombudsmanden har en interesse i, at kommercielt indhold markeres tydeligt. Men vi er uenige om nogle af de små detaljer: Ordvalg. Hvor skal det helt præcis stå, at det er sponsoreret. Og så videre,” sagde hun.

Dette har stor betydning for bloggere, fordi de typisk tjener deres penge på sponsorerede indlæg og ambassadøraftaler med virksomheder.

Nye data-guidelines på vej

Et tredje fokus for gruppen er guidelines, der skal hjælpe bloggerne med at forholde sig til EU’s nye persondataforordning, der træder i kraft til maj.

”Forordningen betyder mere, end mange af vores medlemmer nok er klar over. Mange bloggere har ikke lige overvejet, at de også er omfattet,” sagde Lisbeth Kiel Bjerrum. [factbox:0]

”Det er faktisk blevet et erhverv”  

Det er altså store emner, gruppen tager op. Og det hænger – som næstformand Dorte Bak sagde det til Journalisten – sammen med, at blogging ”faktisk er blevet et erhverv”.

”Der er et rigtig stort behov for at få en anerkendelse af det her fag,” fortalte hun.

Brug for en faglig stemme

De to formænd fortalte også, at de betragter blogger-gruppen som ”klassisk fagforeningsarbejde”.

”Vi har virkelig brug for en faglig stemme,” sagde Lisbeth Kiel Bjerrum.

Behovet opstår for eksempel, når bloggere bliver mødt med det, Lisbeth Kiel Bjerrum kaldte ”uretfærdige kontrakter”.

Dorte Bak fortalte dog, at gruppen også har en social eksistensberettigelse.

”Der fandtes ikke rigtig et fællesskab for bloggere, inden vi oprettede gruppen,” sagde hun.

Tung start i DJ

På generalforsamlingen gav Lisbeth Kiel Bjerrum dog udtryk for, at opstarten i DJ har været administrativt tung.

”Vi har brugt en del ekstra arbejde på administrative og lavpraktiske ting, hvor vi egentlig hellere har villet bruge vores energi på fagligt arbejde,” fortalte hun.

Samtidig understregede hun dog, at ”vi er blevet taget rigtig godt imod af organisationen og de andre medlemmer”.

”Vi håber, at vi nu har fået overstået de værste børnesygdomme,” sagde hun.

Werge begejstret

På mødet gav formanden for Dansk Journalistforbund, Lars Werge, udtryk for en gensidig glæde i en kort tale. Her fortalte han, at forbundet har lært meget af bloggerne.

”På mange forskellige felter er vi i gang med at tegne konturerne af fremtidens forbund og se på, hvad det er for nogle fagligheder, vi fremover kommer til at repræsentere,” sagde han.

Werge opfordrede bloggerne til at deltage til DJ-arrangementet Fagligt Forum i april, hvor forbundets fremtid skal til debat. 

”Vi synes, det vil være helt vildt fedt, hvis vi kan samle en gruppe og komme af sted og have to dage sammen,” svarede Lisbeth Kiel Bjerrum.

Erfa-møder hver måned

Blogger-gruppen har ikke kun planer, den har også allerede skabt nogle resultater.

Ét af dem er månedlige erfa-møder, hvor der holdes oplæg, og bloggerne deler erfaringer. Gruppen har også holdt et kursus om digital sikkerhed, efter at en blogger blev hacket.

Lisbeth Kiel Bjerrum fortalte dog, at gruppen har været hæmmet af et lille budget. Sidste år havde den kun indtægter på knap 20.000 kroner, og derfor har det været svært at finde penge til oplægsholdere.

”Det virker sindssygt fesent at skrive ud på vegne af et fagforbund og sige: Kan I gøre det for en flaske vin?” sagde Lisbeth Kiel Bjerrum på generalforsamlingen.

Derfor blev det vedtaget, uden debat, at sætte kontingentet op fra 30 til 50 kroner om måneden.

”Det er ret svært for os at vokse”

På trods af ambitionerne er gruppen stort set ikke vokset siden oprettelsen. Det skyldes forbundets indtjeningsgrænse, vurderer gruppens formænd: Man skal tjene cirka 18.000 kroner om måneden på kommunikationsrelateret arbejde for at være almindeligt DJ-medlem.

”Det er ret svært for os at vokse på grund af Dansk Journalistforbunds optagelseskrav,” sagde næstformand Dorte Bak til Journalisten efter mødet.

Mange bloggere tjener nemlig i starten af blogger-karrieren størstedelen af deres penge på arbejde ved siden af bloggeriet.

DJ kan dog give dispensation til indtægtskravet. Det skete blandt andet, da de første 15 bloggere blev optaget i forbundet i 2015.

Fakta fra generalforsamlingen

Til generalforsamlingen var 10 medlemmer af Danske Bloggere til stede. Oven i dét var tre andre repræsentanter for Dansk Journalistforbund til stede, heriblandt formand Lars Werge.

Lisbeth Kiel Bjerrum genopstillede som formand for Danske Bloggere i DJ og blev genvalgt uden modkandidater.

Dorte Bak genopstillede som næstformand og blev genvalgt ligeledes uden modkandidater.

Toke Hanghøj og Allan Torp blev genvalgt til bestyrelsen, og Nana Voxtrup Ryberg blev valgt ind som ny i bestyrelsen.

Frejamay November Vinnifred Lindholdt blev valgt som suppleant.

0 Kommentarer

data_usage
chevron_left
chevron_right